Betanien

Hovedkontor for Stiftelsen Stiftelsen Betanien solgte sine store lokaler i Akersbakken 35 og ønsket å konsentrere virksomheten i Akersbakken 37 og 39B. På denne adressen var det et boligbygg for sykepleiere fra 1960-tallet, og en frittliggende villa fra slutten av 1800 tallet.Boligbygget ble totalrenovert med nye fasader og balkonger, og biskopen for Metodistkirken i Norden og Baltikum fikk nye kontorer. Den bruksendrede delen av boligbygget har fått en glassfasade som henger sammen med anleggets nye mellombygg. Den gamle villaen ble innredet til forsamlingslokaler for Stiftelsen.

Tema:
Næring
Sted
Oslo
Areal:
2200 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Limtre
Oppdragsgiver:
Stiftelsen Betanien AS
Samarbeidspartner:
Construction Management AS

Det var fra begynnelsen av prosjektet viktig å forstå den arkitektoniske stilen og behandle den med respekt. Et resultat av dette var at fasader, planløsninger og innredninger i den gamle villaen delvis ble tilbakeført til sin opprinnelige utforming. En ny lysgård er utformet slik at den estetisk og funksjonelt knytter sammen de to eksisterende bygningene til en ny arkitektonisk helhet. Materialbruk og detaljering lar likevel eksisterende bebyggelse beholde sin egenart. Nybygget er utformet med naturstein og treverk som formidler kvalitet og gjenkjennelse for brukere og besøkende. Lysgården er anleggets ”hjerte” og fungerer både som inngangshall, pauseareal og for tilstelninger samt liturgiske seremonier av forskjellig art. Arkitektoniske og estetiske virkemidler er utført slik at karakteren hever seg over det alminnelige og dagligdagse.

Info

Kontaktperson
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team
Trond Elverum, Nicolai Riise, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Gjenbruk av eksisterende bygninger, etterisolering av boligbygg fra 1960-tallet.
Dokumenter
Dokumenter

Betanien

Hovedkontor for Stiftelsen Stiftelsen Betanien solgte sine store lokaler i Akersbakken 35 og ønsket å konsentrere virksomheten i Akersbakken 37 og 39B. På denne adressen var det et boligbygg for sykepleiere fra 1960-tallet, og en frittliggende villa fra slutten av 1800 tallet.Boligbygget ble totalrenovert med nye fasader og balkonger, og biskopen for Metodistkirken i Norden og Baltikum fikk nye kontorer. Den bruksendrede delen av boligbygget har fått en glassfasade som henger sammen med anleggets nye mellombygg. Den gamle villaen ble innredet til forsamlingslokaler for Stiftelsen.

Tema:
Næring
Sted
Oslo
Areal:
2200 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Limtre
Oppdragsgiver:
Stiftelsen Betanien AS
Samarbeidspartner:
Construction Management AS

Info

Kontaktperson
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team
Trond Elverum, Nicolai Riise, Kurt Singstad
Miljøambisjoner
Gjenbruk av eksisterende bygninger, etterisolering av boligbygg fra 1960-tallet.

Betanien

Hovedkontor for Stiftelsen Stiftelsen Betanien solgte sine store lokaler i Akersbakken 35 og ønsket å konsentrere virksomheten i Akersbakken 37 og 39B. På denne adressen var det et boligbygg for sykepleiere fra 1960-tallet, og en frittliggende villa fra slutten av 1800 tallet.Boligbygget ble totalrenovert med nye fasader og balkonger, og biskopen for Metodistkirken i Norden og Baltikum fikk nye kontorer. Den bruksendrede delen av boligbygget har fått en glassfasade som henger sammen med anleggets nye mellombygg. Den gamle villaen ble innredet til forsamlingslokaler for Stiftelsen.

Det var fra begynnelsen av prosjektet viktig å forstå den arkitektoniske stilen og behandle den med respekt. Et resultat av dette var at fasader, planløsninger og innredninger i den gamle villaen delvis ble tilbakeført til sin opprinnelige utforming. En ny lysgård er utformet slik at den estetisk og funksjonelt knytter sammen de to eksisterende bygningene til en ny arkitektonisk helhet. Materialbruk og detaljering lar likevel eksisterende bebyggelse beholde sin egenart. Nybygget er utformet med naturstein og treverk som formidler kvalitet og gjenkjennelse for brukere og besøkende. Lysgården er anleggets ”hjerte” og fungerer både som inngangshall, pauseareal og for tilstelninger samt liturgiske seremonier av forskjellig art. Arkitektoniske og estetiske virkemidler er utført slik at karakteren hever seg over det alminnelige og dagligdagse.

Info

Prosjektleder
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team:
Trond Elverum, Nicolai Riise, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Gjenbruk av eksisterende bygninger, etterisolering av boligbygg fra 1960-tallet.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
2200 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Stiftelsen Betanien AS
Material:
Limtre
Samarbeidspartner:
Construction Management AS
Next
Previous
No items found.

Betanien

Hovedkontor for Stiftelsen Stiftelsen Betanien solgte sine store lokaler i Akersbakken 35 og ønsket å konsentrere virksomheten i Akersbakken 37 og 39B. På denne adressen var det et boligbygg for sykepleiere fra 1960-tallet, og en frittliggende villa fra slutten av 1800 tallet.Boligbygget ble totalrenovert med nye fasader og balkonger, og biskopen for Metodistkirken i Norden og Baltikum fikk nye kontorer. Den bruksendrede delen av boligbygget har fått en glassfasade som henger sammen med anleggets nye mellombygg. Den gamle villaen ble innredet til forsamlingslokaler for Stiftelsen.

Sted:
Oslo
Areal
2200 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Stiftelsen Betanien AS
Material:
Limtre

Betanien

Hovedkontor for Stiftelsen Stiftelsen Betanien solgte sine store lokaler i Akersbakken 35 og ønsket å konsentrere virksomheten i Akersbakken 37 og 39B. På denne adressen var det et boligbygg for sykepleiere fra 1960-tallet, og en frittliggende villa fra slutten av 1800 tallet.Boligbygget ble totalrenovert med nye fasader og balkonger, og biskopen for Metodistkirken i Norden og Baltikum fikk nye kontorer. Den bruksendrede delen av boligbygget har fått en glassfasade som henger sammen med anleggets nye mellombygg. Den gamle villaen ble innredet til forsamlingslokaler for Stiftelsen.

Det var fra begynnelsen av prosjektet viktig å forstå den arkitektoniske stilen og behandle den med respekt. Et resultat av dette var at fasader, planløsninger og innredninger i den gamle villaen delvis ble tilbakeført til sin opprinnelige utforming. En ny lysgård er utformet slik at den estetisk og funksjonelt knytter sammen de to eksisterende bygningene til en ny arkitektonisk helhet. Materialbruk og detaljering lar likevel eksisterende bebyggelse beholde sin egenart. Nybygget er utformet med naturstein og treverk som formidler kvalitet og gjenkjennelse for brukere og besøkende. Lysgården er anleggets ”hjerte” og fungerer både som inngangshall, pauseareal og for tilstelninger samt liturgiske seremonier av forskjellig art. Arkitektoniske og estetiske virkemidler er utført slik at karakteren hever seg over det alminnelige og dagligdagse.

Info

Kontaktperson:
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team:
Trond Elverum, Nicolai Riise, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Gjenbruk av eksisterende bygninger, etterisolering av boligbygg fra 1960-tallet.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Næring
Sted:
Oslo
Areal:
2200 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Stiftelsen Betanien AS
Material
Limtre
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Construction Management AS