Gullhaug torg 1

Eiendommen ligger et steinkast unna Akerselva, BI og Nydalen T-stasjon. Her skaper vi et miljøvennlig bykvartal med utadrettede førsteetasjer og rydder opp i gate- og byromsstrukturen. Ved å innføre kvartalsbebyggelse i et område som er preget av næringsbygg fra 90-tallet, styrkes Nydalens eneste offentlige byrom, Gullhaug torg. Vi har tegnet et klassisk kvartal med varierte boligtyper, et frodig gårdsrom, fellesarealer og takflater med ulike takhager og grønne tak.

Tema:
Bolig
Sted
Nydalen
Areal:
17500
Status:
Innsendt planforslag
Material:
Tegl, tre, m.m.
Oppdragsgiver:
Avantor AS
Samarbeidspartner:
Cowi as (regulering), Lala Tøyen (landskap)

Nydalen er i sterk transformasjon, og mange av eiendommene i umiddelbar nærhet er i ulike faser av omregulering eller utvikling. Vi har utviklet et grep for eiendommen som oppfyller alle mål og føringer som planmyndighetene har definert for området. Planforslaget rydder opp i gatestrukturen og bidrar til å skape gode, offentlige rom og grøntarealer. I tillegg innebærer det ikke minst et kjærkomment tilskudd av boliger her i hjertet av Nydalen, som fremdeles er sterkt dominert av «næringspark-perioden» på 80 og 90-tallet. Vi har etter vurdering av en lang rekke ulike bygningsstrukturer, landet på at den klassiske karréen er uovertruffen i denne bysituasjonen.

Eiendommens proporsjoner, avstanden mellom Gullhaug torg og Gullhaugveien, og høydeforskjellen mellom gatene er elementer som bykvartalet suverent forholder seg til og utnytter til beste for både omgivelser og prosjekt. Karréen (et tilnærmet lukket bykvartal) er i særklasse mht. skillet mellom offentlige og private uterom, urbane gater og bymessig tetthet. Det rause gårdsrommet blir beboernes hage og nabolagspark, og her er det løftet en høy etasje over Gullhaug torg, men med trinnfri atkomst til Gullhaugveien. Vi åpner opp en passasje gjennom kvartalet og skaper en ekstra snarvei og forbindelse mellom Akerselva og Gullhaug gård. Bebyggelsen er vist utført med fasader i tegl, noen som knytter materialbruken opp mot den tradisjonelle industriarkitekturen langs Akerselva. Kvartalet er oppdelt i bygårder, og føyer seg slik inn i et byformingsprinsipp som har lange tradisjoner i Oslo.

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Victoria Abelsen, Emil Pira, Martina Elsell, Georg Reitan, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Skape et miljøvennlig bykvartal med utadrettede første-etasjer, fellesfunksjoner og god variasjon i boligtyper.
Dokumenter
Dokumenter

Gullhaug torg 1

Eiendommen ligger et steinkast unna Akerselva, BI og Nydalen T-stasjon. Her skaper vi et miljøvennlig bykvartal med utadrettede førsteetasjer og rydder opp i gate- og byromsstrukturen. Ved å innføre kvartalsbebyggelse i et område som er preget av næringsbygg fra 90-tallet, styrkes Nydalens eneste offentlige byrom, Gullhaug torg. Vi har tegnet et klassisk kvartal med varierte boligtyper, et frodig gårdsrom, fellesarealer og takflater med ulike takhager og grønne tak.

Tema:
Bolig
Sted
Nydalen
Areal:
17500
Status:
Innsendt planforslag
Material:
Tegl, tre, m.m.
Oppdragsgiver:
Avantor AS
Samarbeidspartner:
Cowi as (regulering), Lala Tøyen (landskap)

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Victoria Abelsen, Emil Pira, Martina Elsell, Georg Reitan, Kurt Singstad
Miljøambisjoner
Skape et miljøvennlig bykvartal med utadrettede første-etasjer, fellesfunksjoner og god variasjon i boligtyper.

Gullhaug torg 1

Eiendommen ligger et steinkast unna Akerselva, BI og Nydalen T-stasjon. Her skaper vi et miljøvennlig bykvartal med utadrettede førsteetasjer og rydder opp i gate- og byromsstrukturen. Ved å innføre kvartalsbebyggelse i et område som er preget av næringsbygg fra 90-tallet, styrkes Nydalens eneste offentlige byrom, Gullhaug torg. Vi har tegnet et klassisk kvartal med varierte boligtyper, et frodig gårdsrom, fellesarealer og takflater med ulike takhager og grønne tak.

Nydalen er i sterk transformasjon, og mange av eiendommene i umiddelbar nærhet er i ulike faser av omregulering eller utvikling. Vi har utviklet et grep for eiendommen som oppfyller alle mål og føringer som planmyndighetene har definert for området. Planforslaget rydder opp i gatestrukturen og bidrar til å skape gode, offentlige rom og grøntarealer. I tillegg innebærer det ikke minst et kjærkomment tilskudd av boliger her i hjertet av Nydalen, som fremdeles er sterkt dominert av «næringspark-perioden» på 80 og 90-tallet. Vi har etter vurdering av en lang rekke ulike bygningsstrukturer, landet på at den klassiske karréen er uovertruffen i denne bysituasjonen.

Eiendommens proporsjoner, avstanden mellom Gullhaug torg og Gullhaugveien, og høydeforskjellen mellom gatene er elementer som bykvartalet suverent forholder seg til og utnytter til beste for både omgivelser og prosjekt. Karréen (et tilnærmet lukket bykvartal) er i særklasse mht. skillet mellom offentlige og private uterom, urbane gater og bymessig tetthet. Det rause gårdsrommet blir beboernes hage og nabolagspark, og her er det løftet en høy etasje over Gullhaug torg, men med trinnfri atkomst til Gullhaugveien. Vi åpner opp en passasje gjennom kvartalet og skaper en ekstra snarvei og forbindelse mellom Akerselva og Gullhaug gård. Bebyggelsen er vist utført med fasader i tegl, noen som knytter materialbruken opp mot den tradisjonelle industriarkitekturen langs Akerselva. Kvartalet er oppdelt i bygårder, og føyer seg slik inn i et byformingsprinsipp som har lange tradisjoner i Oslo.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Victoria Abelsen, Emil Pira, Martina Elsell, Georg Reitan, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Skape et miljøvennlig bykvartal med utadrettede første-etasjer, fellesfunksjoner og god variasjon i boligtyper.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Nydalen
Areal:
17500
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
Avantor AS
Material:
Tegl, tre, m.m.
Samarbeidspartner:
Cowi as (regulering), Lala Tøyen (landskap)
Next
Previous
No items found.

Gullhaug torg 1

Eiendommen ligger et steinkast unna Akerselva, BI og Nydalen T-stasjon. Her skaper vi et miljøvennlig bykvartal med utadrettede førsteetasjer og rydder opp i gate- og byromsstrukturen. Ved å innføre kvartalsbebyggelse i et område som er preget av næringsbygg fra 90-tallet, styrkes Nydalens eneste offentlige byrom, Gullhaug torg. Vi har tegnet et klassisk kvartal med varierte boligtyper, et frodig gårdsrom, fellesarealer og takflater med ulike takhager og grønne tak.

Sted:
Nydalen
Areal
17500
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
Avantor AS
Material:
Tegl, tre, m.m.

Gullhaug torg 1

Eiendommen ligger et steinkast unna Akerselva, BI og Nydalen T-stasjon. Her skaper vi et miljøvennlig bykvartal med utadrettede førsteetasjer og rydder opp i gate- og byromsstrukturen. Ved å innføre kvartalsbebyggelse i et område som er preget av næringsbygg fra 90-tallet, styrkes Nydalens eneste offentlige byrom, Gullhaug torg. Vi har tegnet et klassisk kvartal med varierte boligtyper, et frodig gårdsrom, fellesarealer og takflater med ulike takhager og grønne tak.

Nydalen er i sterk transformasjon, og mange av eiendommene i umiddelbar nærhet er i ulike faser av omregulering eller utvikling. Vi har utviklet et grep for eiendommen som oppfyller alle mål og føringer som planmyndighetene har definert for området. Planforslaget rydder opp i gatestrukturen og bidrar til å skape gode, offentlige rom og grøntarealer. I tillegg innebærer det ikke minst et kjærkomment tilskudd av boliger her i hjertet av Nydalen, som fremdeles er sterkt dominert av «næringspark-perioden» på 80 og 90-tallet. Vi har etter vurdering av en lang rekke ulike bygningsstrukturer, landet på at den klassiske karréen er uovertruffen i denne bysituasjonen.

Eiendommens proporsjoner, avstanden mellom Gullhaug torg og Gullhaugveien, og høydeforskjellen mellom gatene er elementer som bykvartalet suverent forholder seg til og utnytter til beste for både omgivelser og prosjekt. Karréen (et tilnærmet lukket bykvartal) er i særklasse mht. skillet mellom offentlige og private uterom, urbane gater og bymessig tetthet. Det rause gårdsrommet blir beboernes hage og nabolagspark, og her er det løftet en høy etasje over Gullhaug torg, men med trinnfri atkomst til Gullhaugveien. Vi åpner opp en passasje gjennom kvartalet og skaper en ekstra snarvei og forbindelse mellom Akerselva og Gullhaug gård. Bebyggelsen er vist utført med fasader i tegl, noen som knytter materialbruken opp mot den tradisjonelle industriarkitekturen langs Akerselva. Kvartalet er oppdelt i bygårder, og føyer seg slik inn i et byformingsprinsipp som har lange tradisjoner i Oslo.

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Victoria Abelsen, Emil Pira, Martina Elsell, Georg Reitan, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Skape et miljøvennlig bykvartal med utadrettede første-etasjer, fellesfunksjoner og god variasjon i boligtyper.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Nydalen
Areal:
17500
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
Avantor AS
Material
Tegl, tre, m.m.
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Cowi as (regulering), Lala Tøyen (landskap)