Sola Rådhus

Nye Sola rådhus huser kommunens litt over 300 ansatte og dens virksomheter. I tillegg til å være arbeidsplass for personer som arbeider med administrative oppgaver, finner vi kommunestyresal, møterom og vigselsrom, samt NAV, helsestasjon, PPT, familiesenter, barnevern og ungdomsteam. Inventar er prosjektert i tett dialog med brukere og arkitekt.

Tema:
Offentlig, næring, rehabilitering
Sted
Sola
Areal:
9000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Sola kommune
Samarbeidspartner:
Longva Arkitekter

Rådhuset sto ferdig i desember 2019 og åpningen var i februar 2020. I prosjektet har det vært viktig å skape en rolig helhet, samtidig som man differensierer de ulike avdelingene og funksjonene for at de ulike partene skal fungere optimalt. Arkitekturen er tidløs og funksjonell, og både bygget og interiøret består av holdbare materialer og miljøvennlige løsninger. Det er lagt vekt på å underbygge byggets materialpalett i interiøret - sort og hvitt er unngått så langt det har gått, og lune, behagelige toner preger både kontorlandskapene og alle spesialenhetene. Det er brukt tekstiler i utstrakt grad, for skjerming og taktilitet i interiørene.

Rådhuset midt i Sola sentrum er tegnet av Longva Arkitekter, og består av fem kompakte plan. Det er to bygg som er bundet sammen. Det ene er en totalrenovering av en fløy fra det eksisterende rådhuset som stod samme sted; det andre er nybygg. Sane har vært ansvarlig for arbeidsplassutforming, møbleringsplaner for de ulike virksomhetene i bygget, produktvalg og mengdelister for løst inventar til og med anbud og bestilling. Skilt er også utformet av Sane. Vi har også hatt gleden av å gjennomgå kommunens tilgjengelige kunstverk. Disse er registrert og plassering rundt på alle ledige veggflater i bygget er planlagt og foreslått.

Info

Kontaktperson
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team
Synne Bersvendsen, Elin Gulbrandsen
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Sola Rådhus

Nye Sola rådhus huser kommunens litt over 300 ansatte og dens virksomheter. I tillegg til å være arbeidsplass for personer som arbeider med administrative oppgaver, finner vi kommunestyresal, møterom og vigselsrom, samt NAV, helsestasjon, PPT, familiesenter, barnevern og ungdomsteam. Inventar er prosjektert i tett dialog med brukere og arkitekt.

Tema:
Offentlig, næring, rehabilitering
Sted
Sola
Areal:
9000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Sola kommune
Samarbeidspartner:
Longva Arkitekter

Møterom har en dyp grønn fargepalett på møbler. Tekstiler i ulike gyldne toner.

Messing er et gjennomgående materiale i Longvas materialpalett for rådhuset.

Info

Kontaktperson
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team
Synne Bersvendsen, Elin Gulbrandsen
Miljøambisjoner

Sola Rådhus

Nye Sola rådhus huser kommunens litt over 300 ansatte og dens virksomheter. I tillegg til å være arbeidsplass for personer som arbeider med administrative oppgaver, finner vi kommunestyresal, møterom og vigselsrom, samt NAV, helsestasjon, PPT, familiesenter, barnevern og ungdomsteam. Inventar er prosjektert i tett dialog med brukere og arkitekt.

Rådhuset sto ferdig i desember 2019 og åpningen var i februar 2020. I prosjektet har det vært viktig å skape en rolig helhet, samtidig som man differensierer de ulike avdelingene og funksjonene for at de ulike partene skal fungere optimalt. Arkitekturen er tidløs og funksjonell, og både bygget og interiøret består av holdbare materialer og miljøvennlige løsninger. Det er lagt vekt på å underbygge byggets materialpalett i interiøret - sort og hvitt er unngått så langt det har gått, og lune, behagelige toner preger både kontorlandskapene og alle spesialenhetene. Det er brukt tekstiler i utstrakt grad, for skjerming og taktilitet i interiørene.

Møterom har en dyp grønn fargepalett på møbler. Tekstiler i ulike gyldne toner.

Messing er et gjennomgående materiale i Longvas materialpalett for rådhuset.

Rådhuset midt i Sola sentrum er tegnet av Longva Arkitekter, og består av fem kompakte plan. Det er to bygg som er bundet sammen. Det ene er en totalrenovering av en fløy fra det eksisterende rådhuset som stod samme sted; det andre er nybygg. Sane har vært ansvarlig for arbeidsplassutforming, møbleringsplaner for de ulike virksomhetene i bygget, produktvalg og mengdelister for løst inventar til og med anbud og bestilling. Skilt er også utformet av Sane. Vi har også hatt gleden av å gjennomgå kommunens tilgjengelige kunstverk. Disse er registrert og plassering rundt på alle ledige veggflater i bygget er planlagt og foreslått.

Info

Prosjektleder
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team:
Synne Bersvendsen, Elin Gulbrandsen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Sola
Areal:
9000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Sola kommune
Material:
Samarbeidspartner:
Longva Arkitekter
Next
Previous
No items found.

Sola Rådhus

Nye Sola rådhus huser kommunens litt over 300 ansatte og dens virksomheter. I tillegg til å være arbeidsplass for personer som arbeider med administrative oppgaver, finner vi kommunestyresal, møterom og vigselsrom, samt NAV, helsestasjon, PPT, familiesenter, barnevern og ungdomsteam. Inventar er prosjektert i tett dialog med brukere og arkitekt.

Sted:
Sola
Areal
9000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Sola kommune
Material:

Sola Rådhus

Nye Sola rådhus huser kommunens litt over 300 ansatte og dens virksomheter. I tillegg til å være arbeidsplass for personer som arbeider med administrative oppgaver, finner vi kommunestyresal, møterom og vigselsrom, samt NAV, helsestasjon, PPT, familiesenter, barnevern og ungdomsteam. Inventar er prosjektert i tett dialog med brukere og arkitekt.

Rådhuset sto ferdig i desember 2019 og åpningen var i februar 2020. I prosjektet har det vært viktig å skape en rolig helhet, samtidig som man differensierer de ulike avdelingene og funksjonene for at de ulike partene skal fungere optimalt. Arkitekturen er tidløs og funksjonell, og både bygget og interiøret består av holdbare materialer og miljøvennlige løsninger. Det er lagt vekt på å underbygge byggets materialpalett i interiøret - sort og hvitt er unngått så langt det har gått, og lune, behagelige toner preger både kontorlandskapene og alle spesialenhetene. Det er brukt tekstiler i utstrakt grad, for skjerming og taktilitet i interiørene.

Møterom har en dyp grønn fargepalett på møbler. Tekstiler i ulike gyldne toner.

Messing er et gjennomgående materiale i Longvas materialpalett for rådhuset.

Rådhuset midt i Sola sentrum er tegnet av Longva Arkitekter, og består av fem kompakte plan. Det er to bygg som er bundet sammen. Det ene er en totalrenovering av en fløy fra det eksisterende rådhuset som stod samme sted; det andre er nybygg. Sane har vært ansvarlig for arbeidsplassutforming, møbleringsplaner for de ulike virksomhetene i bygget, produktvalg og mengdelister for løst inventar til og med anbud og bestilling. Skilt er også utformet av Sane. Vi har også hatt gleden av å gjennomgå kommunens tilgjengelige kunstverk. Disse er registrert og plassering rundt på alle ledige veggflater i bygget er planlagt og foreslått.

Info

Kontaktperson:
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team:
Synne Bersvendsen, Elin Gulbrandsen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Offentlig
Næring
Rehabilitering
Sted:
Sola
Areal:
9000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Sola kommune
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Longva Arkitekter