Det juridiske fakultet

Det nye universitetsbygget ved Tullinløkka i Oslo er ferdigstilt. Domus Juridica, som bygningen heter – eies av Entra ASA, og er tegnet av Mad arkitekter. Nybygget på 21.000 m² henvender seg ut mot Kristian Augusts gate og parken på Tullinløkka. Sammen med universitetsanlegget i Karl Johans gate, Kulturhistorisk museum og det gamle Nasjonalgalleriet danner Domus Juridica et harmonisk kvartal i tråd med både klassiske og moderne idealer.

Tema:
Undervisning
Sted
Oslo
Areal:
21 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Ask, Messingloksert aluminium, Teglstein (terca opus)
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:
Insenti AS, Veidekke Entrepenør AS

Historisk perspektiv Helt siden Universitetet i Oslo ble stiftet i 1811, har lærestedet vært en sentral del av bybildet i hovedstaden. Juridisk fakultet danner noe av rammen rundt demokratiet vårt, og har gjennom århundrer vært en grunnleggende del av byen. Tidligere var jusstudenter, dekaner, professorer og andre ansatte på fakultetet spredt på mange forskjellige bygg. Nye Domus Juridica samler ansatte og studenter, skaper en ny tilhørighet for hele fakultetet, og synliggjør universitetets og kunnskapens tilstedeværelse i Norge og i Oslo. Det levende universitetsbygget Domus Juridica er et utleiebygg, med Entra som eier og UiO som største leietaker. For å legge til rette for aktivitet og liv på gateplanet, er det avgjørende at et bygg fylles med ulike aktører. Derfor er bygget tegnet som et flerfunksjonsbygg, med utadrettede og varierte næringslokaler i 1. etasje. Fakultetets lesesaler er hovedsakelig plassert ut mot Tullinløkka, både for å gi studentene gode lys- og studieforhold, og for at aktiviteten i bygget vil være synlig for byen store deler av døgnet. Dette er gjort for å skape et levende byuniversitet, og for å lyse opp og gjøre parken på Tullinløkka tryggere å ferdes i på kveldstid.

En gjennomgående passasje åpner kvartalet ytterligere, og gir adgang til gårdsrommet, som i de kommende årene vil utvikles til et nytt sted med bymessige kvaliteter. Arkitektonisk uttrykk og materialbruk Domus Juridica er et moderne universitetsbygg, som samtidig passer inn med de historiske og verneverdige byggene i nærheten. Derfor ble det jobbet med gjenkjennelige materialer av høy kvalitet, og en klar vertikalitet gjennom store søyler i tegl. Søylene er en nyfortolkning av det klassiske søylemotivet man kjenner til fra historiske universitetsbygg. De gir bygget et karakteristisk uttrykk, samtidig som de markerer inngangen til bygget. Bak søylene åpner passasjen seg innover i kvartalet. Glassveggene og taket i passasjen har profiler av bronseeloksert aluminium, som sammen med den røde teglen viser et slektskap til universitetsbygningene på Blindern. Søylene er designet med spesialformete teglstein. Disse store søylene lener seg først litt utover, før de skifter retning og heller innover igjen mot toppen. Knekkpunktet er gitt forskjellige høyder på hver søyle, og her snur også retningen på teglsteinen. Dette grepet bringer et vakkert skyggespill i selve søylene, og gir hele bygningen en tredimensjonal effekt når du går forbi det i Kristian Augusts gate. Fasaden er murt med en rød mørtel, som forsterker helheten. Atriet er hjertet i Domus Juridica, og fungerer som en uformell møteplass for besøkende, studenter og ansatte. Atriet bringer dagslys inn til midten av bygget og gir et tydelig referansepunkt for orientering. Trappen og glassflatene mellom rommene skaper visuell kontakt, godt dagslys og en god forståelse av lærestedets aktiviteter.

Info

Kontaktperson
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team
Torkel Njå, Simon Øien, Amanda Helene Johnsen Solberg, Cecilie Schjetlein Sundt, Maja Egge Sipus, Ida Revfem
Bildekredittering
Miljøambisjoner
BREEAM Excellent
Dokumenter
Dokumenter

Det juridiske fakultet

Det nye universitetsbygget ved Tullinløkka i Oslo er ferdigstilt. Domus Juridica, som bygningen heter – eies av Entra ASA, og er tegnet av Mad arkitekter. Nybygget på 21.000 m² henvender seg ut mot Kristian Augusts gate og parken på Tullinløkka. Sammen med universitetsanlegget i Karl Johans gate, Kulturhistorisk museum og det gamle Nasjonalgalleriet danner Domus Juridica et harmonisk kvartal i tråd med både klassiske og moderne idealer.

Tema:
Undervisning
Sted
Oslo
Areal:
21 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Ask, Messingloksert aluminium, Teglstein (terca opus)
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:
Insenti AS, Veidekke Entrepenør AS

Info

Kontaktperson
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team
Torkel Njå, Simon Øien, Amanda Helene Johnsen Solberg, Cecilie Schjetlein Sundt, Maja Egge Sipus, Ida Revfem
Miljøambisjoner
BREEAM Excellent

Det juridiske fakultet

Det nye universitetsbygget ved Tullinløkka i Oslo er ferdigstilt. Domus Juridica, som bygningen heter – eies av Entra ASA, og er tegnet av Mad arkitekter. Nybygget på 21.000 m² henvender seg ut mot Kristian Augusts gate og parken på Tullinløkka. Sammen med universitetsanlegget i Karl Johans gate, Kulturhistorisk museum og det gamle Nasjonalgalleriet danner Domus Juridica et harmonisk kvartal i tråd med både klassiske og moderne idealer.

Historisk perspektiv Helt siden Universitetet i Oslo ble stiftet i 1811, har lærestedet vært en sentral del av bybildet i hovedstaden. Juridisk fakultet danner noe av rammen rundt demokratiet vårt, og har gjennom århundrer vært en grunnleggende del av byen. Tidligere var jusstudenter, dekaner, professorer og andre ansatte på fakultetet spredt på mange forskjellige bygg. Nye Domus Juridica samler ansatte og studenter, skaper en ny tilhørighet for hele fakultetet, og synliggjør universitetets og kunnskapens tilstedeværelse i Norge og i Oslo. Det levende universitetsbygget Domus Juridica er et utleiebygg, med Entra som eier og UiO som største leietaker. For å legge til rette for aktivitet og liv på gateplanet, er det avgjørende at et bygg fylles med ulike aktører. Derfor er bygget tegnet som et flerfunksjonsbygg, med utadrettede og varierte næringslokaler i 1. etasje. Fakultetets lesesaler er hovedsakelig plassert ut mot Tullinløkka, både for å gi studentene gode lys- og studieforhold, og for at aktiviteten i bygget vil være synlig for byen store deler av døgnet. Dette er gjort for å skape et levende byuniversitet, og for å lyse opp og gjøre parken på Tullinløkka tryggere å ferdes i på kveldstid.

En gjennomgående passasje åpner kvartalet ytterligere, og gir adgang til gårdsrommet, som i de kommende årene vil utvikles til et nytt sted med bymessige kvaliteter. Arkitektonisk uttrykk og materialbruk Domus Juridica er et moderne universitetsbygg, som samtidig passer inn med de historiske og verneverdige byggene i nærheten. Derfor ble det jobbet med gjenkjennelige materialer av høy kvalitet, og en klar vertikalitet gjennom store søyler i tegl. Søylene er en nyfortolkning av det klassiske søylemotivet man kjenner til fra historiske universitetsbygg. De gir bygget et karakteristisk uttrykk, samtidig som de markerer inngangen til bygget. Bak søylene åpner passasjen seg innover i kvartalet. Glassveggene og taket i passasjen har profiler av bronseeloksert aluminium, som sammen med den røde teglen viser et slektskap til universitetsbygningene på Blindern. Søylene er designet med spesialformete teglstein. Disse store søylene lener seg først litt utover, før de skifter retning og heller innover igjen mot toppen. Knekkpunktet er gitt forskjellige høyder på hver søyle, og her snur også retningen på teglsteinen. Dette grepet bringer et vakkert skyggespill i selve søylene, og gir hele bygningen en tredimensjonal effekt når du går forbi det i Kristian Augusts gate. Fasaden er murt med en rød mørtel, som forsterker helheten. Atriet er hjertet i Domus Juridica, og fungerer som en uformell møteplass for besøkende, studenter og ansatte. Atriet bringer dagslys inn til midten av bygget og gir et tydelig referansepunkt for orientering. Trappen og glassflatene mellom rommene skaper visuell kontakt, godt dagslys og en god forståelse av lærestedets aktiviteter.

Info

Prosjektleder
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team:
Torkel Njå, Simon Øien, Amanda Helene Johnsen Solberg, Cecilie Schjetlein Sundt, Maja Egge Sipus, Ida Revfem
Miljøambisjoner:
BREEAM Excellent
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
21 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material:
Ask, Messingloksert aluminium, Teglstein (terca opus)
Samarbeidspartner:
Insenti AS, Veidekke Entrepenør AS
Next
Previous
No items found.

Det juridiske fakultet

Det nye universitetsbygget ved Tullinløkka i Oslo er ferdigstilt. Domus Juridica, som bygningen heter – eies av Entra ASA, og er tegnet av Mad arkitekter. Nybygget på 21.000 m² henvender seg ut mot Kristian Augusts gate og parken på Tullinløkka. Sammen med universitetsanlegget i Karl Johans gate, Kulturhistorisk museum og det gamle Nasjonalgalleriet danner Domus Juridica et harmonisk kvartal i tråd med både klassiske og moderne idealer.

Sted:
Oslo
Areal
21 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material:
Ask, Messingloksert aluminium, Teglstein (terca opus)

Det juridiske fakultet

Det nye universitetsbygget ved Tullinløkka i Oslo er ferdigstilt. Domus Juridica, som bygningen heter – eies av Entra ASA, og er tegnet av Mad arkitekter. Nybygget på 21.000 m² henvender seg ut mot Kristian Augusts gate og parken på Tullinløkka. Sammen med universitetsanlegget i Karl Johans gate, Kulturhistorisk museum og det gamle Nasjonalgalleriet danner Domus Juridica et harmonisk kvartal i tråd med både klassiske og moderne idealer.

Historisk perspektiv Helt siden Universitetet i Oslo ble stiftet i 1811, har lærestedet vært en sentral del av bybildet i hovedstaden. Juridisk fakultet danner noe av rammen rundt demokratiet vårt, og har gjennom århundrer vært en grunnleggende del av byen. Tidligere var jusstudenter, dekaner, professorer og andre ansatte på fakultetet spredt på mange forskjellige bygg. Nye Domus Juridica samler ansatte og studenter, skaper en ny tilhørighet for hele fakultetet, og synliggjør universitetets og kunnskapens tilstedeværelse i Norge og i Oslo. Det levende universitetsbygget Domus Juridica er et utleiebygg, med Entra som eier og UiO som største leietaker. For å legge til rette for aktivitet og liv på gateplanet, er det avgjørende at et bygg fylles med ulike aktører. Derfor er bygget tegnet som et flerfunksjonsbygg, med utadrettede og varierte næringslokaler i 1. etasje. Fakultetets lesesaler er hovedsakelig plassert ut mot Tullinløkka, både for å gi studentene gode lys- og studieforhold, og for at aktiviteten i bygget vil være synlig for byen store deler av døgnet. Dette er gjort for å skape et levende byuniversitet, og for å lyse opp og gjøre parken på Tullinløkka tryggere å ferdes i på kveldstid.

En gjennomgående passasje åpner kvartalet ytterligere, og gir adgang til gårdsrommet, som i de kommende årene vil utvikles til et nytt sted med bymessige kvaliteter. Arkitektonisk uttrykk og materialbruk Domus Juridica er et moderne universitetsbygg, som samtidig passer inn med de historiske og verneverdige byggene i nærheten. Derfor ble det jobbet med gjenkjennelige materialer av høy kvalitet, og en klar vertikalitet gjennom store søyler i tegl. Søylene er en nyfortolkning av det klassiske søylemotivet man kjenner til fra historiske universitetsbygg. De gir bygget et karakteristisk uttrykk, samtidig som de markerer inngangen til bygget. Bak søylene åpner passasjen seg innover i kvartalet. Glassveggene og taket i passasjen har profiler av bronseeloksert aluminium, som sammen med den røde teglen viser et slektskap til universitetsbygningene på Blindern. Søylene er designet med spesialformete teglstein. Disse store søylene lener seg først litt utover, før de skifter retning og heller innover igjen mot toppen. Knekkpunktet er gitt forskjellige høyder på hver søyle, og her snur også retningen på teglsteinen. Dette grepet bringer et vakkert skyggespill i selve søylene, og gir hele bygningen en tredimensjonal effekt når du går forbi det i Kristian Augusts gate. Fasaden er murt med en rød mørtel, som forsterker helheten. Atriet er hjertet i Domus Juridica, og fungerer som en uformell møteplass for besøkende, studenter og ansatte. Atriet bringer dagslys inn til midten av bygget og gir et tydelig referansepunkt for orientering. Trappen og glassflatene mellom rommene skaper visuell kontakt, godt dagslys og en god forståelse av lærestedets aktiviteter.

Info

Kontaktperson:
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team:
Torkel Njå, Simon Øien, Amanda Helene Johnsen Solberg, Cecilie Schjetlein Sundt, Maja Egge Sipus, Ida Revfem
Miljøambisjoner:
BREEAM Excellent
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Undervisning
Sted:
Oslo
Areal:
21 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material
Ask, Messingloksert aluminium, Teglstein (terca opus)
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Insenti AS, Veidekke Entrepenør AS