Ny nabo i Gamlebyen

Gamlebyen er et populært boområde i Fredrikstad. Folkehelseundersøkelsen fra kommunen viser til høy trivsel i området. Samtidig finnes det få tilgjengelige tomter for nye boliger i bydelen. Men mellom industrien på Øra og den historiske trehusbebyggelsen fra 1700-tallet i Vaterland ligger et åpen, uutnyttet potensiale. Nomad har belyst ulike stedsinteresser- og konflikter, og gitt råd til videre planprosess.

Tema:
Medvirkning, dialog, nabolagsutvikling, kartlegging, analyse
Sted
Gamlebyen, Fredrikstad
Areal:
Status:
Under regulering
Material:
Oppdragsgiver:
Obos nye hjem
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

På 1920-tallet ble det bygget et gartneri i tilknytning til DENOFA (De Nordiske Fabrikker), med dyrking av blomster og grønnsaker til de ansatte ved fabrikken. På 1990-tallet ble gartneriet revet, og siden har tomten ligget brakk. Det er denne tomta som skal bygges ut med boliger.

Arbeidet legger grunnlaget for den videre planprosessen, og avdekker ulike behov og ønsker som kan sees i sammenheng med planinitiativet.

Info

Kontaktperson
Team
Bildekredittering
Nomad
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Ny nabo i Gamlebyen

Gamlebyen er et populært boområde i Fredrikstad. Folkehelseundersøkelsen fra kommunen viser til høy trivsel i området. Samtidig finnes det få tilgjengelige tomter for nye boliger i bydelen. Men mellom industrien på Øra og den historiske trehusbebyggelsen fra 1700-tallet i Vaterland ligger et åpen, uutnyttet potensiale. Nomad har belyst ulike stedsinteresser- og konflikter, og gitt råd til videre planprosess.

Tema:
Medvirkning, dialog, nabolagsutvikling, kartlegging, analyse
Sted
Gamlebyen, Fredrikstad
Areal:
Status:
Under regulering
Material:
Oppdragsgiver:
Obos nye hjem
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

Nomad har jobbet med kartlegging og analyse, men også dialog med ulike aktører, naboer, planadministrasjon i kommune- og fylkeskommune. Gjennom en digital spørreundersøkelse og flere særmøter har vi utarbeidet kunnskapsgrunnlaget for videre plan- og arkitekturarbeid.

Arbeidet resulterte i et nabolagsmøte høsten 2021. Her ble arbeidet presentert for beboere og interesserte. Diskusjoner om prosjektets rolle i nabolaget og stedskarakter ble drøftet mellom arkitekt, utbygger og naboer.

Info

Kontaktperson
Team
Miljøambisjoner

Ny nabo i Gamlebyen

Gamlebyen er et populært boområde i Fredrikstad. Folkehelseundersøkelsen fra kommunen viser til høy trivsel i området. Samtidig finnes det få tilgjengelige tomter for nye boliger i bydelen. Men mellom industrien på Øra og den historiske trehusbebyggelsen fra 1700-tallet i Vaterland ligger et åpen, uutnyttet potensiale. Nomad har belyst ulike stedsinteresser- og konflikter, og gitt råd til videre planprosess.

På 1920-tallet ble det bygget et gartneri i tilknytning til DENOFA (De Nordiske Fabrikker), med dyrking av blomster og grønnsaker til de ansatte ved fabrikken. På 1990-tallet ble gartneriet revet, og siden har tomten ligget brakk. Det er denne tomta som skal bygges ut med boliger.

Nomad har jobbet med kartlegging og analyse, men også dialog med ulike aktører, naboer, planadministrasjon i kommune- og fylkeskommune. Gjennom en digital spørreundersøkelse og flere særmøter har vi utarbeidet kunnskapsgrunnlaget for videre plan- og arkitekturarbeid.

Arbeidet resulterte i et nabolagsmøte høsten 2021. Her ble arbeidet presentert for beboere og interesserte. Diskusjoner om prosjektets rolle i nabolaget og stedskarakter ble drøftet mellom arkitekt, utbygger og naboer.

Arbeidet legger grunnlaget for den videre planprosessen, og avdekker ulike behov og ønsker som kan sees i sammenheng med planinitiativet.

Info

Prosjektleder
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Gamlebyen, Fredrikstad
Areal:
Status:
Under regulering
Oppdragsgiver:
Obos nye hjem
Material:
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter
Next
Previous
No items found.

Ny nabo i Gamlebyen

Gamlebyen er et populært boområde i Fredrikstad. Folkehelseundersøkelsen fra kommunen viser til høy trivsel i området. Samtidig finnes det få tilgjengelige tomter for nye boliger i bydelen. Men mellom industrien på Øra og den historiske trehusbebyggelsen fra 1700-tallet i Vaterland ligger et åpen, uutnyttet potensiale. Nomad har belyst ulike stedsinteresser- og konflikter, og gitt råd til videre planprosess.

Sted:
Gamlebyen, Fredrikstad
Areal
Status:
Under regulering
Oppdragsgiver:
Obos nye hjem
Material:

Ny nabo i Gamlebyen

Gamlebyen er et populært boområde i Fredrikstad. Folkehelseundersøkelsen fra kommunen viser til høy trivsel i området. Samtidig finnes det få tilgjengelige tomter for nye boliger i bydelen. Men mellom industrien på Øra og den historiske trehusbebyggelsen fra 1700-tallet i Vaterland ligger et åpen, uutnyttet potensiale. Nomad har belyst ulike stedsinteresser- og konflikter, og gitt råd til videre planprosess.

På 1920-tallet ble det bygget et gartneri i tilknytning til DENOFA (De Nordiske Fabrikker), med dyrking av blomster og grønnsaker til de ansatte ved fabrikken. På 1990-tallet ble gartneriet revet, og siden har tomten ligget brakk. Det er denne tomta som skal bygges ut med boliger.

Nomad har jobbet med kartlegging og analyse, men også dialog med ulike aktører, naboer, planadministrasjon i kommune- og fylkeskommune. Gjennom en digital spørreundersøkelse og flere særmøter har vi utarbeidet kunnskapsgrunnlaget for videre plan- og arkitekturarbeid.

Arbeidet resulterte i et nabolagsmøte høsten 2021. Her ble arbeidet presentert for beboere og interesserte. Diskusjoner om prosjektets rolle i nabolaget og stedskarakter ble drøftet mellom arkitekt, utbygger og naboer.

Arbeidet legger grunnlaget for den videre planprosessen, og avdekker ulike behov og ønsker som kan sees i sammenheng med planinitiativet.

Info

Kontaktperson:
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Medvirkning
Bolig
Stedsutvikling
Sted:
Gamlebyen, Fredrikstad
Areal:
Status:
Under regulering
Oppdragsgiver:
Obos nye hjem
Material
Bildekredittering:
Nomad
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter