Myrkdalen

Norges nye fjelldestinasjon Myrdalen Fjellandsby er planlagt som en moderne fjellandsby, som skal forene det historiske og tradisjonelle, med dagens forventninger til en moderne ski- og fjelldestinasjon.

Tema:
Stedsutvikling, bolig
Sted
Voss
Areal:
90 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Voss Fjellandsby AS
Samarbeidspartner:
Cowi AS

Allmenningene Myrkdalensturveg og Aksen knytter dalen sammen fra nord til sør, og blir kommunikasjons årer som forbinder funksjoner, tilbud og mennesker. Til fots, på ski eller sykkel kan man enkelt bevege seg langs dalsiden for å oppsøke og oppleve fjellandsbyen. Bytorget blir selve hjertet i fjellandsbyen. Omkranset av bebyggelse med næring, handel og servicefunksjoner på gateplan skapes en urban situasjon. Et utgangspunkt for alle dalens eventyr, og det naturlige møtestedet for beboere og dagsbesøkende. Barneskianlegget blir en sentral del av det nye sentrum, med tilbud og aktiviteter, sommer og vinter. En aktiv og sosial arena for store og små.

Sentrum vil bestå av kvartaler med små gater og romslige fortau. Smett og smau som gir beboere og besøkende muligheten til å oppleve det yrende livet på gateplan og roen i de bakenforliggende hagene. Bebyggelsen er tosidig og henvender seg til gaterommene og naturrommet, med næring og service på første plan. Funksjonelle leiligheter i ulike størrelser med nærhet til landsbyens mylder og med panorama utover dalen. Bygningslivet holdes stramt ut mot bysiden av bebyggelsen, men åpner opp variasjoner og tilpasninger inn mot hagerommet. Små og mellomstore byggetrinn gir bebyggelsen mangfold og identitet, og er et av kjennetegnene for den nye fjellandsbyen. Sentrum utvikles gjennom unike byggetrinn som sten på sten.

Info

Kontaktperson
Team
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Myrkdalen

Norges nye fjelldestinasjon Myrdalen Fjellandsby er planlagt som en moderne fjellandsby, som skal forene det historiske og tradisjonelle, med dagens forventninger til en moderne ski- og fjelldestinasjon.

Tema:
Stedsutvikling, bolig
Sted
Voss
Areal:
90 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Voss Fjellandsby AS
Samarbeidspartner:
Cowi AS

Info

Kontaktperson
Team
Miljøambisjoner

Myrkdalen

Norges nye fjelldestinasjon Myrdalen Fjellandsby er planlagt som en moderne fjellandsby, som skal forene det historiske og tradisjonelle, med dagens forventninger til en moderne ski- og fjelldestinasjon.

Allmenningene Myrkdalensturveg og Aksen knytter dalen sammen fra nord til sør, og blir kommunikasjons årer som forbinder funksjoner, tilbud og mennesker. Til fots, på ski eller sykkel kan man enkelt bevege seg langs dalsiden for å oppsøke og oppleve fjellandsbyen. Bytorget blir selve hjertet i fjellandsbyen. Omkranset av bebyggelse med næring, handel og servicefunksjoner på gateplan skapes en urban situasjon. Et utgangspunkt for alle dalens eventyr, og det naturlige møtestedet for beboere og dagsbesøkende. Barneskianlegget blir en sentral del av det nye sentrum, med tilbud og aktiviteter, sommer og vinter. En aktiv og sosial arena for store og små.

Sentrum vil bestå av kvartaler med små gater og romslige fortau. Smett og smau som gir beboere og besøkende muligheten til å oppleve det yrende livet på gateplan og roen i de bakenforliggende hagene. Bebyggelsen er tosidig og henvender seg til gaterommene og naturrommet, med næring og service på første plan. Funksjonelle leiligheter i ulike størrelser med nærhet til landsbyens mylder og med panorama utover dalen. Bygningslivet holdes stramt ut mot bysiden av bebyggelsen, men åpner opp variasjoner og tilpasninger inn mot hagerommet. Små og mellomstore byggetrinn gir bebyggelsen mangfold og identitet, og er et av kjennetegnene for den nye fjellandsbyen. Sentrum utvikles gjennom unike byggetrinn som sten på sten.

Info

Prosjektleder
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Voss
Areal:
90 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Voss Fjellandsby AS
Material:
Samarbeidspartner:
Cowi AS
Next
Previous
No items found.

Myrkdalen

Norges nye fjelldestinasjon Myrdalen Fjellandsby er planlagt som en moderne fjellandsby, som skal forene det historiske og tradisjonelle, med dagens forventninger til en moderne ski- og fjelldestinasjon.

Sted:
Voss
Areal
90 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Voss Fjellandsby AS
Material:

Myrkdalen

Norges nye fjelldestinasjon Myrdalen Fjellandsby er planlagt som en moderne fjellandsby, som skal forene det historiske og tradisjonelle, med dagens forventninger til en moderne ski- og fjelldestinasjon.

Allmenningene Myrkdalensturveg og Aksen knytter dalen sammen fra nord til sør, og blir kommunikasjons årer som forbinder funksjoner, tilbud og mennesker. Til fots, på ski eller sykkel kan man enkelt bevege seg langs dalsiden for å oppsøke og oppleve fjellandsbyen. Bytorget blir selve hjertet i fjellandsbyen. Omkranset av bebyggelse med næring, handel og servicefunksjoner på gateplan skapes en urban situasjon. Et utgangspunkt for alle dalens eventyr, og det naturlige møtestedet for beboere og dagsbesøkende. Barneskianlegget blir en sentral del av det nye sentrum, med tilbud og aktiviteter, sommer og vinter. En aktiv og sosial arena for store og små.

Sentrum vil bestå av kvartaler med små gater og romslige fortau. Smett og smau som gir beboere og besøkende muligheten til å oppleve det yrende livet på gateplan og roen i de bakenforliggende hagene. Bebyggelsen er tosidig og henvender seg til gaterommene og naturrommet, med næring og service på første plan. Funksjonelle leiligheter i ulike størrelser med nærhet til landsbyens mylder og med panorama utover dalen. Bygningslivet holdes stramt ut mot bysiden av bebyggelsen, men åpner opp variasjoner og tilpasninger inn mot hagerommet. Små og mellomstore byggetrinn gir bebyggelsen mangfold og identitet, og er et av kjennetegnene for den nye fjellandsbyen. Sentrum utvikles gjennom unike byggetrinn som sten på sten.

Info

Kontaktperson:
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Bolig
Sted:
Voss
Areal:
90 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Voss Fjellandsby AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Cowi AS