Nøstebukten brygge

I vannkanten ved det gamle TV2-bygget på Nøstet planlegges OBOS og EGD Property sitt nye byutviklingsprosjekt. Her kommer 96 sjønære boliger med tilhørende barnehage og næringslokaler, midt i historiske omgivelser i Bergen sentrum.

Tema:
Bolig, ombruk
Sted
Bergen
Areal:
9.450 m2 bygning + 2.800 m2 kjeller
Status:
Rammesøknad for bygningene sendes snart, rammetillatelse for demonteringsarbeidene er gitt.
Material:
Trekledning, teglsten
Oppdragsgiver:
OBOS og EGD Property
Samarbeidspartner:
Tredje Natur (DK)

Nøstebukten brygge er et FutureBuilt-boligprosjekt med svært høye miljøambisjoner. Målet er å ombruke 70 prosent av eksisterende bebyggelse og redusere klimagassutslippene med minst 45 prosent i et moderne passivhus med historisk preg.

Alt fra bærende konstruksjoner og fasadeplater til tregulv og tegl skal ombrukes. Målet er at de nye bygningenes fasadekledning skal utføres med ombrukt tregulv fra det eksisterende bygget. Trevirke fra bærende konstruksjoner vil blant annet kunne få nytt liv i pergolaer, håndløpere og skulpturelle søyler. Eksisterende tegl skal renses og benyttes i utomhusarealer og tilvalgsløsninger.

Løst inventar og tekniske installasjoner som ikke kan benyttes i de nye byggene, vil andre kunne få glede av gjennom et samarbeid med Sirken – bruktbutikken for overskuddsvarer fra byggenæringen.

Prosjektet er inspirert av Bergens historiske bebyggelse, med enkle og hardføre materialer, markant taklandskap, smau og varme farger. Det er lagt opp til stedstilpaset arkitektur som vil ivareta bymiljøet på en god måte – både for beboere og besøkende.

Estetikken er forankret i lokale tradisjoner og særpreg, og etterstreber i stor grad å tilpasse seg de omkringliggende omgivelsershistorikk. Selv om arkitekturen utforsker et særegent uttrykk, er dette godt forankret i lokale tradisjoner og bygningsmotiv, med vestlandskledning og stedstypiske farger.

I forbindelse med reguleringsarbeidet, er sosial bærekraft og et sterkt lokaldemokrati satt høyt på agendaen gjennom en rekke medvirkningsmøter med naboer, Byarkitekten og styrene i omkringliggende velforeninger. Målet er at byrommene rundt Nøstebukten Brygge skal invitere til aktivitet og fellesskap for både nabolaget og byen rundt. Tilgjengeligheten til sjøfronten skal forbedres ved at det etableres en ny, offentlig promenade, og gater og smau i den eldre trehusbebyggelsen skal videreføres helt ned til denne.

Info

Kontaktperson
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team
Levi Vilhjalmur Egilsson, Maxime Rousse, Erlend Bolstad, Celia Glanfield, Vemund Tjessem, Niklas Mayr, Stephan René Holvik, June Lima, Erlend Bruvik, Dennis Rasmussen, Anders Gade Jørgensen, Kirstine Lorentsen, Amalie Rafn Mogensen.
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Ombruk, FutureBuilt boligprosjekt
Dokumenter
Dokumenter

Nøstebukten brygge

I vannkanten ved det gamle TV2-bygget på Nøstet planlegges OBOS og EGD Property sitt nye byutviklingsprosjekt. Her kommer 96 sjønære boliger med tilhørende barnehage og næringslokaler, midt i historiske omgivelser i Bergen sentrum.

Tema:
Bolig, ombruk
Sted
Bergen
Areal:
9.450 m2 bygning + 2.800 m2 kjeller
Status:
Rammesøknad for bygningene sendes snart, rammetillatelse for demonteringsarbeidene er gitt.
Material:
Trekledning, teglsten
Oppdragsgiver:
OBOS og EGD Property
Samarbeidspartner:
Tredje Natur (DK)

Info

Kontaktperson
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team
Levi Vilhjalmur Egilsson, Maxime Rousse, Erlend Bolstad, Celia Glanfield, Vemund Tjessem, Niklas Mayr, Stephan René Holvik, June Lima, Erlend Bruvik, Dennis Rasmussen, Anders Gade Jørgensen, Kirstine Lorentsen, Amalie Rafn Mogensen.
Miljøambisjoner
Ombruk, FutureBuilt boligprosjekt

Nøstebukten brygge

I vannkanten ved det gamle TV2-bygget på Nøstet planlegges OBOS og EGD Property sitt nye byutviklingsprosjekt. Her kommer 96 sjønære boliger med tilhørende barnehage og næringslokaler, midt i historiske omgivelser i Bergen sentrum.

Nøstebukten brygge er et FutureBuilt-boligprosjekt med svært høye miljøambisjoner. Målet er å ombruke 70 prosent av eksisterende bebyggelse og redusere klimagassutslippene med minst 45 prosent i et moderne passivhus med historisk preg.

Alt fra bærende konstruksjoner og fasadeplater til tregulv og tegl skal ombrukes. Målet er at de nye bygningenes fasadekledning skal utføres med ombrukt tregulv fra det eksisterende bygget. Trevirke fra bærende konstruksjoner vil blant annet kunne få nytt liv i pergolaer, håndløpere og skulpturelle søyler. Eksisterende tegl skal renses og benyttes i utomhusarealer og tilvalgsløsninger.

Info

Prosjektleder
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team:
Levi Vilhjalmur Egilsson, Maxime Rousse, Erlend Bolstad, Celia Glanfield, Vemund Tjessem, Niklas Mayr, Stephan René Holvik, June Lima, Erlend Bruvik, Dennis Rasmussen, Anders Gade Jørgensen, Kirstine Lorentsen, Amalie Rafn Mogensen.
Miljøambisjoner:
Ombruk, FutureBuilt boligprosjekt
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
9.450 m2 bygning + 2.800 m2 kjeller
Status:
Rammesøknad for bygningene sendes snart, rammetillatelse for demonteringsarbeidene er gitt.
Oppdragsgiver:
OBOS og EGD Property
Material:
Trekledning, teglsten
Samarbeidspartner:
Tredje Natur (DK)
Next
Previous
No items found.

Nøstebukten brygge

I vannkanten ved det gamle TV2-bygget på Nøstet planlegges OBOS og EGD Property sitt nye byutviklingsprosjekt. Her kommer 96 sjønære boliger med tilhørende barnehage og næringslokaler, midt i historiske omgivelser i Bergen sentrum.

Sted:
Bergen
Areal
9.450 m2 bygning + 2.800 m2 kjeller
Status:
Rammesøknad for bygningene sendes snart, rammetillatelse for demonteringsarbeidene er gitt.
Oppdragsgiver:
OBOS og EGD Property
Material:
Trekledning, teglsten

Nøstebukten brygge

I vannkanten ved det gamle TV2-bygget på Nøstet planlegges OBOS og EGD Property sitt nye byutviklingsprosjekt. Her kommer 96 sjønære boliger med tilhørende barnehage og næringslokaler, midt i historiske omgivelser i Bergen sentrum.

Nøstebukten brygge er et FutureBuilt-boligprosjekt med svært høye miljøambisjoner. Målet er å ombruke 70 prosent av eksisterende bebyggelse og redusere klimagassutslippene med minst 45 prosent i et moderne passivhus med historisk preg.

Alt fra bærende konstruksjoner og fasadeplater til tregulv og tegl skal ombrukes. Målet er at de nye bygningenes fasadekledning skal utføres med ombrukt tregulv fra det eksisterende bygget. Trevirke fra bærende konstruksjoner vil blant annet kunne få nytt liv i pergolaer, håndløpere og skulpturelle søyler. Eksisterende tegl skal renses og benyttes i utomhusarealer og tilvalgsløsninger.

Løst inventar og tekniske installasjoner som ikke kan benyttes i de nye byggene, vil andre kunne få glede av gjennom et samarbeid med Sirken – bruktbutikken for overskuddsvarer fra byggenæringen.

Prosjektet er inspirert av Bergens historiske bebyggelse, med enkle og hardføre materialer, markant taklandskap, smau og varme farger. Det er lagt opp til stedstilpaset arkitektur som vil ivareta bymiljøet på en god måte – både for beboere og besøkende.

Estetikken er forankret i lokale tradisjoner og særpreg, og etterstreber i stor grad å tilpasse seg de omkringliggende omgivelsershistorikk. Selv om arkitekturen utforsker et særegent uttrykk, er dette godt forankret i lokale tradisjoner og bygningsmotiv, med vestlandskledning og stedstypiske farger.

I forbindelse med reguleringsarbeidet, er sosial bærekraft og et sterkt lokaldemokrati satt høyt på agendaen gjennom en rekke medvirkningsmøter med naboer, Byarkitekten og styrene i omkringliggende velforeninger. Målet er at byrommene rundt Nøstebukten Brygge skal invitere til aktivitet og fellesskap for både nabolaget og byen rundt. Tilgjengeligheten til sjøfronten skal forbedres ved at det etableres en ny, offentlig promenade, og gater og smau i den eldre trehusbebyggelsen skal videreføres helt ned til denne.

Info

Kontaktperson:
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team:
Levi Vilhjalmur Egilsson, Maxime Rousse, Erlend Bolstad, Celia Glanfield, Vemund Tjessem, Niklas Mayr, Stephan René Holvik, June Lima, Erlend Bruvik, Dennis Rasmussen, Anders Gade Jørgensen, Kirstine Lorentsen, Amalie Rafn Mogensen.
Miljøambisjoner:
Ombruk, FutureBuilt boligprosjekt
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Ombruk
Sted:
Bergen
Areal:
9.450 m2 bygning + 2.800 m2 kjeller
Status:
Rammesøknad for bygningene sendes snart, rammetillatelse for demonteringsarbeidene er gitt.
Oppdragsgiver:
OBOS og EGD Property
Material
Trekledning, teglsten
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Tredje Natur (DK)