Eikåsen

Navnet «Eikåsen» kommer fra Eikåsens eiker som er et kjennetegn for området. Bygget er tilpasset to hule eiker som blir stående i planen, og leilighetene omfavner eikene og danne en randsone mot vei. Tomtens unike plassering skal gi beboerne flott utsikt mot byen og omkringliggende fjell fra de nye takterrassene, samt lett tilgang til Bybanen. Tanken bak arkitekturen på Eikåsen er å skape et fellesskap for beboerne. Leilighetene i den nord-østlige fløyen består av gjennomgående leiligheter som har både morgensol samt ettermiddags- og kveldssol, mens leiligheter mot syd har balkongene delt for både å dekke morgen-, ettermiddags- og kveldssol.

Tema:
Bolig
Sted
Bergen
Areal:
3900 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Paradisbuen Utleiebolig AS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Sylwia Gajek, Karl Sarkis
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Eikåsen

Navnet «Eikåsen» kommer fra Eikåsens eiker som er et kjennetegn for området. Bygget er tilpasset to hule eiker som blir stående i planen, og leilighetene omfavner eikene og danne en randsone mot vei. Tomtens unike plassering skal gi beboerne flott utsikt mot byen og omkringliggende fjell fra de nye takterrassene, samt lett tilgang til Bybanen. Tanken bak arkitekturen på Eikåsen er å skape et fellesskap for beboerne. Leilighetene i den nord-østlige fløyen består av gjennomgående leiligheter som har både morgensol samt ettermiddags- og kveldssol, mens leiligheter mot syd har balkongene delt for både å dekke morgen-, ettermiddags- og kveldssol.

Tema:
Bolig
Sted
Bergen
Areal:
3900 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Paradisbuen Utleiebolig AS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Sylwia Gajek, Karl Sarkis
Miljøambisjoner

Eikåsen

Navnet «Eikåsen» kommer fra Eikåsens eiker som er et kjennetegn for området. Bygget er tilpasset to hule eiker som blir stående i planen, og leilighetene omfavner eikene og danne en randsone mot vei. Tomtens unike plassering skal gi beboerne flott utsikt mot byen og omkringliggende fjell fra de nye takterrassene, samt lett tilgang til Bybanen. Tanken bak arkitekturen på Eikåsen er å skape et fellesskap for beboerne. Leilighetene i den nord-østlige fløyen består av gjennomgående leiligheter som har både morgensol samt ettermiddags- og kveldssol, mens leiligheter mot syd har balkongene delt for både å dekke morgen-, ettermiddags- og kveldssol.

Info

Prosjektleder
Team:
Sylwia Gajek, Karl Sarkis
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
3900 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Paradisbuen Utleiebolig AS
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Eikåsen

Navnet «Eikåsen» kommer fra Eikåsens eiker som er et kjennetegn for området. Bygget er tilpasset to hule eiker som blir stående i planen, og leilighetene omfavner eikene og danne en randsone mot vei. Tomtens unike plassering skal gi beboerne flott utsikt mot byen og omkringliggende fjell fra de nye takterrassene, samt lett tilgang til Bybanen. Tanken bak arkitekturen på Eikåsen er å skape et fellesskap for beboerne. Leilighetene i den nord-østlige fløyen består av gjennomgående leiligheter som har både morgensol samt ettermiddags- og kveldssol, mens leiligheter mot syd har balkongene delt for både å dekke morgen-, ettermiddags- og kveldssol.

Sted:
Bergen
Areal
3900 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Paradisbuen Utleiebolig AS
Material:

Eikåsen

Navnet «Eikåsen» kommer fra Eikåsens eiker som er et kjennetegn for området. Bygget er tilpasset to hule eiker som blir stående i planen, og leilighetene omfavner eikene og danne en randsone mot vei. Tomtens unike plassering skal gi beboerne flott utsikt mot byen og omkringliggende fjell fra de nye takterrassene, samt lett tilgang til Bybanen. Tanken bak arkitekturen på Eikåsen er å skape et fellesskap for beboerne. Leilighetene i den nord-østlige fløyen består av gjennomgående leiligheter som har både morgensol samt ettermiddags- og kveldssol, mens leiligheter mot syd har balkongene delt for både å dekke morgen-, ettermiddags- og kveldssol.

Info

Kontaktperson:
Team:
Sylwia Gajek, Karl Sarkis
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Bergen
Areal:
3900 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Paradisbuen Utleiebolig AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: