Vaskerelven 39

Sentralt i Bergen ligger Vaskerelven. Her har vi på oppdrag for Vestenfjeldske Eiendom AS rehabilitert og transformert to eksisterende bygg til hver sin originale stil, og etablert et nytt atriumsbygg med moderne glassfasade i kuttet mellom de to byggene.

Tema:
Transformasjon
Sted
Bergen
Areal:
5000 m²
Status:
Ferdigbygd
Material:
Oppdragsgiver:
Vestenfjeldske Eiendom AS
Samarbeidspartner:

Byggherre agerte på en etterspørsel etter store, sammenhengende kontorlokaler i Bergen sentrum med å kjøpe to bygg som var skilt med et ubebygd smau. Ambisjonen var å fylle inn med dekker og binde de eksisterende eiendommene sammen. Vårt ønske var å se på eiendommens iboende kvaliteter, og skape rom for ny bruk og merverdi med minst mulig inngripen i eksisterende bygningsmasse.

For å bevare opplevelsen av variasjon i gateløpet, valgte vi å dyrke ulike uttrykk og originale stilarter i de ulike bygningsdelene. Jugendbygget fra 1909 mot Olav Kyrres gate hadde gjennomgått store endringer og hadde mistet mye av sin opprinnelige prakt. Dette ble i stor grad tilbakeført og rehabilitert ved hjelp av gamle fotografier av bygget. Det litt slitne 80-tallsbygget på den andre siden av smauet fikk et mer enhetlig uttrykk, og det ble ryddet opp i overflater og vindusåpninger. Infill-bygget ble utformet i sterk kontrast til de tilstøtende byggene, med en fasade preget av glass, gylne nyanser og minimalt med sprosseinndeling, samt en sammenhengende gesims.

Smauet har gått fra å være et trist og mørkt rom i bygaten til å bli selve hjertet i bygget og kvartalet. På dagtid reflekterer glassfasaden de historiske omgivelsene rundt, mens den på kveldstid blir transparent, og et stort opplyst rom med forgylte overflater kommer til syne.  

 

Vaskerelven 39 ble belønnet med Bergen kommunes arkitektur-og byformingspris i 2020.

Info

Kontaktperson
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Karl Sarkis, Celia Glanfield, Paloma Iglesias Martinez, Fredrik Thornström
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Vaskerelven 39

Sentralt i Bergen ligger Vaskerelven. Her har vi på oppdrag for Vestenfjeldske Eiendom AS rehabilitert og transformert to eksisterende bygg til hver sin originale stil, og etablert et nytt atriumsbygg med moderne glassfasade i kuttet mellom de to byggene.

Tema:
Transformasjon
Sted
Bergen
Areal:
5000 m²
Status:
Ferdigbygd
Material:
Oppdragsgiver:
Vestenfjeldske Eiendom AS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Karl Sarkis, Celia Glanfield, Paloma Iglesias Martinez, Fredrik Thornström
Miljøambisjoner

Vaskerelven 39

Sentralt i Bergen ligger Vaskerelven. Her har vi på oppdrag for Vestenfjeldske Eiendom AS rehabilitert og transformert to eksisterende bygg til hver sin originale stil, og etablert et nytt atriumsbygg med moderne glassfasade i kuttet mellom de to byggene.

Byggherre agerte på en etterspørsel etter store, sammenhengende kontorlokaler i Bergen sentrum med å kjøpe to bygg som var skilt med et ubebygd smau. Ambisjonen var å fylle inn med dekker og binde de eksisterende eiendommene sammen. Vårt ønske var å se på eiendommens iboende kvaliteter, og skape rom for ny bruk og merverdi med minst mulig inngripen i eksisterende bygningsmasse.

For å bevare opplevelsen av variasjon i gateløpet, valgte vi å dyrke ulike uttrykk og originale stilarter i de ulike bygningsdelene. Jugendbygget fra 1909 mot Olav Kyrres gate hadde gjennomgått store endringer og hadde mistet mye av sin opprinnelige prakt. Dette ble i stor grad tilbakeført og rehabilitert ved hjelp av gamle fotografier av bygget. Det litt slitne 80-tallsbygget på den andre siden av smauet fikk et mer enhetlig uttrykk, og det ble ryddet opp i overflater og vindusåpninger. Infill-bygget ble utformet i sterk kontrast til de tilstøtende byggene, med en fasade preget av glass, gylne nyanser og minimalt med sprosseinndeling, samt en sammenhengende gesims.

Info

Prosjektleder
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Karl Sarkis, Celia Glanfield, Paloma Iglesias Martinez, Fredrik Thornström
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
5000 m²
Status:
Ferdigbygd
Oppdragsgiver:
Vestenfjeldske Eiendom AS
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Vaskerelven 39

Sentralt i Bergen ligger Vaskerelven. Her har vi på oppdrag for Vestenfjeldske Eiendom AS rehabilitert og transformert to eksisterende bygg til hver sin originale stil, og etablert et nytt atriumsbygg med moderne glassfasade i kuttet mellom de to byggene.

Sted:
Bergen
Areal
5000 m²
Status:
Ferdigbygd
Oppdragsgiver:
Vestenfjeldske Eiendom AS
Material:

Vaskerelven 39

Sentralt i Bergen ligger Vaskerelven. Her har vi på oppdrag for Vestenfjeldske Eiendom AS rehabilitert og transformert to eksisterende bygg til hver sin originale stil, og etablert et nytt atriumsbygg med moderne glassfasade i kuttet mellom de to byggene.

Byggherre agerte på en etterspørsel etter store, sammenhengende kontorlokaler i Bergen sentrum med å kjøpe to bygg som var skilt med et ubebygd smau. Ambisjonen var å fylle inn med dekker og binde de eksisterende eiendommene sammen. Vårt ønske var å se på eiendommens iboende kvaliteter, og skape rom for ny bruk og merverdi med minst mulig inngripen i eksisterende bygningsmasse.

For å bevare opplevelsen av variasjon i gateløpet, valgte vi å dyrke ulike uttrykk og originale stilarter i de ulike bygningsdelene. Jugendbygget fra 1909 mot Olav Kyrres gate hadde gjennomgått store endringer og hadde mistet mye av sin opprinnelige prakt. Dette ble i stor grad tilbakeført og rehabilitert ved hjelp av gamle fotografier av bygget. Det litt slitne 80-tallsbygget på den andre siden av smauet fikk et mer enhetlig uttrykk, og det ble ryddet opp i overflater og vindusåpninger. Infill-bygget ble utformet i sterk kontrast til de tilstøtende byggene, med en fasade preget av glass, gylne nyanser og minimalt med sprosseinndeling, samt en sammenhengende gesims.

Smauet har gått fra å være et trist og mørkt rom i bygaten til å bli selve hjertet i bygget og kvartalet. På dagtid reflekterer glassfasaden de historiske omgivelsene rundt, mens den på kveldstid blir transparent, og et stort opplyst rom med forgylte overflater kommer til syne.  

 

Vaskerelven 39 ble belønnet med Bergen kommunes arkitektur-og byformingspris i 2020.

Info

Kontaktperson:
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Karl Sarkis, Celia Glanfield, Paloma Iglesias Martinez, Fredrik Thornström
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Sted:
Bergen
Areal:
5000 m²
Status:
Ferdigbygd
Oppdragsgiver:
Vestenfjeldske Eiendom AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: