Furusetlokalet

Det midlertidige innbyggertorget på Furuset er et lokale der Oslo kommune kan informere om områdeløftet og fremtidig byutvikling i bydel Alna. Det er både et utstillingslokale, og et lokale som kan brukes som en møteplass for innbyggerne på Furuset, der de kan henge ut, drikke en kopp kaffe og møte representanter fra kommunen for en uformell prat. Prosjektet har et to-års perspektiv, og det har derfor vært ekstra viktig å ha høyt fokus på miljø.

Tema:
Sted
Furuset Senter, Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Oslo kommune, bydel Alna
Samarbeidspartner:

Bydel Alna ønsket å formidle prosjektene som foregår på Furuset til innbyggerne, og gjøre det på en måte som er engasjerende og imøtekommende. Bydel Alna er med i Future Built programmet, og da Sane vant konkurransen om å tegne det nye midlertidige innbyggertorget, foreslo Sane å ha ambisjon om å levere et prosjekt med høye bærekraftsmål, i tillegg til de øvrige målene for prosjektet.

Kommunens eksisterende grafiske designprofil er laget for å fremme Oslo kommune som både nær og mangfoldig. Det er laget tre grafiske elementer, osloformene, som vi har brukt som utgangspunkt for utarbeidelsen av det fysiske konseptet. Osloformene er gjenkjennelige, og gir fleksibilitet og variasjon i lokalet. Det grafiske uttrykket blir oversatt til moduler som man kan sitte på, små bord og utstillingspodier. Ved å ta utgangspunkt i Oslo kommunes designmanual kan interiøret gjenbrukes i flere av kommunes prosjekter. På denne måten får modulene et mye lengre perspektiv enn to år, og kan brukes i mange ulike anledninger. Det må være robuste materialer og konstruksjonen må tåle å bli flyttet på mange ganger.

Utstillingsmodul med plass til plakater i ulike størrelser, samt hylle der man kan stille ut ulike materialprøver, flyers og objekter. Vi blandet fargene til Oslo kommune og Osmobehandlet trerammen til utstillingsmodulen med lyseblått.

Info

Kontaktperson
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team
Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner
Ombruk av eksisterende møbler og materialer
Dokumenter

Furusetlokalet

Det midlertidige innbyggertorget på Furuset er et lokale der Oslo kommune kan informere om områdeløftet og fremtidig byutvikling i bydel Alna. Det er både et utstillingslokale, og et lokale som kan brukes som en møteplass for innbyggerne på Furuset, der de kan henge ut, drikke en kopp kaffe og møte representanter fra kommunen for en uformell prat. Prosjektet har et to-års perspektiv, og det har derfor vært ekstra viktig å ha høyt fokus på miljø.

Tema:
Sted
Furuset Senter, Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Oslo kommune, bydel Alna
Samarbeidspartner:

Utstillingen er ment å vekke en interesse og skape engasjement for utviklingen på Furuset, for mennesker i alle aldre og fra flere ulike kulturer. I lokalet kan kommunen arrangere debatter og fremvisninger, samtidig som man kan sette seg ned og ta en kopp kaffe mens man venter på bussen. Lokalet er derfor både fleksibelt og robust. Det midlertidige innbyggertorget er en sjanse til å knytte sterkere bånd mellom innbyggerne på Furuset og kommunen, og gi dem et møtepunkt som er lokalt på Furuset.

Sittemoduler og små bord ble laget om eksisterende kryssfinérplater. Her er de før de ble lakkert.

Plan som viser de ulike funksjonene i lokalet. Markert med grønn består av uformelle sitteplasser og plass til å utføre aktiviteter. Området markert med rosa er utstillingsareal, og området med rødt viser en sittegruppe der man har mulighet til å ha litt mer skjermede samtaler og møter.

Info

Kontaktperson
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team
Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner
Ombruk av eksisterende møbler og materialer

Furusetlokalet

Det midlertidige innbyggertorget på Furuset er et lokale der Oslo kommune kan informere om områdeløftet og fremtidig byutvikling i bydel Alna. Det er både et utstillingslokale, og et lokale som kan brukes som en møteplass for innbyggerne på Furuset, der de kan henge ut, drikke en kopp kaffe og møte representanter fra kommunen for en uformell prat. Prosjektet har et to-års perspektiv, og det har derfor vært ekstra viktig å ha høyt fokus på miljø.

Bydel Alna ønsket å formidle prosjektene som foregår på Furuset til innbyggerne, og gjøre det på en måte som er engasjerende og imøtekommende. Bydel Alna er med i Future Built programmet, og da Sane vant konkurransen om å tegne det nye midlertidige innbyggertorget, foreslo Sane å ha ambisjon om å levere et prosjekt med høye bærekraftsmål, i tillegg til de øvrige målene for prosjektet.

Utstillingen er ment å vekke en interesse og skape engasjement for utviklingen på Furuset, for mennesker i alle aldre og fra flere ulike kulturer. I lokalet kan kommunen arrangere debatter og fremvisninger, samtidig som man kan sette seg ned og ta en kopp kaffe mens man venter på bussen. Lokalet er derfor både fleksibelt og robust. Det midlertidige innbyggertorget er en sjanse til å knytte sterkere bånd mellom innbyggerne på Furuset og kommunen, og gi dem et møtepunkt som er lokalt på Furuset.

Sittemoduler og små bord ble laget om eksisterende kryssfinérplater. Her er de før de ble lakkert.

Plan som viser de ulike funksjonene i lokalet. Markert med grønn består av uformelle sitteplasser og plass til å utføre aktiviteter. Området markert med rosa er utstillingsareal, og området med rødt viser en sittegruppe der man har mulighet til å ha litt mer skjermede samtaler og møter.

Kommunens eksisterende grafiske designprofil er laget for å fremme Oslo kommune som både nær og mangfoldig. Det er laget tre grafiske elementer, osloformene, som vi har brukt som utgangspunkt for utarbeidelsen av det fysiske konseptet. Osloformene er gjenkjennelige, og gir fleksibilitet og variasjon i lokalet. Det grafiske uttrykket blir oversatt til moduler som man kan sitte på, små bord og utstillingspodier. Ved å ta utgangspunkt i Oslo kommunes designmanual kan interiøret gjenbrukes i flere av kommunes prosjekter. På denne måten får modulene et mye lengre perspektiv enn to år, og kan brukes i mange ulike anledninger. Det må være robuste materialer og konstruksjonen må tåle å bli flyttet på mange ganger.

Info

Prosjektleder
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team:
Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner:
Ombruk av eksisterende møbler og materialer
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Furuset Senter, Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Oslo kommune, bydel Alna
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Furusetlokalet

Det midlertidige innbyggertorget på Furuset er et lokale der Oslo kommune kan informere om områdeløftet og fremtidig byutvikling i bydel Alna. Det er både et utstillingslokale, og et lokale som kan brukes som en møteplass for innbyggerne på Furuset, der de kan henge ut, drikke en kopp kaffe og møte representanter fra kommunen for en uformell prat. Prosjektet har et to-års perspektiv, og det har derfor vært ekstra viktig å ha høyt fokus på miljø.

Sted:
Furuset Senter, Oslo
Areal
100 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Oslo kommune, bydel Alna
Material:

Furusetlokalet

Det midlertidige innbyggertorget på Furuset er et lokale der Oslo kommune kan informere om områdeløftet og fremtidig byutvikling i bydel Alna. Det er både et utstillingslokale, og et lokale som kan brukes som en møteplass for innbyggerne på Furuset, der de kan henge ut, drikke en kopp kaffe og møte representanter fra kommunen for en uformell prat. Prosjektet har et to-års perspektiv, og det har derfor vært ekstra viktig å ha høyt fokus på miljø.

Bydel Alna ønsket å formidle prosjektene som foregår på Furuset til innbyggerne, og gjøre det på en måte som er engasjerende og imøtekommende. Bydel Alna er med i Future Built programmet, og da Sane vant konkurransen om å tegne det nye midlertidige innbyggertorget, foreslo Sane å ha ambisjon om å levere et prosjekt med høye bærekraftsmål, i tillegg til de øvrige målene for prosjektet.

Utstillingen er ment å vekke en interesse og skape engasjement for utviklingen på Furuset, for mennesker i alle aldre og fra flere ulike kulturer. I lokalet kan kommunen arrangere debatter og fremvisninger, samtidig som man kan sette seg ned og ta en kopp kaffe mens man venter på bussen. Lokalet er derfor både fleksibelt og robust. Det midlertidige innbyggertorget er en sjanse til å knytte sterkere bånd mellom innbyggerne på Furuset og kommunen, og gi dem et møtepunkt som er lokalt på Furuset.

Sittemoduler og små bord ble laget om eksisterende kryssfinérplater. Her er de før de ble lakkert.

Plan som viser de ulike funksjonene i lokalet. Markert med grønn består av uformelle sitteplasser og plass til å utføre aktiviteter. Området markert med rosa er utstillingsareal, og området med rødt viser en sittegruppe der man har mulighet til å ha litt mer skjermede samtaler og møter.

Kommunens eksisterende grafiske designprofil er laget for å fremme Oslo kommune som både nær og mangfoldig. Det er laget tre grafiske elementer, osloformene, som vi har brukt som utgangspunkt for utarbeidelsen av det fysiske konseptet. Osloformene er gjenkjennelige, og gir fleksibilitet og variasjon i lokalet. Det grafiske uttrykket blir oversatt til moduler som man kan sitte på, små bord og utstillingspodier. Ved å ta utgangspunkt i Oslo kommunes designmanual kan interiøret gjenbrukes i flere av kommunes prosjekter. På denne måten får modulene et mye lengre perspektiv enn to år, og kan brukes i mange ulike anledninger. Det må være robuste materialer og konstruksjonen må tåle å bli flyttet på mange ganger.

Utstillingsmodul med plass til plakater i ulike størrelser, samt hylle der man kan stille ut ulike materialprøver, flyers og objekter. Vi blandet fargene til Oslo kommune og Osmobehandlet trerammen til utstillingsmodulen med lyseblått.

Sane har stått for utvikling av konsept, møbleringsplaner, design og utvikling av fast og løs innredning, samt innhenting av ombruksmaterialer. Materialene som er brukt er eksisterende kryssfinér og konstruksjonsvirke, som har blitt pusset, lasert eller lakkert for å få en ny overflate. Det har også blitt kjøpt inn brukte møbler, som har blitt modifisert for ny bruk og lakkert i nye farger for å passe inn i lokalet.

Info

Prosjektleder:
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team:
Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner:
Ombruk av eksisterende møbler og materialer
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Utstilling
Offentlig
Sted:
Furuset Senter, Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Oslo kommune, bydel Alna
Material
Samarbeidspartner: