Eger Skin Clinic

Eger Skin Clinic utvidet virksomhet og tilbudet sitt, og hadde fått nye behov som skulle dekkes. I samarbeid med klinikken arbeidet vi frem et konsept i krysningspunktet mellom et minimalistisk japansk og skandinavisk uttrykk.

Tema:
Næring/ Transformasjon
Sted
Oslo
Areal:
740 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Eger Skin Clinic
Samarbeidspartner:

Eger Skin Clinic var godt fornøyd med lokasjonen på Egertorget, og ble derfor tilbudt større lokaler i samme bygg av gårdeier. I den anledning ønsket Eger Skin Clinic hjelp med planløsning og interiørkonsept til de nye lokalene. Lokalene består av resepsjon, venteområder og behandlingsrom, i tillegg til kontorlokaler, garderober og opplæringsrom for de ansatte.

Sane har stått for utvikling av interiørkonsept, farge- og materialkonsept, planløsning, samt møbleringskonsept med fast og løs innredning. Flere av elementene er spesialtegnet av oss til klinikken, som repsepsjon, neglebord, kaffestasjoner og speil i taket over ventesonen.

Info

Kontaktperson
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team
Sunniva Haugen Breidvik, Elin Gulbrandsen
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Eger Skin Clinic

Eger Skin Clinic utvidet virksomhet og tilbudet sitt, og hadde fått nye behov som skulle dekkes. I samarbeid med klinikken arbeidet vi frem et konsept i krysningspunktet mellom et minimalistisk japansk og skandinavisk uttrykk.

Tema:
Næring/ Transformasjon
Sted
Oslo
Areal:
740 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Eger Skin Clinic
Samarbeidspartner:

Sane arbeidet frem et konsept i krysningspunktet mellom et minimalistisk japansk og skandinavisk uttrykk. Vi ønsket å skape en delikat og innbydende atmosfære både for kunder og ansatte. Farge- og materialpaletten ble holdt lys og delikat, med varme materialer som eik og myke tekstiler for skjerming og forbedring av akustikken.

Info

Kontaktperson
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team
Sunniva Haugen Breidvik, Elin Gulbrandsen
Miljøambisjoner

Eger Skin Clinic

Eger Skin Clinic utvidet virksomhet og tilbudet sitt, og hadde fått nye behov som skulle dekkes. I samarbeid med klinikken arbeidet vi frem et konsept i krysningspunktet mellom et minimalistisk japansk og skandinavisk uttrykk.

Eger Skin Clinic var godt fornøyd med lokasjonen på Egertorget, og ble derfor tilbudt større lokaler i samme bygg av gårdeier. I den anledning ønsket Eger Skin Clinic hjelp med planløsning og interiørkonsept til de nye lokalene. Lokalene består av resepsjon, venteområder og behandlingsrom, i tillegg til kontorlokaler, garderober og opplæringsrom for de ansatte.

Sane arbeidet frem et konsept i krysningspunktet mellom et minimalistisk japansk og skandinavisk uttrykk. Vi ønsket å skape en delikat og innbydende atmosfære både for kunder og ansatte. Farge- og materialpaletten ble holdt lys og delikat, med varme materialer som eik og myke tekstiler for skjerming og forbedring av akustikken.

Sane har stått for utvikling av interiørkonsept, farge- og materialkonsept, planløsning, samt møbleringskonsept med fast og løs innredning. Flere av elementene er spesialtegnet av oss til klinikken, som repsepsjon, neglebord, kaffestasjoner og speil i taket over ventesonen.

Info

Prosjektleder
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team:
Sunniva Haugen Breidvik, Elin Gulbrandsen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
740 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Eger Skin Clinic
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Eger Skin Clinic

Eger Skin Clinic utvidet virksomhet og tilbudet sitt, og hadde fått nye behov som skulle dekkes. I samarbeid med klinikken arbeidet vi frem et konsept i krysningspunktet mellom et minimalistisk japansk og skandinavisk uttrykk.

Sted:
Oslo
Areal
740 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Eger Skin Clinic
Material:

Eger Skin Clinic

Eger Skin Clinic utvidet virksomhet og tilbudet sitt, og hadde fått nye behov som skulle dekkes. I samarbeid med klinikken arbeidet vi frem et konsept i krysningspunktet mellom et minimalistisk japansk og skandinavisk uttrykk.

Eger Skin Clinic var godt fornøyd med lokasjonen på Egertorget, og ble derfor tilbudt større lokaler i samme bygg av gårdeier. I den anledning ønsket Eger Skin Clinic hjelp med planløsning og interiørkonsept til de nye lokalene. Lokalene består av resepsjon, venteområder og behandlingsrom, i tillegg til kontorlokaler, garderober og opplæringsrom for de ansatte.

Sane arbeidet frem et konsept i krysningspunktet mellom et minimalistisk japansk og skandinavisk uttrykk. Vi ønsket å skape en delikat og innbydende atmosfære både for kunder og ansatte. Farge- og materialpaletten ble holdt lys og delikat, med varme materialer som eik og myke tekstiler for skjerming og forbedring av akustikken.

Sane har stått for utvikling av interiørkonsept, farge- og materialkonsept, planløsning, samt møbleringskonsept med fast og løs innredning. Flere av elementene er spesialtegnet av oss til klinikken, som repsepsjon, neglebord, kaffestasjoner og speil i taket over ventesonen.

Info

Kontaktperson:
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team:
Sunniva Haugen Breidvik, Elin Gulbrandsen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Næring
Transformasjon
Sted:
Oslo
Areal:
740 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Eger Skin Clinic
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: