Roligheden Panorama

I bydelen Lund i Kristiansand ligger Marvika – et område som nå gjennomgår en større transformasjon. Eiendommen Roligheden Panorama på Marviksletta er i dag bebygd med studentboliger og en større parkeringsplass, i overgangen mellom den tette og åpne byen.

Tema:
Bolig
Sted
Kristiansand
Areal:
9400 m2
Status:
Detaljregulering
Material:
Oppdragsgiver:
Skeie Eiendom / Roligheten Panorama AS
Samarbeidspartner:
WSP (regulering)

Denne overgangen gjenspeiles i prosjektet med en L-formet bebyggelse mot nord og øst bestående av fire bygg – byhusene. Disse danner en urban avgrensning, og spiller godt opp mot omkringliggende bebyggelse.

Sør og vest på tomten ligger den «lille» og den «store» kollen. I landskapet mellom disse kollene planlegges to frittstående punkthus, med stier som slynger seg rundt og gjennom landskapet. Dette bidrar til å opprettholde koblingen mellom kollene og det omkringliggende landskapet. Eksisterende natur og terreng er med på å forme prosjektet og gi det en særegen identitet, med uterom av ulik størrelse og karakter.

Roligheden Panorama er først og fremst et boligprosjekt. De 95 enhetene består av både leiligheter og townhouses i varierende størrelse, fra rundt 50 til 150 kvadratmeter. I førsteetasje ut mot Marviksveien og krysset ved Nye Teglverks vei er det plassert næringsarealer som bidrar til urbaniseringen på gateplan. Førsteetasjen mot Marviksveien er åpen og transparent, mens boligetasjene vil få et mindre transparent uttrykk. Det er en tydelig visuell sammenheng mellom basen og boligene i etasjene over i materialitet, linjeføring og uttrykk.

Arkitekturen viser et enkelt og raffinert uttrykk, og det er lagt vekt på høy detaljering og god kvalitet på fasadene med bruk av varige materialer som tegl. Inspirert av kollelandskapet har bebyggelsen varierte høyder på mellom fire og åtte etasjer.

I byhusenes fjerde og femte etasje er bebyggelsen trukket tinn fra gesims. Punkthusene har seks og åtte etasjer, og en rektangulær grunnform med terrasser mot sør og vest. Disse komplementeres av utkragede balkonger og tydelige horisontale bånd, som gir et tidløst uttrykk. Byggenes skala brytes opp, og gesimsen trekke tilbake fra dalen i sør.Info

Kontaktperson
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team
Kyrre Sundal (AP), Cecilie Sundt (PA), Lasse Lyhne-Hansen, Kimberly Wolf, Sophie Flinder, Donatas Grinius, Olav Fergus Kvalnes (LARK)
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Roligheden Panorama

I bydelen Lund i Kristiansand ligger Marvika – et område som nå gjennomgår en større transformasjon. Eiendommen Roligheden Panorama på Marviksletta er i dag bebygd med studentboliger og en større parkeringsplass, i overgangen mellom den tette og åpne byen.

Tema:
Bolig
Sted
Kristiansand
Areal:
9400 m2
Status:
Detaljregulering
Material:
Oppdragsgiver:
Skeie Eiendom / Roligheten Panorama AS
Samarbeidspartner:
WSP (regulering)

Info

Kontaktperson
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team
Kyrre Sundal (AP), Cecilie Sundt (PA), Lasse Lyhne-Hansen, Kimberly Wolf, Sophie Flinder, Donatas Grinius, Olav Fergus Kvalnes (LARK)
Miljøambisjoner

Roligheden Panorama

I bydelen Lund i Kristiansand ligger Marvika – et område som nå gjennomgår en større transformasjon. Eiendommen Roligheden Panorama på Marviksletta er i dag bebygd med studentboliger og en større parkeringsplass, i overgangen mellom den tette og åpne byen.

Denne overgangen gjenspeiles i prosjektet med en L-formet bebyggelse mot nord og øst bestående av fire bygg – byhusene. Disse danner en urban avgrensning, og spiller godt opp mot omkringliggende bebyggelse.

Info

Prosjektleder
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kyrre Sundal (AP), Cecilie Sundt (PA), Lasse Lyhne-Hansen, Kimberly Wolf, Sophie Flinder, Donatas Grinius, Olav Fergus Kvalnes (LARK)
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Kristiansand
Areal:
9400 m2
Status:
Detaljregulering
Oppdragsgiver:
Skeie Eiendom / Roligheten Panorama AS
Material:
Samarbeidspartner:
WSP (regulering)
Next
Previous
No items found.

Roligheden Panorama

I bydelen Lund i Kristiansand ligger Marvika – et område som nå gjennomgår en større transformasjon. Eiendommen Roligheden Panorama på Marviksletta er i dag bebygd med studentboliger og en større parkeringsplass, i overgangen mellom den tette og åpne byen.

Sted:
Kristiansand
Areal
9400 m2
Status:
Detaljregulering
Oppdragsgiver:
Skeie Eiendom / Roligheten Panorama AS
Material:

Roligheden Panorama

I bydelen Lund i Kristiansand ligger Marvika – et område som nå gjennomgår en større transformasjon. Eiendommen Roligheden Panorama på Marviksletta er i dag bebygd med studentboliger og en større parkeringsplass, i overgangen mellom den tette og åpne byen.

Denne overgangen gjenspeiles i prosjektet med en L-formet bebyggelse mot nord og øst bestående av fire bygg – byhusene. Disse danner en urban avgrensning, og spiller godt opp mot omkringliggende bebyggelse.

Sør og vest på tomten ligger den «lille» og den «store» kollen. I landskapet mellom disse kollene planlegges to frittstående punkthus, med stier som slynger seg rundt og gjennom landskapet. Dette bidrar til å opprettholde koblingen mellom kollene og det omkringliggende landskapet. Eksisterende natur og terreng er med på å forme prosjektet og gi det en særegen identitet, med uterom av ulik størrelse og karakter.

Roligheden Panorama er først og fremst et boligprosjekt. De 95 enhetene består av både leiligheter og townhouses i varierende størrelse, fra rundt 50 til 150 kvadratmeter. I førsteetasje ut mot Marviksveien og krysset ved Nye Teglverks vei er det plassert næringsarealer som bidrar til urbaniseringen på gateplan. Førsteetasjen mot Marviksveien er åpen og transparent, mens boligetasjene vil få et mindre transparent uttrykk. Det er en tydelig visuell sammenheng mellom basen og boligene i etasjene over i materialitet, linjeføring og uttrykk.

Arkitekturen viser et enkelt og raffinert uttrykk, og det er lagt vekt på høy detaljering og god kvalitet på fasadene med bruk av varige materialer som tegl. Inspirert av kollelandskapet har bebyggelsen varierte høyder på mellom fire og åtte etasjer.

I byhusenes fjerde og femte etasje er bebyggelsen trukket tinn fra gesims. Punkthusene har seks og åtte etasjer, og en rektangulær grunnform med terrasser mot sør og vest. Disse komplementeres av utkragede balkonger og tydelige horisontale bånd, som gir et tidløst uttrykk. Byggenes skala brytes opp, og gesimsen trekke tilbake fra dalen i sør.Info

Kontaktperson:
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kyrre Sundal (AP), Cecilie Sundt (PA), Lasse Lyhne-Hansen, Kimberly Wolf, Sophie Flinder, Donatas Grinius, Olav Fergus Kvalnes (LARK)
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Kristiansand
Areal:
9400 m2
Status:
Detaljregulering
Oppdragsgiver:
Skeie Eiendom / Roligheten Panorama AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
WSP (regulering)