Kopp

KOPP er en keramikk-kolleksjon designet av Made, i tett dialog med Osloleire, som lager KOPP med leire fra byggeplasser i Oslo og omegn. Mye av jordsmonnet i Oslo består av leire, og denne blir stort sett håndtert som avfall i utbyggingsprosesser. Duoen fra Osloleire har hentet blåleira fra byggeplasser og tatt den med til verkstedet. Der har de renset og bearbeidet leira, før keramiker Tonje Paus dreier KOPPer av den. Så brennes disse, før de glaseres og brennes igjen og dermed er klare til bruk. Under brenningen presses leira til det ytterste av sin tålegrense, da den brennes i så høy temperatur som mulig før den når smeltepunktet. Denne behandlingen gir leira den dype, rustrøde fargen og gjør koppen mer motstandsdyktig mot slitasje og daglig bruk. Alle koppene er hånddreiet og glasert manuelt. Dette, samt at leira er et naturprodukt, gjør at det vil være små, individuelle forskjeller på alle koppene. Alle bærer de med seg små spor av prosessen og sin historie. Hver KOPP er merket med sitt eget unike nummer. De er nummerert med postnummeret til der i landet leiren er hentet fra, hvilken batch koppen tilhører, og nummer på selve koppen. Sist men ikke minst, er koppen din er pakket i emballasje av resirkulert papp og papir.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Bildekredittering
Bobby Petersen
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Kopp

KOPP er en keramikk-kolleksjon designet av Made, i tett dialog med Osloleire, som lager KOPP med leire fra byggeplasser i Oslo og omegn. Mye av jordsmonnet i Oslo består av leire, og denne blir stort sett håndtert som avfall i utbyggingsprosesser. Duoen fra Osloleire har hentet blåleira fra byggeplasser og tatt den med til verkstedet. Der har de renset og bearbeidet leira, før keramiker Tonje Paus dreier KOPPer av den. Så brennes disse, før de glaseres og brennes igjen og dermed er klare til bruk. Under brenningen presses leira til det ytterste av sin tålegrense, da den brennes i så høy temperatur som mulig før den når smeltepunktet. Denne behandlingen gir leira den dype, rustrøde fargen og gjør koppen mer motstandsdyktig mot slitasje og daglig bruk. Alle koppene er hånddreiet og glasert manuelt. Dette, samt at leira er et naturprodukt, gjør at det vil være små, individuelle forskjeller på alle koppene. Alle bærer de med seg små spor av prosessen og sin historie. Hver KOPP er merket med sitt eget unike nummer. De er nummerert med postnummeret til der i landet leiren er hentet fra, hvilken batch koppen tilhører, og nummer på selve koppen. Sist men ikke minst, er koppen din er pakket i emballasje av resirkulert papp og papir.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Miljøambisjoner

Kopp

KOPP er en keramikk-kolleksjon designet av Made, i tett dialog med Osloleire, som lager KOPP med leire fra byggeplasser i Oslo og omegn. Mye av jordsmonnet i Oslo består av leire, og denne blir stort sett håndtert som avfall i utbyggingsprosesser. Duoen fra Osloleire har hentet blåleira fra byggeplasser og tatt den med til verkstedet. Der har de renset og bearbeidet leira, før keramiker Tonje Paus dreier KOPPer av den. Så brennes disse, før de glaseres og brennes igjen og dermed er klare til bruk. Under brenningen presses leira til det ytterste av sin tålegrense, da den brennes i så høy temperatur som mulig før den når smeltepunktet. Denne behandlingen gir leira den dype, rustrøde fargen og gjør koppen mer motstandsdyktig mot slitasje og daglig bruk. Alle koppene er hånddreiet og glasert manuelt. Dette, samt at leira er et naturprodukt, gjør at det vil være små, individuelle forskjeller på alle koppene. Alle bærer de med seg små spor av prosessen og sin historie. Hver KOPP er merket med sitt eget unike nummer. De er nummerert med postnummeret til der i landet leiren er hentet fra, hvilken batch koppen tilhører, og nummer på selve koppen. Sist men ikke minst, er koppen din er pakket i emballasje av resirkulert papp og papir.

Info

Prosjektleder
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Kopp

KOPP er en keramikk-kolleksjon designet av Made, i tett dialog med Osloleire, som lager KOPP med leire fra byggeplasser i Oslo og omegn. Mye av jordsmonnet i Oslo består av leire, og denne blir stort sett håndtert som avfall i utbyggingsprosesser. Duoen fra Osloleire har hentet blåleira fra byggeplasser og tatt den med til verkstedet. Der har de renset og bearbeidet leira, før keramiker Tonje Paus dreier KOPPer av den. Så brennes disse, før de glaseres og brennes igjen og dermed er klare til bruk. Under brenningen presses leira til det ytterste av sin tålegrense, da den brennes i så høy temperatur som mulig før den når smeltepunktet. Denne behandlingen gir leira den dype, rustrøde fargen og gjør koppen mer motstandsdyktig mot slitasje og daglig bruk. Alle koppene er hånddreiet og glasert manuelt. Dette, samt at leira er et naturprodukt, gjør at det vil være små, individuelle forskjeller på alle koppene. Alle bærer de med seg små spor av prosessen og sin historie. Hver KOPP er merket med sitt eget unike nummer. De er nummerert med postnummeret til der i landet leiren er hentet fra, hvilken batch koppen tilhører, og nummer på selve koppen. Sist men ikke minst, er koppen din er pakket i emballasje av resirkulert papp og papir.

Sted:
Areal
Status:
Oppdragsgiver:
Material:

Kopp

KOPP er en keramikk-kolleksjon designet av Made, i tett dialog med Osloleire, som lager KOPP med leire fra byggeplasser i Oslo og omegn. Mye av jordsmonnet i Oslo består av leire, og denne blir stort sett håndtert som avfall i utbyggingsprosesser. Duoen fra Osloleire har hentet blåleira fra byggeplasser og tatt den med til verkstedet. Der har de renset og bearbeidet leira, før keramiker Tonje Paus dreier KOPPer av den. Så brennes disse, før de glaseres og brennes igjen og dermed er klare til bruk. Under brenningen presses leira til det ytterste av sin tålegrense, da den brennes i så høy temperatur som mulig før den når smeltepunktet. Denne behandlingen gir leira den dype, rustrøde fargen og gjør koppen mer motstandsdyktig mot slitasje og daglig bruk. Alle koppene er hånddreiet og glasert manuelt. Dette, samt at leira er et naturprodukt, gjør at det vil være små, individuelle forskjeller på alle koppene. Alle bærer de med seg små spor av prosessen og sin historie. Hver KOPP er merket med sitt eget unike nummer. De er nummerert med postnummeret til der i landet leiren er hentet fra, hvilken batch koppen tilhører, og nummer på selve koppen. Sist men ikke minst, er koppen din er pakket i emballasje av resirkulert papp og papir.

Info

Kontaktperson:
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
No items found.
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material
Bildekredittering:
Bobby Petersen
Samarbeidspartner:
No items found.