Byhaven

Byhaven i Sarpsborg består av hundre hjørneleiligheter fordelt på seks elegante byhus, som er nøye plassert for best mulige solforhold og henvendelse innad i kvartalet. Leilighetene vil få effektive og gode planløsninger, store balkonger og en felles byhave.

Tema:
Bolig
Sted
Sarpsborg
Areal:
12600 m2BTA
Status:
Pågående - Vunnet arkitektkonkurranse i 2019 – ferdig regulert - rammesøknad innsendt
Material:
Keramisk fasadetegl, tre mm
Oppdragsgiver:
Byhaven Sarpsborg AS
Samarbeidspartner:
SG Arkitekter (regulering) og In Situ (Landskapsarkitekt)

Vårt vinnerbidrag i denne arkitektkonkurransen har som mål å skape begeistring både hos fremtidige beboere og lokalbefolkningen, og samtidig bidra til et løft og en urbanisering og aktivisering av denne delen av Sarpsborg sentrum.

Kvartalet ligger stille og grønt til i overgangen mellom typologier som går fra byblokk til småhus. Her er det nærhet til både Storbyen kjøpesenter og bussterminalen, men samtidig skjermet, solrikt og grønt, med utsyn til flere etablerte nabolag langs Jonas Lies gate og Thranes gate. Det som i dag fremstår som en miljøgate, som går fra Jonas Lies gate og strekker seg rundt hjørnet i Thranes gate og opp mot Storbyen, vil forsterkes i det nye prosjektet og komme hele nabolaget til gode.

Den nye bebyggelsen er tilpasset bystrukturen i øst, og samtidig inndelt i flere enkeltstående volumer som gir en naturlig overgang til eneboligbebyggelsen i vest. Alle byggene har en variasjon i leilighetsstørrelser fra ett- til fireroms, og det etableres næringslokaler på bakkeplan i de tre byggene ut mot Korsgata.

Ved å fordele leilighetene på seks byhus, ivaretas dagens kvaliteter med frukthager, gress, snarveier og smett. Vi slipper byen inn ogdet grønne ut. Leilighetene får lys inn fra flere sider i oppholdsrommene, samt store balkonger med skjermede soner. Her skal man kunne bli boende lenge i flere faser av livet, og det er blant annet mulighet for å sette inn ekstra soverom med tiden.

Gårdsrommet skjermes mot travle Korsgata med transparente drivhus som overgang og støyskjerm mellom husene. I småhagene kan beboerne dyrke planter og vekster selv, mens gårdsrommet vil få en felles møteplass med pergola og sitteplasser. Sykkelparkeringen under gårdsrommet har rask tilgang til sykkelveinettet og adkomst fra vestsiden av tomten, og utnytter det skrånende terrenget på tomten.

Uteområdene planlegges i samarbeid med landskapsarkitektenei In Situ. Det store utearealet kan beplantes med rikelig med vegetasjon og trær, som er viktig i forbindelse med overvannshåndtering, og som med tiden vil gi prosjektet en parkmessig følelse. Det planlegges også grønne tak på alle husene.

Prosjektet er nøkternt både i form og materialbruk, men de seks husenes innbyrdes plassering og henvendelse skaper ulike sekvenser og rom inne i gårdsrommet og rundt kvartalet. Hjørnene er avrundet, i tråd med sentrumsbestemmelsene, og de buede formene er tatt inn igjen i formspråket på balkongene. Naturlige materialer som farget keramisk tegl, treverk og grønnedetaljer bidrar til å skape en god atmosfære og en holdbarhet som vil stå seg over tid.

Info

Kontaktperson
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team
Øyvind Johnsen, Simon Øien, Helle Hejler, Alice Snorradottir, Anne Margrethe Sørseth og Donatas Grinius
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Byhaven

Byhaven i Sarpsborg består av hundre hjørneleiligheter fordelt på seks elegante byhus, som er nøye plassert for best mulige solforhold og henvendelse innad i kvartalet. Leilighetene vil få effektive og gode planløsninger, store balkonger og en felles byhave.

Tema:
Bolig
Sted
Sarpsborg
Areal:
12600 m2BTA
Status:
Pågående - Vunnet arkitektkonkurranse i 2019 – ferdig regulert - rammesøknad innsendt
Material:
Keramisk fasadetegl, tre mm
Oppdragsgiver:
Byhaven Sarpsborg AS
Samarbeidspartner:
SG Arkitekter (regulering) og In Situ (Landskapsarkitekt)

Info

Kontaktperson
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team
Øyvind Johnsen, Simon Øien, Helle Hejler, Alice Snorradottir, Anne Margrethe Sørseth og Donatas Grinius
Miljøambisjoner

Byhaven

Byhaven i Sarpsborg består av hundre hjørneleiligheter fordelt på seks elegante byhus, som er nøye plassert for best mulige solforhold og henvendelse innad i kvartalet. Leilighetene vil få effektive og gode planløsninger, store balkonger og en felles byhave.

Vårt vinnerbidrag i denne arkitektkonkurransen har som mål å skape begeistring både hos fremtidige beboere og lokalbefolkningen, og samtidig bidra til et løft og en urbanisering og aktivisering av denne delen av Sarpsborg sentrum.

Kvartalet ligger stille og grønt til i overgangen mellom typologier som går fra byblokk til småhus. Her er det nærhet til både Storbyen kjøpesenter og bussterminalen, men samtidig skjermet, solrikt og grønt, med utsyn til flere etablerte nabolag langs Jonas Lies gate og Thranes gate. Det som i dag fremstår som en miljøgate, som går fra Jonas Lies gate og strekker seg rundt hjørnet i Thranes gate og opp mot Storbyen, vil forsterkes i det nye prosjektet og komme hele nabolaget til gode.

Info

Prosjektleder
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team:
Øyvind Johnsen, Simon Øien, Helle Hejler, Alice Snorradottir, Anne Margrethe Sørseth og Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Sarpsborg
Areal:
12600 m2BTA
Status:
Pågående - Vunnet arkitektkonkurranse i 2019 – ferdig regulert - rammesøknad innsendt
Oppdragsgiver:
Byhaven Sarpsborg AS
Material:
Keramisk fasadetegl, tre mm
Samarbeidspartner:
SG Arkitekter (regulering) og In Situ (Landskapsarkitekt)
Next
Previous
No items found.

Byhaven

Byhaven i Sarpsborg består av hundre hjørneleiligheter fordelt på seks elegante byhus, som er nøye plassert for best mulige solforhold og henvendelse innad i kvartalet. Leilighetene vil få effektive og gode planløsninger, store balkonger og en felles byhave.

Sted:
Sarpsborg
Areal
12600 m2BTA
Status:
Pågående - Vunnet arkitektkonkurranse i 2019 – ferdig regulert - rammesøknad innsendt
Oppdragsgiver:
Byhaven Sarpsborg AS
Material:
Keramisk fasadetegl, tre mm

Byhaven

Byhaven i Sarpsborg består av hundre hjørneleiligheter fordelt på seks elegante byhus, som er nøye plassert for best mulige solforhold og henvendelse innad i kvartalet. Leilighetene vil få effektive og gode planløsninger, store balkonger og en felles byhave.

Vårt vinnerbidrag i denne arkitektkonkurransen har som mål å skape begeistring både hos fremtidige beboere og lokalbefolkningen, og samtidig bidra til et løft og en urbanisering og aktivisering av denne delen av Sarpsborg sentrum.

Kvartalet ligger stille og grønt til i overgangen mellom typologier som går fra byblokk til småhus. Her er det nærhet til både Storbyen kjøpesenter og bussterminalen, men samtidig skjermet, solrikt og grønt, med utsyn til flere etablerte nabolag langs Jonas Lies gate og Thranes gate. Det som i dag fremstår som en miljøgate, som går fra Jonas Lies gate og strekker seg rundt hjørnet i Thranes gate og opp mot Storbyen, vil forsterkes i det nye prosjektet og komme hele nabolaget til gode.

Den nye bebyggelsen er tilpasset bystrukturen i øst, og samtidig inndelt i flere enkeltstående volumer som gir en naturlig overgang til eneboligbebyggelsen i vest. Alle byggene har en variasjon i leilighetsstørrelser fra ett- til fireroms, og det etableres næringslokaler på bakkeplan i de tre byggene ut mot Korsgata.

Ved å fordele leilighetene på seks byhus, ivaretas dagens kvaliteter med frukthager, gress, snarveier og smett. Vi slipper byen inn ogdet grønne ut. Leilighetene får lys inn fra flere sider i oppholdsrommene, samt store balkonger med skjermede soner. Her skal man kunne bli boende lenge i flere faser av livet, og det er blant annet mulighet for å sette inn ekstra soverom med tiden.

Gårdsrommet skjermes mot travle Korsgata med transparente drivhus som overgang og støyskjerm mellom husene. I småhagene kan beboerne dyrke planter og vekster selv, mens gårdsrommet vil få en felles møteplass med pergola og sitteplasser. Sykkelparkeringen under gårdsrommet har rask tilgang til sykkelveinettet og adkomst fra vestsiden av tomten, og utnytter det skrånende terrenget på tomten.

Uteområdene planlegges i samarbeid med landskapsarkitektenei In Situ. Det store utearealet kan beplantes med rikelig med vegetasjon og trær, som er viktig i forbindelse med overvannshåndtering, og som med tiden vil gi prosjektet en parkmessig følelse. Det planlegges også grønne tak på alle husene.

Prosjektet er nøkternt både i form og materialbruk, men de seks husenes innbyrdes plassering og henvendelse skaper ulike sekvenser og rom inne i gårdsrommet og rundt kvartalet. Hjørnene er avrundet, i tråd med sentrumsbestemmelsene, og de buede formene er tatt inn igjen i formspråket på balkongene. Naturlige materialer som farget keramisk tegl, treverk og grønnedetaljer bidrar til å skape en god atmosfære og en holdbarhet som vil stå seg over tid.

Info

Kontaktperson:
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team:
Øyvind Johnsen, Simon Øien, Helle Hejler, Alice Snorradottir, Anne Margrethe Sørseth og Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Sarpsborg
Areal:
12600 m2BTA
Status:
Pågående - Vunnet arkitektkonkurranse i 2019 – ferdig regulert - rammesøknad innsendt
Oppdragsgiver:
Byhaven Sarpsborg AS
Material
Keramisk fasadetegl, tre mm
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
SG Arkitekter (regulering) og In Situ (Landskapsarkitekt)