The Conduit Oslo

Det fredede Treiderbygget på Tullinløkka er rehabilitert og åpnet høsten 2023 som medlemssamfunnet The Conduit Oslo, fylt med ulike restauranter, barer og arrangement- og møterom. Sane og Mad har vært stedlig interiørarkitekt og arkitekt for Cavendish Studios som er The Conduits designere i London. Cavendish Studios har vært ansvarlig for den kreative retningen av prosjektet, i tett samarbeid med Sane, for å oppnå et unikt visuelt språk som har blitt The Conduits varemerke.

Tema:
Sted
Oslo
Areal:
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Midt på Tullinløkka står det igjen et gammelt, rødpusset bygg nesten litt inn under Det juridiske fakultet. Veldig lenge var Kristian Augusts gate 21 en handelsskole, startet av Otto Treider, derav navnet Treiderbygget. Det ble imidlertid originalt oppført som boligbygg (leiegård) i 1856 av arkitekt og byggmester Thøger Binneballe. I 1899 kjøpte predikant Otto Treider eiendommen og etablerte Otto Treiders Handelsskole. På 1930-tallet ble det utført en større ombygging og oppført en bakbygning som nå er revet.

Bygningen omfatter totalt 5 etasjer hvor det nå er barer og restaurant i U1-2. etasje, stor sal for arrangementer i 3. etasje, og møterom og «champagnebar» på loftet. Alle arealene er sosiale, men likevel i høy grad ment for arbeid, samtaler, møter osv. I tillegg er det egne rom for møter og private middager, samt bibliotek og lounge. I arbeidet med bygget og leietaker har det hele tiden vært et fokus på å ta vare på byggets kvaliteter, tilfredsstille dagens krav og å få inn de funksjoner som er ønsket. Ettersom hovedtrapperommet fra 1. til 3. etasje er fredet, har det i dialog med Byantikvaren blitt utarbeidet prinsipper for å tilbakeføre trapperommet til slik det kan ha sett ut på 1930-tallet.

Restaurant i 1.etasje

Store deler av innredningen er spesialtegnet og plassbygget, mens det meste av løst inventar og belysning er kjøpt second hand. For å gjenspeile The Conduits verdier og oppdrag er det samarbeidet med håndverkere og kunstnere hvis verdier og praksis er på linje med The Conduits. Kunstverkene og dekor elementer er i stor grad fra samarbeidspartnere i Sør-Afrika hvor The Conduits grunnlegger har sine røtter, samt fra NGO-er andre steder i Afrika.

Info

Kontaktperson
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team
Kristine Røed, Ine Abelsnes Stokka, Jennifer Lundinner, Kimberly Wolf (Mad)
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Ombruk av løst inventar
Dokumenter
Dokumenter

The Conduit Oslo

Det fredede Treiderbygget på Tullinløkka er rehabilitert og åpnet høsten 2023 som medlemssamfunnet The Conduit Oslo, fylt med ulike restauranter, barer og arrangement- og møterom. Sane og Mad har vært stedlig interiørarkitekt og arkitekt for Cavendish Studios som er The Conduits designere i London. Cavendish Studios har vært ansvarlig for den kreative retningen av prosjektet, i tett samarbeid med Sane, for å oppnå et unikt visuelt språk som har blitt The Conduits varemerke.

Tema:
Sted
Oslo
Areal:
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

The Conduit er en London-basert klubb, som fungerer som et fellesskap og samlingssted for engasjerte mennesker. Her møtes bl.a. investorer, gründere, filantroper og politikere med et felles ønske om å løse noen av de store utfordringene i verden. Stedet vil ha et stort kulturprogram gjennom året, og det vil holdes arrangementer, møter og samlinger av alle slag. Nå er bygget nettopp åpnet, med barer og restauranter, delvis for alle og delvis kun for medlemmer.

Info

Kontaktperson
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team
Kristine Røed, Ine Abelsnes Stokka, Jennifer Lundinner, Kimberly Wolf (Mad)
Miljøambisjoner
Ombruk av løst inventar

The Conduit Oslo

Det fredede Treiderbygget på Tullinløkka er rehabilitert og åpnet høsten 2023 som medlemssamfunnet The Conduit Oslo, fylt med ulike restauranter, barer og arrangement- og møterom. Sane og Mad har vært stedlig interiørarkitekt og arkitekt for Cavendish Studios som er The Conduits designere i London. Cavendish Studios har vært ansvarlig for den kreative retningen av prosjektet, i tett samarbeid med Sane, for å oppnå et unikt visuelt språk som har blitt The Conduits varemerke.

Midt på Tullinløkka står det igjen et gammelt, rødpusset bygg nesten litt inn under Det juridiske fakultet. Veldig lenge var Kristian Augusts gate 21 en handelsskole, startet av Otto Treider, derav navnet Treiderbygget. Det ble imidlertid originalt oppført som boligbygg (leiegård) i 1856 av arkitekt og byggmester Thøger Binneballe. I 1899 kjøpte predikant Otto Treider eiendommen og etablerte Otto Treiders Handelsskole. På 1930-tallet ble det utført en større ombygging og oppført en bakbygning som nå er revet.

The Conduit er en London-basert klubb, som fungerer som et fellesskap og samlingssted for engasjerte mennesker. Her møtes bl.a. investorer, gründere, filantroper og politikere med et felles ønske om å løse noen av de store utfordringene i verden. Stedet vil ha et stort kulturprogram gjennom året, og det vil holdes arrangementer, møter og samlinger av alle slag. Nå er bygget nettopp åpnet, med barer og restauranter, delvis for alle og delvis kun for medlemmer.

Bygningen omfatter totalt 5 etasjer hvor det nå er barer og restaurant i U1-2. etasje, stor sal for arrangementer i 3. etasje, og møterom og «champagnebar» på loftet. Alle arealene er sosiale, men likevel i høy grad ment for arbeid, samtaler, møter osv. I tillegg er det egne rom for møter og private middager, samt bibliotek og lounge. I arbeidet med bygget og leietaker har det hele tiden vært et fokus på å ta vare på byggets kvaliteter, tilfredsstille dagens krav og å få inn de funksjoner som er ønsket. Ettersom hovedtrapperommet fra 1. til 3. etasje er fredet, har det i dialog med Byantikvaren blitt utarbeidet prinsipper for å tilbakeføre trapperommet til slik det kan ha sett ut på 1930-tallet.

Info

Prosjektleder
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team:
Kristine Røed, Ine Abelsnes Stokka, Jennifer Lundinner, Kimberly Wolf (Mad)
Miljøambisjoner:
Ombruk av løst inventar
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

The Conduit Oslo

Det fredede Treiderbygget på Tullinløkka er rehabilitert og åpnet høsten 2023 som medlemssamfunnet The Conduit Oslo, fylt med ulike restauranter, barer og arrangement- og møterom. Sane og Mad har vært stedlig interiørarkitekt og arkitekt for Cavendish Studios som er The Conduits designere i London. Cavendish Studios har vært ansvarlig for den kreative retningen av prosjektet, i tett samarbeid med Sane, for å oppnå et unikt visuelt språk som har blitt The Conduits varemerke.

Sted:
Oslo
Areal
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Material:

The Conduit Oslo

Det fredede Treiderbygget på Tullinløkka er rehabilitert og åpnet høsten 2023 som medlemssamfunnet The Conduit Oslo, fylt med ulike restauranter, barer og arrangement- og møterom. Sane og Mad har vært stedlig interiørarkitekt og arkitekt for Cavendish Studios som er The Conduits designere i London. Cavendish Studios har vært ansvarlig for den kreative retningen av prosjektet, i tett samarbeid med Sane, for å oppnå et unikt visuelt språk som har blitt The Conduits varemerke.

Midt på Tullinløkka står det igjen et gammelt, rødpusset bygg nesten litt inn under Det juridiske fakultet. Veldig lenge var Kristian Augusts gate 21 en handelsskole, startet av Otto Treider, derav navnet Treiderbygget. Det ble imidlertid originalt oppført som boligbygg (leiegård) i 1856 av arkitekt og byggmester Thøger Binneballe. I 1899 kjøpte predikant Otto Treider eiendommen og etablerte Otto Treiders Handelsskole. På 1930-tallet ble det utført en større ombygging og oppført en bakbygning som nå er revet.

The Conduit er en London-basert klubb, som fungerer som et fellesskap og samlingssted for engasjerte mennesker. Her møtes bl.a. investorer, gründere, filantroper og politikere med et felles ønske om å løse noen av de store utfordringene i verden. Stedet vil ha et stort kulturprogram gjennom året, og det vil holdes arrangementer, møter og samlinger av alle slag. Nå er bygget nettopp åpnet, med barer og restauranter, delvis for alle og delvis kun for medlemmer.

Bygningen omfatter totalt 5 etasjer hvor det nå er barer og restaurant i U1-2. etasje, stor sal for arrangementer i 3. etasje, og møterom og «champagnebar» på loftet. Alle arealene er sosiale, men likevel i høy grad ment for arbeid, samtaler, møter osv. I tillegg er det egne rom for møter og private middager, samt bibliotek og lounge. I arbeidet med bygget og leietaker har det hele tiden vært et fokus på å ta vare på byggets kvaliteter, tilfredsstille dagens krav og å få inn de funksjoner som er ønsket. Ettersom hovedtrapperommet fra 1. til 3. etasje er fredet, har det i dialog med Byantikvaren blitt utarbeidet prinsipper for å tilbakeføre trapperommet til slik det kan ha sett ut på 1930-tallet.

Restaurant i 1.etasje

Store deler av innredningen er spesialtegnet og plassbygget, mens det meste av løst inventar og belysning er kjøpt second hand. For å gjenspeile The Conduits verdier og oppdrag er det samarbeidet med håndverkere og kunstnere hvis verdier og praksis er på linje med The Conduits. Kunstverkene og dekor elementer er i stor grad fra samarbeidspartnere i Sør-Afrika hvor The Conduits grunnlegger har sine røtter, samt fra NGO-er andre steder i Afrika.

Stor sal i 3.etasje til arrangementer med second hand møbler, orginale tregulv og tekstilkunst på vegger.

Info

Kontaktperson:
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team:
Kristine Røed, Ine Abelsnes Stokka, Jennifer Lundinner, Kimberly Wolf (Mad)
Miljøambisjoner:
Ombruk av løst inventar
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Rehabilitering
Sted:
Oslo
Areal:
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: