Furusetlokalet

Det midlertidige innbyggertorget på Furuset er et lokale der Oslo kommune kan informere om områdeløftet og fremtidig byutvikling i bydel Alna. Det er både et utstillingslokale og en lokal møteplass for folk i nærmiljøet. I lokalet kan kommunen arrangere debatter og fremvisninger, det er et sted man kan henge, ta seg en kopp kaffe, og møte representanter fra kommunen for en uformell prat. Prosjektet har et to-års perspektiv, og det har derfor vært ekstra viktig for oss å ha konkrete mål for miljøtiltak.

Tema:
Sted
Furuset Senter, Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt 2020
Material:
Oppdragsgiver:
Oslo kommune, bydel Alna
Samarbeidspartner:

Bydel Alna er med i FutureBuilt-programmet, og da Sane vant konkurransen om å tegne det midlertidige innbyggertorget og informasjonssenteret, var det naturlig å ha høye ombruksmål i prosjektet. Et av miljøtiltakene vi satt oss var å levere et interiør som består av kun ombruksmaterialer og brukte møbler. Prosjektets to-års-perspektiv førte også til at vi planla en fremtidig bruk av interiøret. Målet var at dette stedet ikke skulle se eller føles ut som et slitent ombruksprosjekt, der møblene var noe andre ikke ville ha eller hadde kastet.

Hovedformene- og fargene i interiøret tar utgangspunkt i Oslo kommunes grafiske profil. Profilen skal fremme kommunen som både nær og mangfoldig og består blant annet av tre grafiske elementer, Osloformene. Formene ble her brukt som utgangspunkt for det fysiske interiørkonseptet. Det grafiske uttrykket oversatte vi til moduler som stoler, små bord og utstillingspodier. Osloformene er gjenkjennelige, og gir fleksibilitet og variasjon i lokalet. Modulene kan også gjenbrukes i flere av kommunens prosjekter slik at levetiden går ut over de to årene dette lokalet har.

Utstillingsmoduler langs vegg med hyller og informasjonsbokser i en høyde som også barn og rullestolbrukere når opp til. Materialer hvor treverk kunne være eksponert ble lasert. Farger måtte blandes så de ble tilsvarende Oslo kommunes NCS-farger fra deres grafiske profil.

Om ønskelig kan innbyggerne ta med informasjonsbrosjyrer hjem for ytterligere fordyping, samt for å dele informasjonen videre. På utstillingsmodulenes hyller ligger materiell om prosjektene i tilpassede bokser.

Info

Kontaktperson
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team
Sunniva Haugen Breidvik
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Furusetlokalet

Det midlertidige innbyggertorget på Furuset er et lokale der Oslo kommune kan informere om områdeløftet og fremtidig byutvikling i bydel Alna. Det er både et utstillingslokale og en lokal møteplass for folk i nærmiljøet. I lokalet kan kommunen arrangere debatter og fremvisninger, det er et sted man kan henge, ta seg en kopp kaffe, og møte representanter fra kommunen for en uformell prat. Prosjektet har et to-års perspektiv, og det har derfor vært ekstra viktig for oss å ha konkrete mål for miljøtiltak.

Tema:
Sted
Furuset Senter, Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt 2020
Material:
Oppdragsgiver:
Oslo kommune, bydel Alna
Samarbeidspartner:

Det midlertidige innbyggertorget er en sjanse til å knytte sterkere bånd mellom innbyggerne på Furuset og kommunen, og gi dem et møtepunkt som er lokalt på Furuset. Utstillingen er ment å vekke en interesse og skape et engasjement for utviklingen på Furuset, for mennesker i alle aldre og fra flere ulike kulturer. I arbeidet med løsninger og uttrykk var det en del mål og prinsipper som var ønsket å oppnå i prosjektet fra både Sane og bydel Alna. Tilgjengelighet, fleksibilitet, attraktivt, brukervennlig og informativt var gjennomgående, i tillegg til de høye målene om ombruk i materialer og innredning.

Sittemoduler og små bord ble laget av brukte kryssfinérplater. Her er de før de ble lakkert i lysgrønn, en av Oslo kommunes farger.

Plan som viser de ulike funksjonene i lokalet. Markert med grønn består av uformelle sitteplasser og plass til å utføre aktiviteter. Området markert med rosa er utstillingsareal, og området med rødt viser en sittegruppe der man har mulighet til å ha litt mer skjermede samtaler og møter.

Info

Kontaktperson
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team
Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner

Furusetlokalet

Det midlertidige innbyggertorget på Furuset er et lokale der Oslo kommune kan informere om områdeløftet og fremtidig byutvikling i bydel Alna. Det er både et utstillingslokale og en lokal møteplass for folk i nærmiljøet. I lokalet kan kommunen arrangere debatter og fremvisninger, det er et sted man kan henge, ta seg en kopp kaffe, og møte representanter fra kommunen for en uformell prat. Prosjektet har et to-års perspektiv, og det har derfor vært ekstra viktig for oss å ha konkrete mål for miljøtiltak.

Bydel Alna er med i FutureBuilt-programmet, og da Sane vant konkurransen om å tegne det midlertidige innbyggertorget og informasjonssenteret, var det naturlig å ha høye ombruksmål i prosjektet. Et av miljøtiltakene vi satt oss var å levere et interiør som består av kun ombruksmaterialer og brukte møbler. Prosjektets to-års-perspektiv førte også til at vi planla en fremtidig bruk av interiøret. Målet var at dette stedet ikke skulle se eller føles ut som et slitent ombruksprosjekt, der møblene var noe andre ikke ville ha eller hadde kastet.

Det midlertidige innbyggertorget er en sjanse til å knytte sterkere bånd mellom innbyggerne på Furuset og kommunen, og gi dem et møtepunkt som er lokalt på Furuset. Utstillingen er ment å vekke en interesse og skape et engasjement for utviklingen på Furuset, for mennesker i alle aldre og fra flere ulike kulturer. I arbeidet med løsninger og uttrykk var det en del mål og prinsipper som var ønsket å oppnå i prosjektet fra både Sane og bydel Alna. Tilgjengelighet, fleksibilitet, attraktivt, brukervennlig og informativt var gjennomgående, i tillegg til de høye målene om ombruk i materialer og innredning.

Sittemoduler og små bord ble laget av brukte kryssfinérplater. Her er de før de ble lakkert i lysgrønn, en av Oslo kommunes farger.

Plan som viser de ulike funksjonene i lokalet. Markert med grønn består av uformelle sitteplasser og plass til å utføre aktiviteter. Området markert med rosa er utstillingsareal, og området med rødt viser en sittegruppe der man har mulighet til å ha litt mer skjermede samtaler og møter.

Hovedformene- og fargene i interiøret tar utgangspunkt i Oslo kommunes grafiske profil. Profilen skal fremme kommunen som både nær og mangfoldig og består blant annet av tre grafiske elementer, Osloformene. Formene ble her brukt som utgangspunkt for det fysiske interiørkonseptet. Det grafiske uttrykket oversatte vi til moduler som stoler, små bord og utstillingspodier. Osloformene er gjenkjennelige, og gir fleksibilitet og variasjon i lokalet. Modulene kan også gjenbrukes i flere av kommunens prosjekter slik at levetiden går ut over de to årene dette lokalet har.

Info

Prosjektleder
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team:
Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Furuset Senter, Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt 2020
Oppdragsgiver:
Oslo kommune, bydel Alna
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Furusetlokalet

Det midlertidige innbyggertorget på Furuset er et lokale der Oslo kommune kan informere om områdeløftet og fremtidig byutvikling i bydel Alna. Det er både et utstillingslokale og en lokal møteplass for folk i nærmiljøet. I lokalet kan kommunen arrangere debatter og fremvisninger, det er et sted man kan henge, ta seg en kopp kaffe, og møte representanter fra kommunen for en uformell prat. Prosjektet har et to-års perspektiv, og det har derfor vært ekstra viktig for oss å ha konkrete mål for miljøtiltak.

Sted:
Furuset Senter, Oslo
Areal
100 m²
Status:
Ferdigstilt 2020
Oppdragsgiver:
Oslo kommune, bydel Alna
Material:

Furusetlokalet

Det midlertidige innbyggertorget på Furuset er et lokale der Oslo kommune kan informere om områdeløftet og fremtidig byutvikling i bydel Alna. Det er både et utstillingslokale og en lokal møteplass for folk i nærmiljøet. I lokalet kan kommunen arrangere debatter og fremvisninger, det er et sted man kan henge, ta seg en kopp kaffe, og møte representanter fra kommunen for en uformell prat. Prosjektet har et to-års perspektiv, og det har derfor vært ekstra viktig for oss å ha konkrete mål for miljøtiltak.

Bydel Alna er med i FutureBuilt-programmet, og da Sane vant konkurransen om å tegne det midlertidige innbyggertorget og informasjonssenteret, var det naturlig å ha høye ombruksmål i prosjektet. Et av miljøtiltakene vi satt oss var å levere et interiør som består av kun ombruksmaterialer og brukte møbler. Prosjektets to-års-perspektiv førte også til at vi planla en fremtidig bruk av interiøret. Målet var at dette stedet ikke skulle se eller føles ut som et slitent ombruksprosjekt, der møblene var noe andre ikke ville ha eller hadde kastet.

Det midlertidige innbyggertorget er en sjanse til å knytte sterkere bånd mellom innbyggerne på Furuset og kommunen, og gi dem et møtepunkt som er lokalt på Furuset. Utstillingen er ment å vekke en interesse og skape et engasjement for utviklingen på Furuset, for mennesker i alle aldre og fra flere ulike kulturer. I arbeidet med løsninger og uttrykk var det en del mål og prinsipper som var ønsket å oppnå i prosjektet fra både Sane og bydel Alna. Tilgjengelighet, fleksibilitet, attraktivt, brukervennlig og informativt var gjennomgående, i tillegg til de høye målene om ombruk i materialer og innredning.

Sittemoduler og små bord ble laget av brukte kryssfinérplater. Her er de før de ble lakkert i lysgrønn, en av Oslo kommunes farger.

Plan som viser de ulike funksjonene i lokalet. Markert med grønn består av uformelle sitteplasser og plass til å utføre aktiviteter. Området markert med rosa er utstillingsareal, og området med rødt viser en sittegruppe der man har mulighet til å ha litt mer skjermede samtaler og møter.

Hovedformene- og fargene i interiøret tar utgangspunkt i Oslo kommunes grafiske profil. Profilen skal fremme kommunen som både nær og mangfoldig og består blant annet av tre grafiske elementer, Osloformene. Formene ble her brukt som utgangspunkt for det fysiske interiørkonseptet. Det grafiske uttrykket oversatte vi til moduler som stoler, små bord og utstillingspodier. Osloformene er gjenkjennelige, og gir fleksibilitet og variasjon i lokalet. Modulene kan også gjenbrukes i flere av kommunens prosjekter slik at levetiden går ut over de to årene dette lokalet har.

Utstillingsmoduler langs vegg med hyller og informasjonsbokser i en høyde som også barn og rullestolbrukere når opp til. Materialer hvor treverk kunne være eksponert ble lasert. Farger måtte blandes så de ble tilsvarende Oslo kommunes NCS-farger fra deres grafiske profil.

Om ønskelig kan innbyggerne ta med informasjonsbrosjyrer hjem for ytterligere fordyping, samt for å dele informasjonen videre. På utstillingsmodulenes hyller ligger materiell om prosjektene i tilpassede bokser.

Gulvet er tapetsert med et kart over området hvor liten og stor kan vandre rundt på Furuset og lete etter huset sitt eller telle antall biler. Modell og kart er laget i samarbeid med Plan- og bygningsetaten. Langs alle vegger er utstillingsmoduler som viser de pågående prosjektene og planene for området. Sane har stått for utvikling av konsept, møbleringsplaner, design og utvikling av fast og løs innredning, samt innhenting av ombruksmaterialer. Materialene som er brukt er eksisterende kryssfinér og konstruksjonsvirke lasert eller lakkert for å få en ny overflate. Det har også blitt kjøpt inn brukte møbler, som har blitt modifisert for ny bruk.

I rekken med butikker inne på Furuset senter ligger Furusetlokalet.

Info

Kontaktperson:
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team:
Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Utstilling
Offentlig
Sted:
Furuset Senter, Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt 2020
Oppdragsgiver:
Oslo kommune, bydel Alna
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: