Varsel om oppstart - Langgaten 24

Detaljreguleringsplan for Langgaten 24 gnr./bnr. 127/33, Holmestrand kommune (Plan ID 20230002)

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Varsel om oppstart - Langgaten 24

Detaljreguleringsplan for Langgaten 24 gnr./bnr. 127/33, Holmestrand kommune (Plan ID 20230002)

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Miljøambisjoner

Varsel om oppstart - Langgaten 24

Detaljreguleringsplan for Langgaten 24 gnr./bnr. 127/33, Holmestrand kommune (Plan ID 20230002)

Info

Prosjektleder
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Varsel om oppstart - Langgaten 24

Detaljreguleringsplan for Langgaten 24 gnr./bnr. 127/33, Holmestrand kommune (Plan ID 20230002)

Sted:
Areal
Status:
Oppdragsgiver:
Material:

Varsel om oppstart - Langgaten 24

Detaljreguleringsplan for Langgaten 24 gnr./bnr. 127/33, Holmestrand kommune (Plan ID 20230002)

Info

Kontaktperson:
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
No items found.
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
No items found.