Storgata 28

Storgata 28 og Lybekkergata 1 ble oppført i 1895. Byggene er typiske 1890 talls gårder som gjennom tidene har vært fylt med en rekke utadrettede funksjoner med forretning, servering og hotell i tillegg til boliger. Gårdsrommene var opprinnelig en lang smal passasje med navnet Storgadens Bazar Passage. I dag er husene nedslitt. I gårdsrom, fasader og innredninger er det tidligere gjort en del «oppgraderinger» som vi i dag vil anse som nedgraderinger. Planen er nå å rette dette opp igjen og gjenskape den verdigheten som byggene en gang har hatt.

Tema:
Ombygging, kontor, servering, forretning
Sted
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Storgata 28 AS v/ Malling & co Property Partners
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Ingrid Danielsen
Arkitekt mnal
Team
Ingrid Danielsen, Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Storgata 28

Storgata 28 og Lybekkergata 1 ble oppført i 1895. Byggene er typiske 1890 talls gårder som gjennom tidene har vært fylt med en rekke utadrettede funksjoner med forretning, servering og hotell i tillegg til boliger. Gårdsrommene var opprinnelig en lang smal passasje med navnet Storgadens Bazar Passage. I dag er husene nedslitt. I gårdsrom, fasader og innredninger er det tidligere gjort en del «oppgraderinger» som vi i dag vil anse som nedgraderinger. Planen er nå å rette dette opp igjen og gjenskape den verdigheten som byggene en gang har hatt.

Tema:
Ombygging, kontor, servering, forretning
Sted
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Storgata 28 AS v/ Malling & co Property Partners
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Ingrid Danielsen
Arkitekt mnal
Team
Ingrid Danielsen, Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Miljøambisjoner

Storgata 28

Storgata 28 og Lybekkergata 1 ble oppført i 1895. Byggene er typiske 1890 talls gårder som gjennom tidene har vært fylt med en rekke utadrettede funksjoner med forretning, servering og hotell i tillegg til boliger. Gårdsrommene var opprinnelig en lang smal passasje med navnet Storgadens Bazar Passage. I dag er husene nedslitt. I gårdsrom, fasader og innredninger er det tidligere gjort en del «oppgraderinger» som vi i dag vil anse som nedgraderinger. Planen er nå å rette dette opp igjen og gjenskape den verdigheten som byggene en gang har hatt.

Info

Prosjektleder
Ingrid Danielsen
Arkitekt mnal
Team:
Ingrid Danielsen, Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Storgata 28 AS v/ Malling & co Property Partners
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Storgata 28

Storgata 28 og Lybekkergata 1 ble oppført i 1895. Byggene er typiske 1890 talls gårder som gjennom tidene har vært fylt med en rekke utadrettede funksjoner med forretning, servering og hotell i tillegg til boliger. Gårdsrommene var opprinnelig en lang smal passasje med navnet Storgadens Bazar Passage. I dag er husene nedslitt. I gårdsrom, fasader og innredninger er det tidligere gjort en del «oppgraderinger» som vi i dag vil anse som nedgraderinger. Planen er nå å rette dette opp igjen og gjenskape den verdigheten som byggene en gang har hatt.

Sted:
Oslo
Areal
6000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Storgata 28 AS v/ Malling & co Property Partners
Material:

Storgata 28

Storgata 28 og Lybekkergata 1 ble oppført i 1895. Byggene er typiske 1890 talls gårder som gjennom tidene har vært fylt med en rekke utadrettede funksjoner med forretning, servering og hotell i tillegg til boliger. Gårdsrommene var opprinnelig en lang smal passasje med navnet Storgadens Bazar Passage. I dag er husene nedslitt. I gårdsrom, fasader og innredninger er det tidligere gjort en del «oppgraderinger» som vi i dag vil anse som nedgraderinger. Planen er nå å rette dette opp igjen og gjenskape den verdigheten som byggene en gang har hatt.

Info

Kontaktperson:
Ingrid Danielsen
Arkitekt mnal
Team:
Ingrid Danielsen, Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kontor
Næring
Rehabilitering
Sted:
Oslo
Areal:
6000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Storgata 28 AS v/ Malling & co Property Partners
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: