Kontorer for Mad

I Pilestredet 27 ligger Alfheim-komplekset fra 1900-tallet hvor deler av Mad har flyttet inn. I 2.etasje sitter Mad arkitekter, Sane, Nomad og Mad Communication, og på gateplan har vi startet vår helt egen kafé og bar kalt byMad.

Tema:
Kontor Ombruk Stedsutvikling Rehabilitering Transformasjon
Sted
Oslo
Areal:
960 m2
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Mad AS
Samarbeidspartner:

Bygget ble tegnet av Herman Major Backer og var opprinnelig planlagt som utstillings- og kontorlokaler, hotell og verkstedbygning for Alfheims mekaniske Fabrik for Møbel- og Bygningsarbeid. Sane har hatt ansvar for brukerprosess og jobbet med utformingen av arbeidsplasser, samt material- og fargekonsept. Arbeidet med eget lokale gav oss friheten og muligheten til å utforske og eksperimentere med hvordan man kan løse utfordringer knyttet til ombruk. Å arbeide med ombruk krever nye prosesser og holdninger fra alle involverte. Tidslinjer blir endret, og nye roller blir etablert. Dette er erfaringer vi tar med oss for å optimalisere kommende ombruksprosjekter.

I faste innredninger og øvrig inventar fikk vi til ombruk. I lokalene var det allerede to te-kjøkken som vi valgte å sette sammen til ett nytt kjøkken. Vi gjenbrukte skrog, armatur og kjøleskap, og samarbeidet med Norwegian Trash for å lage fronter til de eksisterende skrogene. Platene er omsmeltet plastavfall fra blant annet spoler til symaskin, 3D-printer filament og liknende. Samarbeidet med Norwegian Trash er en pilot, og vi jobbet tett sammen for å få et godt resultat som kunne være en start på et fremtidig gjenbrukskonsept for kjøkkenfronter.‍

Annen fast innredning satte vi sammen av rester fra byggeprosessen i 1. etasje, materialrester vi hadde fra våre tidligere lokaler og funn på Finn og hos Resirqel. Alt av fast innredning og hyller på materialrommet vårt er bygget opp av gamle platematerialer, og de oransje kassene er gamle potetkasser funnet på Finn.

Tekstiler er vanskelig å finne brukt og i god kvalitet. Vi trengte en del tyngre gardiner til inndeling av lokalet og for å bedre akustikken. Alt av ulltekstiler lages på mål, og det er derfor lite avkapp. Til de tyngre gardinene har vi gått for norsk ull fra Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk på Lillehammer. Tynnere tekstiler er noe enklere å få tak i, vi fikk tak i en 20 år gammel fallskjerm som skal bli gardiner foravskjerming i noen møterom.

Vi har også jobbet med gamle himlingsplater som ofte blir kastet da mange leietakere ønsker åpen himling nå om dagen. Plater er trukket med tekstil og brukt til oppslagstavler og nedhengte lydabsorbenter i himling.

Vi gjenbrukte en del belysning som var i lokalet. Både pendler og enkle integrerte 60×60-LED-paneler. Panelene bruker vi som pendler i en rekke sekundærrom.

Ombruksmål for 2. etasje:

1. Ingen nye møbler, kun brukt

2. Ombruk av alle materialer fra våre gamle lokaler som går an å ombruke

3. Alltid velge det mest miljøvennlige alternativet hvis vi velger nye materialer

4. Se alltid etter ombruksmaterialer før man velger nytt

Info

Kontaktperson
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team
Myrna Becker, Sunniva Haugen Breidvik
Bildekredittering
Kyrre Sundal, Ine Abelsnes Stokka, Myrna Becker
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Kontorer for Mad

I Pilestredet 27 ligger Alfheim-komplekset fra 1900-tallet hvor deler av Mad har flyttet inn. I 2.etasje sitter Mad arkitekter, Sane, Nomad og Mad Communication, og på gateplan har vi startet vår helt egen kafé og bar kalt byMad.

Tema:
Kontor Ombruk Stedsutvikling Rehabilitering Transformasjon
Sted
Oslo
Areal:
960 m2
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Mad AS
Samarbeidspartner:

Etasjen er en effektiv kontoretasje, med hovedinngang i midten og en sekundærtrapp mellom kontorene og kafeen vår på gateplan. Før prosessen startet ble vi enig med gårdeier om at prosessen her skulle være tydeligere og klarere enn hva den hadde vært i 1. etasje. Vi hadde tegninger klart på det meste før byggingen startet.

Eksisterende lokaler i 2. etasje var delt inn i to; en del med cellekontorer fra en eldre oppussing, og en del med åpnet landskap fra nyere tid. Delen med cellekontorer skulle pusses opp, mens i den nyere delen skulle vi kun gjøre minimale inngrep. Den opprinnelige ideen var å beholde gulv, as is, men det viste seg etter hvert at det ble for mange sår i teppet, da vi ønsket å åpne opp og fjerne noe av gipsen rundt for eksempel søylene. Resultat ble derfor at vi byttet ut teppet med et bærekraftig alternativ. Vi visste at det var fine søyler i bygget, og fikk disse eksponert og brannmalt.

Lokalene i 2. etasje er relativt åpne, men det var behov for noen møte- og stillerom. For å unngå å sette opp enkle gipsvegger som må fjernes når en eventuell ny leietaker overtar lokalene valgte vi å sette opp et nyutviklet systemveggsystem som er utviklet av Made og Tewo, kalt Tewoflex. Det er to heltresjikt, isolasjon i midten og består av 20cm brede elementer som settes sammen og låses av en bunn- og toppsvill. Veggene kan på samme måte pusles fra hverandre og settes opp på nytt eller annet sted. Pilestredet blir et testprosjekt og utstillingsvindu for Tewo-veggene. Dette systemet gir en faktisk fleksibilitet uten at det genereres avfall når man gjør om på planløsning i lokalet på et senere stadium.

Info

Kontaktperson
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team
Myrna Becker, Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner

Kontorer for Mad

I Pilestredet 27 ligger Alfheim-komplekset fra 1900-tallet hvor deler av Mad har flyttet inn. I 2.etasje sitter Mad arkitekter, Sane, Nomad og Mad Communication, og på gateplan har vi startet vår helt egen kafé og bar kalt byMad.

Bygget ble tegnet av Herman Major Backer og var opprinnelig planlagt som utstillings- og kontorlokaler, hotell og verkstedbygning for Alfheims mekaniske Fabrik for Møbel- og Bygningsarbeid. Sane har hatt ansvar for brukerprosess og jobbet med utformingen av arbeidsplasser, samt material- og fargekonsept. Arbeidet med eget lokale gav oss friheten og muligheten til å utforske og eksperimentere med hvordan man kan løse utfordringer knyttet til ombruk. Å arbeide med ombruk krever nye prosesser og holdninger fra alle involverte. Tidslinjer blir endret, og nye roller blir etablert. Dette er erfaringer vi tar med oss for å optimalisere kommende ombruksprosjekter.

Etasjen er en effektiv kontoretasje, med hovedinngang i midten og en sekundærtrapp mellom kontorene og kafeen vår på gateplan. Før prosessen startet ble vi enig med gårdeier om at prosessen her skulle være tydeligere og klarere enn hva den hadde vært i 1. etasje. Vi hadde tegninger klart på det meste før byggingen startet.

Eksisterende lokaler i 2. etasje var delt inn i to; en del med cellekontorer fra en eldre oppussing, og en del med åpnet landskap fra nyere tid. Delen med cellekontorer skulle pusses opp, mens i den nyere delen skulle vi kun gjøre minimale inngrep. Den opprinnelige ideen var å beholde gulv, as is, men det viste seg etter hvert at det ble for mange sår i teppet, da vi ønsket å åpne opp og fjerne noe av gipsen rundt for eksempel søylene. Resultat ble derfor at vi byttet ut teppet med et bærekraftig alternativ. Vi visste at det var fine søyler i bygget, og fikk disse eksponert og brannmalt.

Lokalene i 2. etasje er relativt åpne, men det var behov for noen møte- og stillerom. For å unngå å sette opp enkle gipsvegger som må fjernes når en eventuell ny leietaker overtar lokalene valgte vi å sette opp et nyutviklet systemveggsystem som er utviklet av Made og Tewo, kalt Tewoflex. Det er to heltresjikt, isolasjon i midten og består av 20cm brede elementer som settes sammen og låses av en bunn- og toppsvill. Veggene kan på samme måte pusles fra hverandre og settes opp på nytt eller annet sted. Pilestredet blir et testprosjekt og utstillingsvindu for Tewo-veggene. Dette systemet gir en faktisk fleksibilitet uten at det genereres avfall når man gjør om på planløsning i lokalet på et senere stadium.

I faste innredninger og øvrig inventar fikk vi til ombruk. I lokalene var det allerede to te-kjøkken som vi valgte å sette sammen til ett nytt kjøkken. Vi gjenbrukte skrog, armatur og kjøleskap, og samarbeidet med Norwegian Trash for å lage fronter til de eksisterende skrogene. Platene er omsmeltet plastavfall fra blant annet spoler til symaskin, 3D-printer filament og liknende. Samarbeidet med Norwegian Trash er en pilot, og vi jobbet tett sammen for å få et godt resultat som kunne være en start på et fremtidig gjenbrukskonsept for kjøkkenfronter.‍

Info

Prosjektleder
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team:
Myrna Becker, Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
960 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Mad AS
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Kontorer for Mad

I Pilestredet 27 ligger Alfheim-komplekset fra 1900-tallet hvor deler av Mad har flyttet inn. I 2.etasje sitter Mad arkitekter, Sane, Nomad og Mad Communication, og på gateplan har vi startet vår helt egen kafé og bar kalt byMad.

Sted:
Oslo
Areal
960 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Mad AS
Material:

Kontorer for Mad

I Pilestredet 27 ligger Alfheim-komplekset fra 1900-tallet hvor deler av Mad har flyttet inn. I 2.etasje sitter Mad arkitekter, Sane, Nomad og Mad Communication, og på gateplan har vi startet vår helt egen kafé og bar kalt byMad.

Bygget ble tegnet av Herman Major Backer og var opprinnelig planlagt som utstillings- og kontorlokaler, hotell og verkstedbygning for Alfheims mekaniske Fabrik for Møbel- og Bygningsarbeid. Sane har hatt ansvar for brukerprosess og jobbet med utformingen av arbeidsplasser, samt material- og fargekonsept. Arbeidet med eget lokale gav oss friheten og muligheten til å utforske og eksperimentere med hvordan man kan løse utfordringer knyttet til ombruk. Å arbeide med ombruk krever nye prosesser og holdninger fra alle involverte. Tidslinjer blir endret, og nye roller blir etablert. Dette er erfaringer vi tar med oss for å optimalisere kommende ombruksprosjekter.

Etasjen er en effektiv kontoretasje, med hovedinngang i midten og en sekundærtrapp mellom kontorene og kafeen vår på gateplan. Før prosessen startet ble vi enig med gårdeier om at prosessen her skulle være tydeligere og klarere enn hva den hadde vært i 1. etasje. Vi hadde tegninger klart på det meste før byggingen startet.

Eksisterende lokaler i 2. etasje var delt inn i to; en del med cellekontorer fra en eldre oppussing, og en del med åpnet landskap fra nyere tid. Delen med cellekontorer skulle pusses opp, mens i den nyere delen skulle vi kun gjøre minimale inngrep. Den opprinnelige ideen var å beholde gulv, as is, men det viste seg etter hvert at det ble for mange sår i teppet, da vi ønsket å åpne opp og fjerne noe av gipsen rundt for eksempel søylene. Resultat ble derfor at vi byttet ut teppet med et bærekraftig alternativ. Vi visste at det var fine søyler i bygget, og fikk disse eksponert og brannmalt.

Lokalene i 2. etasje er relativt åpne, men det var behov for noen møte- og stillerom. For å unngå å sette opp enkle gipsvegger som må fjernes når en eventuell ny leietaker overtar lokalene valgte vi å sette opp et nyutviklet systemveggsystem som er utviklet av Made og Tewo, kalt Tewoflex. Det er to heltresjikt, isolasjon i midten og består av 20cm brede elementer som settes sammen og låses av en bunn- og toppsvill. Veggene kan på samme måte pusles fra hverandre og settes opp på nytt eller annet sted. Pilestredet blir et testprosjekt og utstillingsvindu for Tewo-veggene. Dette systemet gir en faktisk fleksibilitet uten at det genereres avfall når man gjør om på planløsning i lokalet på et senere stadium.

I faste innredninger og øvrig inventar fikk vi til ombruk. I lokalene var det allerede to te-kjøkken som vi valgte å sette sammen til ett nytt kjøkken. Vi gjenbrukte skrog, armatur og kjøleskap, og samarbeidet med Norwegian Trash for å lage fronter til de eksisterende skrogene. Platene er omsmeltet plastavfall fra blant annet spoler til symaskin, 3D-printer filament og liknende. Samarbeidet med Norwegian Trash er en pilot, og vi jobbet tett sammen for å få et godt resultat som kunne være en start på et fremtidig gjenbrukskonsept for kjøkkenfronter.‍

Annen fast innredning satte vi sammen av rester fra byggeprosessen i 1. etasje, materialrester vi hadde fra våre tidligere lokaler og funn på Finn og hos Resirqel. Alt av fast innredning og hyller på materialrommet vårt er bygget opp av gamle platematerialer, og de oransje kassene er gamle potetkasser funnet på Finn.

Tekstiler er vanskelig å finne brukt og i god kvalitet. Vi trengte en del tyngre gardiner til inndeling av lokalet og for å bedre akustikken. Alt av ulltekstiler lages på mål, og det er derfor lite avkapp. Til de tyngre gardinene har vi gått for norsk ull fra Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk på Lillehammer. Tynnere tekstiler er noe enklere å få tak i, vi fikk tak i en 20 år gammel fallskjerm som skal bli gardiner foravskjerming i noen møterom.

Vi har også jobbet med gamle himlingsplater som ofte blir kastet da mange leietakere ønsker åpen himling nå om dagen. Plater er trukket med tekstil og brukt til oppslagstavler og nedhengte lydabsorbenter i himling.

Vi gjenbrukte en del belysning som var i lokalet. Både pendler og enkle integrerte 60×60-LED-paneler. Panelene bruker vi som pendler i en rekke sekundærrom.

Ombruksmål for 2. etasje:

1. Ingen nye møbler, kun brukt

2. Ombruk av alle materialer fra våre gamle lokaler som går an å ombruke

3. Alltid velge det mest miljøvennlige alternativet hvis vi velger nye materialer

4. Se alltid etter ombruksmaterialer før man velger nytt

Info

Kontaktperson:
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team:
Myrna Becker, Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kontor
Ombruk
Stedsutvikling
Rehabilitering
Transformasjon
Sted:
Oslo
Areal:
960 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Mad AS
Material
Bildekredittering:
Kyrre Sundal, Ine Abelsnes Stokka, Myrna Becker
Samarbeidspartner: