Byhaven

Byhaven vil bestå av rundt 100 parkmessige hjørneleiligheter, et steinkast fra bussterminalen i Sarpsborg. I arkitektkonkurransen vi har vunnet har vi latt oss fascinere av områdets frodighet med frukttrær, grønne lunger og gløtt mellom husene. Derfor har vi tegnet et kvartal med mange åpninger og passasjer. Prosjektet har en variert boligsammensetning og vi ønsker å tilby et betydelig antall boliger for unge. Boligene er fordelt på 6 byhus med utstrakt bruk av treverk. Sammen med den grønne hagen tror vi dette vil gi en lun og god atmosfære midt i byen.

Tema:
Bolig
Sted
Sarpsborg
Areal:
11000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Byhaven Sarpsborg AS
Samarbeidspartner:
SG Arkitekter (regulering)

Info

Kontaktperson
Øyvind Johnsen
Arkitekt mnal
Team
Øyvind Johnsen, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Alice Snorradottir, Donatas Grinius
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Byhaven

Byhaven vil bestå av rundt 100 parkmessige hjørneleiligheter, et steinkast fra bussterminalen i Sarpsborg. I arkitektkonkurransen vi har vunnet har vi latt oss fascinere av områdets frodighet med frukttrær, grønne lunger og gløtt mellom husene. Derfor har vi tegnet et kvartal med mange åpninger og passasjer. Prosjektet har en variert boligsammensetning og vi ønsker å tilby et betydelig antall boliger for unge. Boligene er fordelt på 6 byhus med utstrakt bruk av treverk. Sammen med den grønne hagen tror vi dette vil gi en lun og god atmosfære midt i byen.

Tema:
Bolig
Sted
Sarpsborg
Areal:
11000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Byhaven Sarpsborg AS
Samarbeidspartner:
SG Arkitekter (regulering)

Info

Kontaktperson
Øyvind Johnsen
Arkitekt mnal
Team
Øyvind Johnsen, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Alice Snorradottir, Donatas Grinius
Miljøambisjoner

Byhaven

Byhaven vil bestå av rundt 100 parkmessige hjørneleiligheter, et steinkast fra bussterminalen i Sarpsborg. I arkitektkonkurransen vi har vunnet har vi latt oss fascinere av områdets frodighet med frukttrær, grønne lunger og gløtt mellom husene. Derfor har vi tegnet et kvartal med mange åpninger og passasjer. Prosjektet har en variert boligsammensetning og vi ønsker å tilby et betydelig antall boliger for unge. Boligene er fordelt på 6 byhus med utstrakt bruk av treverk. Sammen med den grønne hagen tror vi dette vil gi en lun og god atmosfære midt i byen.

Info

Prosjektleder
Øyvind Johnsen
Arkitekt mnal
Team:
Øyvind Johnsen, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Alice Snorradottir, Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Sarpsborg
Areal:
11000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Byhaven Sarpsborg AS
Material:
Samarbeidspartner:
SG Arkitekter (regulering)
Next
Previous
No items found.

Byhaven

Byhaven vil bestå av rundt 100 parkmessige hjørneleiligheter, et steinkast fra bussterminalen i Sarpsborg. I arkitektkonkurransen vi har vunnet har vi latt oss fascinere av områdets frodighet med frukttrær, grønne lunger og gløtt mellom husene. Derfor har vi tegnet et kvartal med mange åpninger og passasjer. Prosjektet har en variert boligsammensetning og vi ønsker å tilby et betydelig antall boliger for unge. Boligene er fordelt på 6 byhus med utstrakt bruk av treverk. Sammen med den grønne hagen tror vi dette vil gi en lun og god atmosfære midt i byen.

Sted:
Sarpsborg
Areal
11000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Byhaven Sarpsborg AS
Material:

Byhaven

Byhaven vil bestå av rundt 100 parkmessige hjørneleiligheter, et steinkast fra bussterminalen i Sarpsborg. I arkitektkonkurransen vi har vunnet har vi latt oss fascinere av områdets frodighet med frukttrær, grønne lunger og gløtt mellom husene. Derfor har vi tegnet et kvartal med mange åpninger og passasjer. Prosjektet har en variert boligsammensetning og vi ønsker å tilby et betydelig antall boliger for unge. Boligene er fordelt på 6 byhus med utstrakt bruk av treverk. Sammen med den grønne hagen tror vi dette vil gi en lun og god atmosfære midt i byen.

Info

Kontaktperson:
Øyvind Johnsen
Arkitekt mnal
Team:
Øyvind Johnsen, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Alice Snorradottir, Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Sarpsborg
Areal:
11000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Byhaven Sarpsborg AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
SG Arkitekter (regulering)