Hele Oslo pisser

At hele Norge baker er en stor løgn. Men at hele Oslo pisser er fakta. I 2020 avdekket vi byens mangel på felles infrastruktur, og spesielt muligheten for kvinner å pisse i det offentlige rom.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, utstilling, offentlig
Sted
Oslo
Areal:
Status:
Forslag / Prototype
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Marthe Elise Stramrud, med støtte fra Kunst i Offentlig Rom (KORO)

Vi har kartlagt alle offentlige toalettilbud i Oslo innenfor ring 2. Det finnes 15 offentlige toaletter, som tilsvarer ett toalett per 54.000 innbygger. Vi antok at tilstanden var dårlig, men ikke så elendig. Offentlige toaletter og felles eid infrastruktur i byene har gradvis blitt en mangelvare. Ansvaret for å sikre offentlige samfunnsfunksjoner legges over på private drivere, og fratar enkelte innbyggere muligheten til å tisse i byen.

Pissoaret er utformet som et konvekst skjold i tre deler. Det er høyt nok til at ingen ser inn, og lavt nok til at tisseren ser over kanten når hen huker seg ned. Men det skulpturelle pissoaret er like avhengig landskapet det står plassert i, som selve utformingen. Pissoaret kan stå i en skråning, litt skjermet, men nok synlig at det fortsatt er trygt å bruke. Det er avveiningen mellom trygghet, funksjon og tilgjengelighet.

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Bengt M. S. Carlson, Marthe Elise Stramrud, Ibrahim Mufti Pradityo, Mimmi Mattila, Martina Ellsel, Lars Kristian Stramrud
Bildekredittering
Kyrre Sundal | Ibrahim Mufti Pradityo | Charles Marville
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Hele Oslo pisser

At hele Norge baker er en stor løgn. Men at hele Oslo pisser er fakta. I 2020 avdekket vi byens mangel på felles infrastruktur, og spesielt muligheten for kvinner å pisse i det offentlige rom.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, utstilling, offentlig
Sted
Oslo
Areal:
Status:
Forslag / Prototype
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Marthe Elise Stramrud, med støtte fra Kunst i Offentlig Rom (KORO)

Byens borgere bør få friheten til å pisse uten å måtte betale for en symbolsk kaffe eller kjøpe en museumsbillett for å få tilgang til de sanitære fasilitetene. Å pisse er et universelt menneskelig behov, og retten til en verdig og impulsiv vannlating bør sikres for alle, uavhengig av kjønn.

– Det handler om bevegelsesfrihet. Jeg kunne gå ut av døra i 2020, men måtte holde meg i nærheten av nabolaget jeg bodde i, for det var ingen steder jeg kunne tisse, dersom jeg skulle bli trengt, sier Marthe Elise Stramrud. Hun er kunstner og keramiker, og har sammen med Nomad designet det feministiske pissoaret.

Et offentlig, feministisk pissoar vil gi kvinner større frihet til å bruke byen. Det offentlige pissoaret for kvinner vil gjøre byen mer likestilt.

Les mer om prosjektet i Dagens Næringsliv og D2 her ●

Les mer om prosjektet på Oslo arkitekturtriennale her ●

Les mer om prosjektet på Kunstkritikk.no her ●

Hør mer om prosjektet i KOROs podkast VerkSted på Spotify her ●

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Bengt M. S. Carlson, Marthe Elise Stramrud, Ibrahim Mufti Pradityo, Mimmi Mattila, Martina Ellsel, Lars Kristian Stramrud
Miljøambisjoner

Hele Oslo pisser

At hele Norge baker er en stor løgn. Men at hele Oslo pisser er fakta. I 2020 avdekket vi byens mangel på felles infrastruktur, og spesielt muligheten for kvinner å pisse i det offentlige rom.

Vi har kartlagt alle offentlige toalettilbud i Oslo innenfor ring 2. Det finnes 15 offentlige toaletter, som tilsvarer ett toalett per 54.000 innbygger. Vi antok at tilstanden var dårlig, men ikke så elendig. Offentlige toaletter og felles eid infrastruktur i byene har gradvis blitt en mangelvare. Ansvaret for å sikre offentlige samfunnsfunksjoner legges over på private drivere, og fratar enkelte innbyggere muligheten til å tisse i byen.

Byens borgere bør få friheten til å pisse uten å måtte betale for en symbolsk kaffe eller kjøpe en museumsbillett for å få tilgang til de sanitære fasilitetene. Å pisse er et universelt menneskelig behov, og retten til en verdig og impulsiv vannlating bør sikres for alle, uavhengig av kjønn.

– Det handler om bevegelsesfrihet. Jeg kunne gå ut av døra i 2020, men måtte holde meg i nærheten av nabolaget jeg bodde i, for det var ingen steder jeg kunne tisse, dersom jeg skulle bli trengt, sier Marthe Elise Stramrud. Hun er kunstner og keramiker, og har sammen med Nomad designet det feministiske pissoaret.

Et offentlig, feministisk pissoar vil gi kvinner større frihet til å bruke byen. Det offentlige pissoaret for kvinner vil gjøre byen mer likestilt.

Les mer om prosjektet i Dagens Næringsliv og D2 her ●

Les mer om prosjektet på Oslo arkitekturtriennale her ●

Les mer om prosjektet på Kunstkritikk.no her ●

Hør mer om prosjektet i KOROs podkast VerkSted på Spotify her ●

Pissoaret er utformet som et konvekst skjold i tre deler. Det er høyt nok til at ingen ser inn, og lavt nok til at tisseren ser over kanten når hen huker seg ned. Men det skulpturelle pissoaret er like avhengig landskapet det står plassert i, som selve utformingen. Pissoaret kan stå i en skråning, litt skjermet, men nok synlig at det fortsatt er trygt å bruke. Det er avveiningen mellom trygghet, funksjon og tilgjengelighet.

Info

Prosjektleder
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Bengt M. S. Carlson, Marthe Elise Stramrud, Ibrahim Mufti Pradityo, Mimmi Mattila, Martina Ellsel, Lars Kristian Stramrud
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
Status:
Forslag / Prototype
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Marthe Elise Stramrud, med støtte fra Kunst i Offentlig Rom (KORO)
Next
Previous
No items found.

Hele Oslo pisser

At hele Norge baker er en stor løgn. Men at hele Oslo pisser er fakta. I 2020 avdekket vi byens mangel på felles infrastruktur, og spesielt muligheten for kvinner å pisse i det offentlige rom.

Sted:
Oslo
Areal
Status:
Forslag / Prototype
Oppdragsgiver:
Material:

Hele Oslo pisser

At hele Norge baker er en stor løgn. Men at hele Oslo pisser er fakta. I 2020 avdekket vi byens mangel på felles infrastruktur, og spesielt muligheten for kvinner å pisse i det offentlige rom.

Vi har kartlagt alle offentlige toalettilbud i Oslo innenfor ring 2. Det finnes 15 offentlige toaletter, som tilsvarer ett toalett per 54.000 innbygger. Vi antok at tilstanden var dårlig, men ikke så elendig. Offentlige toaletter og felles eid infrastruktur i byene har gradvis blitt en mangelvare. Ansvaret for å sikre offentlige samfunnsfunksjoner legges over på private drivere, og fratar enkelte innbyggere muligheten til å tisse i byen.

Byens borgere bør få friheten til å pisse uten å måtte betale for en symbolsk kaffe eller kjøpe en museumsbillett for å få tilgang til de sanitære fasilitetene. Å pisse er et universelt menneskelig behov, og retten til en verdig og impulsiv vannlating bør sikres for alle, uavhengig av kjønn.

– Det handler om bevegelsesfrihet. Jeg kunne gå ut av døra i 2020, men måtte holde meg i nærheten av nabolaget jeg bodde i, for det var ingen steder jeg kunne tisse, dersom jeg skulle bli trengt, sier Marthe Elise Stramrud. Hun er kunstner og keramiker, og har sammen med Nomad designet det feministiske pissoaret.

Et offentlig, feministisk pissoar vil gi kvinner større frihet til å bruke byen. Det offentlige pissoaret for kvinner vil gjøre byen mer likestilt.

Les mer om prosjektet i Dagens Næringsliv og D2 her ●

Les mer om prosjektet på Oslo arkitekturtriennale her ●

Les mer om prosjektet på Kunstkritikk.no her ●

Hør mer om prosjektet i KOROs podkast VerkSted på Spotify her ●

Pissoaret er utformet som et konvekst skjold i tre deler. Det er høyt nok til at ingen ser inn, og lavt nok til at tisseren ser over kanten når hen huker seg ned. Men det skulpturelle pissoaret er like avhengig landskapet det står plassert i, som selve utformingen. Pissoaret kan stå i en skråning, litt skjermet, men nok synlig at det fortsatt er trygt å bruke. Det er avveiningen mellom trygghet, funksjon og tilgjengelighet.

Info

Kontaktperson:
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Bengt M. S. Carlson, Marthe Elise Stramrud, Ibrahim Mufti Pradityo, Mimmi Mattila, Martina Ellsel, Lars Kristian Stramrud
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Utstilling
Offentlig
Sted:
Oslo
Areal:
Status:
Forslag / Prototype
Oppdragsgiver:
Material
Bildekredittering:
Kyrre Sundal | Ibrahim Mufti Pradityo | Charles Marville
Samarbeidspartner:
Marthe Elise Stramrud, med støtte fra Kunst i Offentlig Rom (KORO)