Svratka Riverfront

Svrakta er en elv i Brno, Tjekkia. Den er i dag nesten ikke tilgjengelig for fotgjengere og fungerer som et skille mellom bydelene. Prosjektets strategi er å aktivere elvebredden ved å skape lokale koblinger over elven. I stedet for broer som bare gir passering, er det lagt til programmer som blir viktige fellesområder i byen. Dette gjør at broene får en større funksjonalitet enn å bare krysse elven. På denne måten fungerer prosjektet som en forbindelse både langs og over elven.

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Brno, Czech Republic
Areal:
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
the City of Brno
Samarbeidspartner:
Babka & Suchma

Elvens umiddelbare omgivelser er preget av gradienten fra sport til kunst institusjoner. (eller fysisk til intellektuell, deltakere til tilskuer). Disse er i følgende rekkefølge : et stadion, to grunnskoler, en barnehage, fakultet for utdanning, fakultet for arkitektur, fakultet for kunst og til slutt byens kunst-distriktet Kamenna. Prosjektet forslår å forbedre denne særegenheten ved å legge til fire nye elementer i gradienten, noe som gjør det til et klart og sterkt attributt til elv området. En idrettsplattform, en lekeplass, et auditorium og en kunst Plaza er plassert over elven, med det formål å forene de eksisterende institusjoner langs den.

For å holde kostnadene nede, er det bare brukt standardiserte elementer i prosjektet. Plattformene er bygd med industrielle materialer med standard dimensjoner og profiler. Landskapsarbeidet består av betongmoduler bygget i serieproduksjon. I tillegg takler prosjektet behovet for beskyttelse mot flom. Hovedstrategien er å gå bred i steden for høy. For å holde veggene og dybden som er nødvendige for forhindre oversvømmelse i en minimumshøyde, er elvens bredde maksimert. Bruk av porøse materialer prioriteres for å skape landskapsarbeid. De programmerte broene er bygget ved hjelp av metall rister for å minimisere hindring av elveflyt.

Info

Kontaktperson
Team
Ondrej Necas, Kais Chaouch, Erik Aasberg Oma, Vemund Tjessem, Maxime Rousse
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Svratka Riverfront

Svrakta er en elv i Brno, Tjekkia. Den er i dag nesten ikke tilgjengelig for fotgjengere og fungerer som et skille mellom bydelene. Prosjektets strategi er å aktivere elvebredden ved å skape lokale koblinger over elven. I stedet for broer som bare gir passering, er det lagt til programmer som blir viktige fellesområder i byen. Dette gjør at broene får en større funksjonalitet enn å bare krysse elven. På denne måten fungerer prosjektet som en forbindelse både langs og over elven.

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Brno, Czech Republic
Areal:
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
the City of Brno
Samarbeidspartner:
Babka & Suchma

Info

Kontaktperson
Team
Ondrej Necas, Kais Chaouch, Erik Aasberg Oma, Vemund Tjessem, Maxime Rousse
Miljøambisjoner

Svratka Riverfront

Svrakta er en elv i Brno, Tjekkia. Den er i dag nesten ikke tilgjengelig for fotgjengere og fungerer som et skille mellom bydelene. Prosjektets strategi er å aktivere elvebredden ved å skape lokale koblinger over elven. I stedet for broer som bare gir passering, er det lagt til programmer som blir viktige fellesområder i byen. Dette gjør at broene får en større funksjonalitet enn å bare krysse elven. På denne måten fungerer prosjektet som en forbindelse både langs og over elven.

Elvens umiddelbare omgivelser er preget av gradienten fra sport til kunst institusjoner. (eller fysisk til intellektuell, deltakere til tilskuer). Disse er i følgende rekkefølge : et stadion, to grunnskoler, en barnehage, fakultet for utdanning, fakultet for arkitektur, fakultet for kunst og til slutt byens kunst-distriktet Kamenna. Prosjektet forslår å forbedre denne særegenheten ved å legge til fire nye elementer i gradienten, noe som gjør det til et klart og sterkt attributt til elv området. En idrettsplattform, en lekeplass, et auditorium og en kunst Plaza er plassert over elven, med det formål å forene de eksisterende institusjoner langs den.

For å holde kostnadene nede, er det bare brukt standardiserte elementer i prosjektet. Plattformene er bygd med industrielle materialer med standard dimensjoner og profiler. Landskapsarbeidet består av betongmoduler bygget i serieproduksjon. I tillegg takler prosjektet behovet for beskyttelse mot flom. Hovedstrategien er å gå bred i steden for høy. For å holde veggene og dybden som er nødvendige for forhindre oversvømmelse i en minimumshøyde, er elvens bredde maksimert. Bruk av porøse materialer prioriteres for å skape landskapsarbeid. De programmerte broene er bygget ved hjelp av metall rister for å minimisere hindring av elveflyt.

Info

Prosjektleder
Team:
Ondrej Necas, Kais Chaouch, Erik Aasberg Oma, Vemund Tjessem, Maxime Rousse
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Brno, Czech Republic
Areal:
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
the City of Brno
Material:
Samarbeidspartner:
Babka & Suchma
Next
Previous
No items found.

Svratka Riverfront

Svrakta er en elv i Brno, Tjekkia. Den er i dag nesten ikke tilgjengelig for fotgjengere og fungerer som et skille mellom bydelene. Prosjektets strategi er å aktivere elvebredden ved å skape lokale koblinger over elven. I stedet for broer som bare gir passering, er det lagt til programmer som blir viktige fellesområder i byen. Dette gjør at broene får en større funksjonalitet enn å bare krysse elven. På denne måten fungerer prosjektet som en forbindelse både langs og over elven.

Sted:
Brno, Czech Republic
Areal
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
the City of Brno
Material:

Svratka Riverfront

Svrakta er en elv i Brno, Tjekkia. Den er i dag nesten ikke tilgjengelig for fotgjengere og fungerer som et skille mellom bydelene. Prosjektets strategi er å aktivere elvebredden ved å skape lokale koblinger over elven. I stedet for broer som bare gir passering, er det lagt til programmer som blir viktige fellesområder i byen. Dette gjør at broene får en større funksjonalitet enn å bare krysse elven. På denne måten fungerer prosjektet som en forbindelse både langs og over elven.

Elvens umiddelbare omgivelser er preget av gradienten fra sport til kunst institusjoner. (eller fysisk til intellektuell, deltakere til tilskuer). Disse er i følgende rekkefølge : et stadion, to grunnskoler, en barnehage, fakultet for utdanning, fakultet for arkitektur, fakultet for kunst og til slutt byens kunst-distriktet Kamenna. Prosjektet forslår å forbedre denne særegenheten ved å legge til fire nye elementer i gradienten, noe som gjør det til et klart og sterkt attributt til elv området. En idrettsplattform, en lekeplass, et auditorium og en kunst Plaza er plassert over elven, med det formål å forene de eksisterende institusjoner langs den.

For å holde kostnadene nede, er det bare brukt standardiserte elementer i prosjektet. Plattformene er bygd med industrielle materialer med standard dimensjoner og profiler. Landskapsarbeidet består av betongmoduler bygget i serieproduksjon. I tillegg takler prosjektet behovet for beskyttelse mot flom. Hovedstrategien er å gå bred i steden for høy. For å holde veggene og dybden som er nødvendige for forhindre oversvømmelse i en minimumshøyde, er elvens bredde maksimert. Bruk av porøse materialer prioriteres for å skape landskapsarbeid. De programmerte broene er bygget ved hjelp av metall rister for å minimisere hindring av elveflyt.

Info

Kontaktperson:
Team:
Ondrej Necas, Kais Chaouch, Erik Aasberg Oma, Vemund Tjessem, Maxime Rousse
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Sted:
Brno, Czech Republic
Areal:
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
the City of Brno
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Babka & Suchma