Media City Bergen

Skandinavias første medieklynge i transformert ikonbygg. En karakteristisk bygning fra 1980 er transformert til Skandinavias første medie-klynge. Bygget er tilpasset behovene for moderne medieproduksjon. Prosjektet Media City Bergen (MCB) startet i 2012, da Mad sammen med Entra vant konkurransen om å bygge en medieklynge for bl.a. TV2, NRK og Bergens Tidende. Siden fulgte en lang prosess, med utviklingen av et nytt konsept tilpasset den allerede eksisterende bygningsstrukturen. MCB er formet etter de ulike aktørenes behov for et topp moderne mediehus. Samtidig ivaretar transformasjonen bygges opprinnelige form og karakter. Bygget er fleksibelt, og når behovet melder seg, lar endringer seg enkelt, og på en bærekraftig måte gjennomføre.

Tema:
Transformasjon
Sted
Bergen
Areal:
45 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Entra, OPF
Samarbeidspartner:

Skandinavias første medieklynge er ikke bare historisk som prosjekt, men har også bidratt til å revitalisere viktige forbindelser i Bergen. MCB henvender seg ut mot den travle Lars Hilles gate, og bidrar til å aktivisere dette byrommet. På motsatt side finner du Odd Frantzens plass, et byrom som utgjør en viktig adkomst til MCB, og benyttes som skolegård for Bergen Maritime VGS. Plassen har blitt oppgradert med nytt dekke, møblering og belysning. Konseptet for utforming av utendørsrommene speiler elementer fra det store atriet innendørs. På tvers av bygget går det gangforbindelser gjennom nyetablerte smau. Begge fasadene – og de oktogon-formede tårnene i MCB – er godt synlige i bybildet, og spiller en viktig estetisk, men også bylivsmessig rolle i Bergen.

Nesten 40 år etter ferdigstillingen av Norsk Hydros hovedkontor i Bergen, har Mad arkitekter transformert det ikoniske bygget i Lars Hilles gate 30. Arkitekturen spiller på den eksisterende bygningen, med sine karakteristiske høye, mørke og åttekantede tårn. En mørk fasade langs gateplanet visker ut skillet mellom ute og inne, mens en transparent og lys «base» svever over og redefinerer gateløpet. MCB har blitt et skandinavisk ikon som setter Bergen på kartet, men ekskluderer på ingen måte byen. Det trinnfrie og universelt utformede inngangspartiet fra Lars Hilles gate trekker deg inn mot mesaninen, som fremstår imøtekommende. Det er ingen barrierer eller stengsler som hindrer deg i å besøke byggets utadrettede funsjoner i 1. etasje. MCB huser ca. 2.000 arbeidsplasser, noe som følger opp Bergens overordnede planer om en tettere og mer aktiv by. I MCB er det gjennomgående brukt kontraster i sort og hvitt, for å skape et ekspressivt, men samtidig nøytralt uttrykk. Disse fargene fungerer som et effektfullt bakteppe for innholdet som produseres og oppleves på utsiden og inne i bygget. Miljø og bærekraft Ved å transformere og bygge videre på den allerede eksisterende betongstrukturen, er MCB et prosjekt med negative klimagassutslipp. Bygget er BREEM-sertifisert til nivået Very Good, og det oppnår høye ytelser både med tanke på gjenbruk, materialvalg, dagslys, bygningsfysikk, transport og energikonsept.

Info

Kontaktperson
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team
Jonny Klokk, Åshild Wangensteen Bjørvik, Celia Glanfield, Laura M. Leung, Sylwia Gajek, Tom Juul Gam, Åse Hagen, Daniel Johansson, Kurt Singstad, Trond Elverum
Bildekredittering
Miljøambisjoner
BREEAM Very Good
Dokumenter
Dokumenter

Media City Bergen

Skandinavias første medieklynge i transformert ikonbygg. En karakteristisk bygning fra 1980 er transformert til Skandinavias første medie-klynge. Bygget er tilpasset behovene for moderne medieproduksjon. Prosjektet Media City Bergen (MCB) startet i 2012, da Mad sammen med Entra vant konkurransen om å bygge en medieklynge for bl.a. TV2, NRK og Bergens Tidende. Siden fulgte en lang prosess, med utviklingen av et nytt konsept tilpasset den allerede eksisterende bygningsstrukturen. MCB er formet etter de ulike aktørenes behov for et topp moderne mediehus. Samtidig ivaretar transformasjonen bygges opprinnelige form og karakter. Bygget er fleksibelt, og når behovet melder seg, lar endringer seg enkelt, og på en bærekraftig måte gjennomføre.

Tema:
Transformasjon
Sted
Bergen
Areal:
45 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Entra, OPF
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team
Jonny Klokk, Åshild Wangensteen Bjørvik, Celia Glanfield, Laura M. Leung, Sylwia Gajek, Tom Juul Gam, Åse Hagen, Daniel Johansson, Kurt Singstad, Trond Elverum
Miljøambisjoner
BREEAM Very Good

Media City Bergen

Skandinavias første medieklynge i transformert ikonbygg. En karakteristisk bygning fra 1980 er transformert til Skandinavias første medie-klynge. Bygget er tilpasset behovene for moderne medieproduksjon. Prosjektet Media City Bergen (MCB) startet i 2012, da Mad sammen med Entra vant konkurransen om å bygge en medieklynge for bl.a. TV2, NRK og Bergens Tidende. Siden fulgte en lang prosess, med utviklingen av et nytt konsept tilpasset den allerede eksisterende bygningsstrukturen. MCB er formet etter de ulike aktørenes behov for et topp moderne mediehus. Samtidig ivaretar transformasjonen bygges opprinnelige form og karakter. Bygget er fleksibelt, og når behovet melder seg, lar endringer seg enkelt, og på en bærekraftig måte gjennomføre.

Skandinavias første medieklynge er ikke bare historisk som prosjekt, men har også bidratt til å revitalisere viktige forbindelser i Bergen. MCB henvender seg ut mot den travle Lars Hilles gate, og bidrar til å aktivisere dette byrommet. På motsatt side finner du Odd Frantzens plass, et byrom som utgjør en viktig adkomst til MCB, og benyttes som skolegård for Bergen Maritime VGS. Plassen har blitt oppgradert med nytt dekke, møblering og belysning. Konseptet for utforming av utendørsrommene speiler elementer fra det store atriet innendørs. På tvers av bygget går det gangforbindelser gjennom nyetablerte smau. Begge fasadene – og de oktogon-formede tårnene i MCB – er godt synlige i bybildet, og spiller en viktig estetisk, men også bylivsmessig rolle i Bergen.

Nesten 40 år etter ferdigstillingen av Norsk Hydros hovedkontor i Bergen, har Mad arkitekter transformert det ikoniske bygget i Lars Hilles gate 30. Arkitekturen spiller på den eksisterende bygningen, med sine karakteristiske høye, mørke og åttekantede tårn. En mørk fasade langs gateplanet visker ut skillet mellom ute og inne, mens en transparent og lys «base» svever over og redefinerer gateløpet. MCB har blitt et skandinavisk ikon som setter Bergen på kartet, men ekskluderer på ingen måte byen. Det trinnfrie og universelt utformede inngangspartiet fra Lars Hilles gate trekker deg inn mot mesaninen, som fremstår imøtekommende. Det er ingen barrierer eller stengsler som hindrer deg i å besøke byggets utadrettede funsjoner i 1. etasje. MCB huser ca. 2.000 arbeidsplasser, noe som følger opp Bergens overordnede planer om en tettere og mer aktiv by. I MCB er det gjennomgående brukt kontraster i sort og hvitt, for å skape et ekspressivt, men samtidig nøytralt uttrykk. Disse fargene fungerer som et effektfullt bakteppe for innholdet som produseres og oppleves på utsiden og inne i bygget. Miljø og bærekraft Ved å transformere og bygge videre på den allerede eksisterende betongstrukturen, er MCB et prosjekt med negative klimagassutslipp. Bygget er BREEM-sertifisert til nivået Very Good, og det oppnår høye ytelser både med tanke på gjenbruk, materialvalg, dagslys, bygningsfysikk, transport og energikonsept.

Info

Prosjektleder
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team:
Jonny Klokk, Åshild Wangensteen Bjørvik, Celia Glanfield, Laura M. Leung, Sylwia Gajek, Tom Juul Gam, Åse Hagen, Daniel Johansson, Kurt Singstad, Trond Elverum
Miljøambisjoner:
BREEAM Very Good
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
45 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra, OPF
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Media City Bergen

Skandinavias første medieklynge i transformert ikonbygg. En karakteristisk bygning fra 1980 er transformert til Skandinavias første medie-klynge. Bygget er tilpasset behovene for moderne medieproduksjon. Prosjektet Media City Bergen (MCB) startet i 2012, da Mad sammen med Entra vant konkurransen om å bygge en medieklynge for bl.a. TV2, NRK og Bergens Tidende. Siden fulgte en lang prosess, med utviklingen av et nytt konsept tilpasset den allerede eksisterende bygningsstrukturen. MCB er formet etter de ulike aktørenes behov for et topp moderne mediehus. Samtidig ivaretar transformasjonen bygges opprinnelige form og karakter. Bygget er fleksibelt, og når behovet melder seg, lar endringer seg enkelt, og på en bærekraftig måte gjennomføre.

Sted:
Bergen
Areal
45 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra, OPF
Material:

Media City Bergen

Skandinavias første medieklynge i transformert ikonbygg. En karakteristisk bygning fra 1980 er transformert til Skandinavias første medie-klynge. Bygget er tilpasset behovene for moderne medieproduksjon. Prosjektet Media City Bergen (MCB) startet i 2012, da Mad sammen med Entra vant konkurransen om å bygge en medieklynge for bl.a. TV2, NRK og Bergens Tidende. Siden fulgte en lang prosess, med utviklingen av et nytt konsept tilpasset den allerede eksisterende bygningsstrukturen. MCB er formet etter de ulike aktørenes behov for et topp moderne mediehus. Samtidig ivaretar transformasjonen bygges opprinnelige form og karakter. Bygget er fleksibelt, og når behovet melder seg, lar endringer seg enkelt, og på en bærekraftig måte gjennomføre.

Skandinavias første medieklynge er ikke bare historisk som prosjekt, men har også bidratt til å revitalisere viktige forbindelser i Bergen. MCB henvender seg ut mot den travle Lars Hilles gate, og bidrar til å aktivisere dette byrommet. På motsatt side finner du Odd Frantzens plass, et byrom som utgjør en viktig adkomst til MCB, og benyttes som skolegård for Bergen Maritime VGS. Plassen har blitt oppgradert med nytt dekke, møblering og belysning. Konseptet for utforming av utendørsrommene speiler elementer fra det store atriet innendørs. På tvers av bygget går det gangforbindelser gjennom nyetablerte smau. Begge fasadene – og de oktogon-formede tårnene i MCB – er godt synlige i bybildet, og spiller en viktig estetisk, men også bylivsmessig rolle i Bergen.

Nesten 40 år etter ferdigstillingen av Norsk Hydros hovedkontor i Bergen, har Mad arkitekter transformert det ikoniske bygget i Lars Hilles gate 30. Arkitekturen spiller på den eksisterende bygningen, med sine karakteristiske høye, mørke og åttekantede tårn. En mørk fasade langs gateplanet visker ut skillet mellom ute og inne, mens en transparent og lys «base» svever over og redefinerer gateløpet. MCB har blitt et skandinavisk ikon som setter Bergen på kartet, men ekskluderer på ingen måte byen. Det trinnfrie og universelt utformede inngangspartiet fra Lars Hilles gate trekker deg inn mot mesaninen, som fremstår imøtekommende. Det er ingen barrierer eller stengsler som hindrer deg i å besøke byggets utadrettede funsjoner i 1. etasje. MCB huser ca. 2.000 arbeidsplasser, noe som følger opp Bergens overordnede planer om en tettere og mer aktiv by. I MCB er det gjennomgående brukt kontraster i sort og hvitt, for å skape et ekspressivt, men samtidig nøytralt uttrykk. Disse fargene fungerer som et effektfullt bakteppe for innholdet som produseres og oppleves på utsiden og inne i bygget. Miljø og bærekraft Ved å transformere og bygge videre på den allerede eksisterende betongstrukturen, er MCB et prosjekt med negative klimagassutslipp. Bygget er BREEM-sertifisert til nivået Very Good, og det oppnår høye ytelser både med tanke på gjenbruk, materialvalg, dagslys, bygningsfysikk, transport og energikonsept.

Info

Kontaktperson:
Jonny Klokk
Arkitekt mnal & partner
Team:
Jonny Klokk, Åshild Wangensteen Bjørvik, Celia Glanfield, Laura M. Leung, Sylwia Gajek, Tom Juul Gam, Åse Hagen, Daniel Johansson, Kurt Singstad, Trond Elverum
Miljøambisjoner:
BREEAM Very Good
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Sted:
Bergen
Areal:
45 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra, OPF
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: