Vaskerelven 39

Gulldryss over Bergen. Vi utformer et infill-prosjekt i Vaskerelven. Prosjektet vil definere et kutt mellom to eksisterende bygg som har hver sin karakter i det historiske bybildet i Bergen. Gull på vegger vil gi glød ut mot gaten og fremheve kontrasten mellom gammelt og nytt. Etablering av et nytt infill-prosjekt har vi sett på som en mulighet til å se hele gateløpet i et overordnet blikk og komme med et elegant innlegg i den urbane veven som hever kvaliteten på hele gatebildet.

Tema:
Transformasjon
Sted
Bergen
Areal:
5000 m²
Status:
Ferdigbygd
Material:
Oppdragsgiver:
Vestenfjeldske Eiendom AS
Samarbeidspartner:

Det etableres et felles atrium (infill) som henvender seg til Olav kyrres gate 41 og Vaskerelven 39 på hver sin side av bygget. De to eiendommene har hver for seg kvaliteter og utfordringer dette prosjektet må svare på. Olav Kyrres gate har et nyklassisistisk preg, med rik ornamentikk under vinduer og balkonger, samt ved gesimsene. Vaskerelven 39 er en kontrast til både nabobygget i Vaskerelven og hjørnebygget ved Olav Kyrresgate og Vaskerelven – her har man etablert et bygg som helt klart bryter med naboene på begge sider i fasade, mens takformen samsvarer med nabobyggene.

De to eksisterende byggene blir totalrenovert og transformert innvendig tilpasset moderne kontorløsninger. Utenfra vil infill leses som en kontrast til byggene på sidene og det er vektlagt å fremheve denne konstrasten av det nye opp mot det gamle i overflatebehandling på vegger. Infill/mellombygget skal oppleves som et rent «kutt» mellom to eksisterende bygg. Det er vektlagt egen identitet i uttrykket på infill/mellombygget. Dette vil forsterke de tidsmessige ulike epokene byggene opprinner er fra. Veggene i atrium vil få en enhetlig gylden farge for å fremheve at det er et nytt infill opp mot de godt etablerte sidebyggene som representerer tidligere tidsepoker. 1. etasje vil bli aktivisert som en lobby og forsamlingslokale med mulighet for å etablere kunstutstillinger.

Info

Kontaktperson
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Karl Sarkis, Celia Glanfield, Paloma Iglesias Martinez, Fredrik Thornström
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Vaskerelven 39

Gulldryss over Bergen. Vi utformer et infill-prosjekt i Vaskerelven. Prosjektet vil definere et kutt mellom to eksisterende bygg som har hver sin karakter i det historiske bybildet i Bergen. Gull på vegger vil gi glød ut mot gaten og fremheve kontrasten mellom gammelt og nytt. Etablering av et nytt infill-prosjekt har vi sett på som en mulighet til å se hele gateløpet i et overordnet blikk og komme med et elegant innlegg i den urbane veven som hever kvaliteten på hele gatebildet.

Tema:
Transformasjon
Sted
Bergen
Areal:
5000 m²
Status:
Ferdigbygd
Material:
Oppdragsgiver:
Vestenfjeldske Eiendom AS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Karl Sarkis, Celia Glanfield, Paloma Iglesias Martinez, Fredrik Thornström
Miljøambisjoner

Vaskerelven 39

Gulldryss over Bergen. Vi utformer et infill-prosjekt i Vaskerelven. Prosjektet vil definere et kutt mellom to eksisterende bygg som har hver sin karakter i det historiske bybildet i Bergen. Gull på vegger vil gi glød ut mot gaten og fremheve kontrasten mellom gammelt og nytt. Etablering av et nytt infill-prosjekt har vi sett på som en mulighet til å se hele gateløpet i et overordnet blikk og komme med et elegant innlegg i den urbane veven som hever kvaliteten på hele gatebildet.

Det etableres et felles atrium (infill) som henvender seg til Olav kyrres gate 41 og Vaskerelven 39 på hver sin side av bygget. De to eiendommene har hver for seg kvaliteter og utfordringer dette prosjektet må svare på. Olav Kyrres gate har et nyklassisistisk preg, med rik ornamentikk under vinduer og balkonger, samt ved gesimsene. Vaskerelven 39 er en kontrast til både nabobygget i Vaskerelven og hjørnebygget ved Olav Kyrresgate og Vaskerelven – her har man etablert et bygg som helt klart bryter med naboene på begge sider i fasade, mens takformen samsvarer med nabobyggene.

De to eksisterende byggene blir totalrenovert og transformert innvendig tilpasset moderne kontorløsninger. Utenfra vil infill leses som en kontrast til byggene på sidene og det er vektlagt å fremheve denne konstrasten av det nye opp mot det gamle i overflatebehandling på vegger. Infill/mellombygget skal oppleves som et rent «kutt» mellom to eksisterende bygg. Det er vektlagt egen identitet i uttrykket på infill/mellombygget. Dette vil forsterke de tidsmessige ulike epokene byggene opprinner er fra. Veggene i atrium vil få en enhetlig gylden farge for å fremheve at det er et nytt infill opp mot de godt etablerte sidebyggene som representerer tidligere tidsepoker. 1. etasje vil bli aktivisert som en lobby og forsamlingslokale med mulighet for å etablere kunstutstillinger.

Info

Prosjektleder
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Karl Sarkis, Celia Glanfield, Paloma Iglesias Martinez, Fredrik Thornström
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
5000 m²
Status:
Ferdigbygd
Oppdragsgiver:
Vestenfjeldske Eiendom AS
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Vaskerelven 39

Gulldryss over Bergen. Vi utformer et infill-prosjekt i Vaskerelven. Prosjektet vil definere et kutt mellom to eksisterende bygg som har hver sin karakter i det historiske bybildet i Bergen. Gull på vegger vil gi glød ut mot gaten og fremheve kontrasten mellom gammelt og nytt. Etablering av et nytt infill-prosjekt har vi sett på som en mulighet til å se hele gateløpet i et overordnet blikk og komme med et elegant innlegg i den urbane veven som hever kvaliteten på hele gatebildet.

Sted:
Bergen
Areal
5000 m²
Status:
Ferdigbygd
Oppdragsgiver:
Vestenfjeldske Eiendom AS
Material:

Vaskerelven 39

Gulldryss over Bergen. Vi utformer et infill-prosjekt i Vaskerelven. Prosjektet vil definere et kutt mellom to eksisterende bygg som har hver sin karakter i det historiske bybildet i Bergen. Gull på vegger vil gi glød ut mot gaten og fremheve kontrasten mellom gammelt og nytt. Etablering av et nytt infill-prosjekt har vi sett på som en mulighet til å se hele gateløpet i et overordnet blikk og komme med et elegant innlegg i den urbane veven som hever kvaliteten på hele gatebildet.

Det etableres et felles atrium (infill) som henvender seg til Olav kyrres gate 41 og Vaskerelven 39 på hver sin side av bygget. De to eiendommene har hver for seg kvaliteter og utfordringer dette prosjektet må svare på. Olav Kyrres gate har et nyklassisistisk preg, med rik ornamentikk under vinduer og balkonger, samt ved gesimsene. Vaskerelven 39 er en kontrast til både nabobygget i Vaskerelven og hjørnebygget ved Olav Kyrresgate og Vaskerelven – her har man etablert et bygg som helt klart bryter med naboene på begge sider i fasade, mens takformen samsvarer med nabobyggene.

De to eksisterende byggene blir totalrenovert og transformert innvendig tilpasset moderne kontorløsninger. Utenfra vil infill leses som en kontrast til byggene på sidene og det er vektlagt å fremheve denne konstrasten av det nye opp mot det gamle i overflatebehandling på vegger. Infill/mellombygget skal oppleves som et rent «kutt» mellom to eksisterende bygg. Det er vektlagt egen identitet i uttrykket på infill/mellombygget. Dette vil forsterke de tidsmessige ulike epokene byggene opprinner er fra. Veggene i atrium vil få en enhetlig gylden farge for å fremheve at det er et nytt infill opp mot de godt etablerte sidebyggene som representerer tidligere tidsepoker. 1. etasje vil bli aktivisert som en lobby og forsamlingslokale med mulighet for å etablere kunstutstillinger.

Info

Kontaktperson:
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Karl Sarkis, Celia Glanfield, Paloma Iglesias Martinez, Fredrik Thornström
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Sted:
Bergen
Areal:
5000 m²
Status:
Ferdigbygd
Oppdragsgiver:
Vestenfjeldske Eiendom AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: