Forskningsparken i Oslo

Rehabilitering og revitalisering av glassgata som forbinder byggene i Forskningsparken. Arealet er som en bygate - et viktig trafikkareal, knutepunkt, samlingssted og et sted for kommunikasjon og kompetanseutveksling. Gata inneholder bl.a. inngangsparti, kafé, kantiner, amfitrapp, sosiale møteplasser og utgang til uteområder.

Tema:
Rehabilitering
Sted
Oslo
Areal:
ca 2000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Forskningsparken/Oslotech
Samarbeidspartner:

Forskningsparken ligger i Oslos mest kunnskapstette område og huser flere hundre forskningsrelaterte firmaer. Byggene forbindes av en gate med glassoverbygg, et areal som er et viktig knutepunkt og samlingssted for Forskningsparken. Glassgata fungerte imidlertid ikke optimalt. Gata, som inneholder både hovedinngangen til bygget, en kafé samt kantiner, var identitetsløs og lite funksjonell. Det var vanskelig å orientere seg og trafikkflyten fungerte svært dårlig. Sane fikk oppgaven med å revitalisere glassgata og skape et samlingspunkt som oppfordrer til bruk og gir stedet en synlig identitet. Nye trafikkmønstre ble skapt, hovedsakelig ved å innføre et stort amfi og dermed flytte trappen, plass til flere mennesker i gatas hjerte oppstod samtidig, kantinen fikk økt kapasitet og det hele ble samlet i ett gulv, med en tydelig fargepalett og gitt identitet. Spesialdesignede sittemøbler er gjentatt flere steder i gata og hjelper også på å binde det hele sammen.

Sane har prosjektert rehabiliteringen og bistått med et nytt farge- og materialkonsept, oppgradering av alle overflater og omstrukturert plasseringen av funksjoner i bygget. Kapasiteten i kantinen er økt fra 200 til nesten 300. Endringene ble basert på en brukerprosess, der brukerne ble observert i det daglige livet sitt, og dialogen med oppdragsgiver OsloTech var tett. Dette førte til et nytt bevegelsesmønster med god flyt og inviterende sosiale soner langs hele glassgata. Stedet som tidligere var en gjennomgangssone har nå blitt et sted man ønsker å bruke og oppholde seg. Det introduserte amfiet som binder sammen inngangspartiet i første etasje med resten av gata og kantinene, samt uteområdene i underetasjen ble et velfungerende grep.

Det spesialtegnede modulsystemet med polstrede sittemøbler og bord definerer ulike soner og binder gata sammen. Systemet kan flyttes på og settes sammen på andre måter etter behov.

Info

Kontaktperson
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team
Elin Gulbrandsen, Julie Tholens, Karoline Kolstad Heen, Øyvind Johnsen
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Forskningsparken i Oslo

Rehabilitering og revitalisering av glassgata som forbinder byggene i Forskningsparken. Arealet er som en bygate - et viktig trafikkareal, knutepunkt, samlingssted og et sted for kommunikasjon og kompetanseutveksling. Gata inneholder bl.a. inngangsparti, kafé, kantiner, amfitrapp, sosiale møteplasser og utgang til uteområder.

Tema:
Rehabilitering
Sted
Oslo
Areal:
ca 2000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Forskningsparken/Oslotech
Samarbeidspartner:

En del arbeidsplassarealer ble lounge og møte/konferanse (under). Lounge-arealet kan også åpnes opp mot kantinen og øke kapasiteten der.

Et ubrukt område med hyggelig utsyn ble åpnet opp og innlemmet i kantinen og gav flere sitteplasser.

Info

Kontaktperson
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team
Elin Gulbrandsen, Julie Tholens, Karoline Kolstad Heen, Øyvind Johnsen
Miljøambisjoner

Forskningsparken i Oslo

Rehabilitering og revitalisering av glassgata som forbinder byggene i Forskningsparken. Arealet er som en bygate - et viktig trafikkareal, knutepunkt, samlingssted og et sted for kommunikasjon og kompetanseutveksling. Gata inneholder bl.a. inngangsparti, kafé, kantiner, amfitrapp, sosiale møteplasser og utgang til uteområder.

Forskningsparken ligger i Oslos mest kunnskapstette område og huser flere hundre forskningsrelaterte firmaer. Byggene forbindes av en gate med glassoverbygg, et areal som er et viktig knutepunkt og samlingssted for Forskningsparken. Glassgata fungerte imidlertid ikke optimalt. Gata, som inneholder både hovedinngangen til bygget, en kafé samt kantiner, var identitetsløs og lite funksjonell. Det var vanskelig å orientere seg og trafikkflyten fungerte svært dårlig. Sane fikk oppgaven med å revitalisere glassgata og skape et samlingspunkt som oppfordrer til bruk og gir stedet en synlig identitet. Nye trafikkmønstre ble skapt, hovedsakelig ved å innføre et stort amfi og dermed flytte trappen, plass til flere mennesker i gatas hjerte oppstod samtidig, kantinen fikk økt kapasitet og det hele ble samlet i ett gulv, med en tydelig fargepalett og gitt identitet. Spesialdesignede sittemøbler er gjentatt flere steder i gata og hjelper også på å binde det hele sammen.

En del arbeidsplassarealer ble lounge og møte/konferanse (under). Lounge-arealet kan også åpnes opp mot kantinen og øke kapasiteten der.

Et ubrukt område med hyggelig utsyn ble åpnet opp og innlemmet i kantinen og gav flere sitteplasser.

Sane har prosjektert rehabiliteringen og bistått med et nytt farge- og materialkonsept, oppgradering av alle overflater og omstrukturert plasseringen av funksjoner i bygget. Kapasiteten i kantinen er økt fra 200 til nesten 300. Endringene ble basert på en brukerprosess, der brukerne ble observert i det daglige livet sitt, og dialogen med oppdragsgiver OsloTech var tett. Dette førte til et nytt bevegelsesmønster med god flyt og inviterende sosiale soner langs hele glassgata. Stedet som tidligere var en gjennomgangssone har nå blitt et sted man ønsker å bruke og oppholde seg. Det introduserte amfiet som binder sammen inngangspartiet i første etasje med resten av gata og kantinene, samt uteområdene i underetasjen ble et velfungerende grep.

Info

Prosjektleder
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team:
Elin Gulbrandsen, Julie Tholens, Karoline Kolstad Heen, Øyvind Johnsen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
ca 2000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Forskningsparken/Oslotech
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Forskningsparken i Oslo

Rehabilitering og revitalisering av glassgata som forbinder byggene i Forskningsparken. Arealet er som en bygate - et viktig trafikkareal, knutepunkt, samlingssted og et sted for kommunikasjon og kompetanseutveksling. Gata inneholder bl.a. inngangsparti, kafé, kantiner, amfitrapp, sosiale møteplasser og utgang til uteområder.

Sted:
Oslo
Areal
ca 2000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Forskningsparken/Oslotech
Material:

Forskningsparken i Oslo

Rehabilitering og revitalisering av glassgata som forbinder byggene i Forskningsparken. Arealet er som en bygate - et viktig trafikkareal, knutepunkt, samlingssted og et sted for kommunikasjon og kompetanseutveksling. Gata inneholder bl.a. inngangsparti, kafé, kantiner, amfitrapp, sosiale møteplasser og utgang til uteområder.

Forskningsparken ligger i Oslos mest kunnskapstette område og huser flere hundre forskningsrelaterte firmaer. Byggene forbindes av en gate med glassoverbygg, et areal som er et viktig knutepunkt og samlingssted for Forskningsparken. Glassgata fungerte imidlertid ikke optimalt. Gata, som inneholder både hovedinngangen til bygget, en kafé samt kantiner, var identitetsløs og lite funksjonell. Det var vanskelig å orientere seg og trafikkflyten fungerte svært dårlig. Sane fikk oppgaven med å revitalisere glassgata og skape et samlingspunkt som oppfordrer til bruk og gir stedet en synlig identitet. Nye trafikkmønstre ble skapt, hovedsakelig ved å innføre et stort amfi og dermed flytte trappen, plass til flere mennesker i gatas hjerte oppstod samtidig, kantinen fikk økt kapasitet og det hele ble samlet i ett gulv, med en tydelig fargepalett og gitt identitet. Spesialdesignede sittemøbler er gjentatt flere steder i gata og hjelper også på å binde det hele sammen.

En del arbeidsplassarealer ble lounge og møte/konferanse (under). Lounge-arealet kan også åpnes opp mot kantinen og øke kapasiteten der.

Et ubrukt område med hyggelig utsyn ble åpnet opp og innlemmet i kantinen og gav flere sitteplasser.

Sane har prosjektert rehabiliteringen og bistått med et nytt farge- og materialkonsept, oppgradering av alle overflater og omstrukturert plasseringen av funksjoner i bygget. Kapasiteten i kantinen er økt fra 200 til nesten 300. Endringene ble basert på en brukerprosess, der brukerne ble observert i det daglige livet sitt, og dialogen med oppdragsgiver OsloTech var tett. Dette førte til et nytt bevegelsesmønster med god flyt og inviterende sosiale soner langs hele glassgata. Stedet som tidligere var en gjennomgangssone har nå blitt et sted man ønsker å bruke og oppholde seg. Det introduserte amfiet som binder sammen inngangspartiet i første etasje med resten av gata og kantinene, samt uteområdene i underetasjen ble et velfungerende grep.

Det spesialtegnede modulsystemet med polstrede sittemøbler og bord definerer ulike soner og binder gata sammen. Systemet kan flyttes på og settes sammen på andre måter etter behov.

Info

Kontaktperson:
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team:
Elin Gulbrandsen, Julie Tholens, Karoline Kolstad Heen, Øyvind Johnsen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Rehabilitering
Sted:
Oslo
Areal:
ca 2000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Forskningsparken/Oslotech
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: