Ankers Hus

Når en stor transformasjon av et tidligere industriområde gjennomføres, er det viktig å skape bygg som enkelt kan tilpasses varierende programmer og bruk. På den tidligere papirfabrikken i Moss møter du i dag Ankers hus, et byhus som henvender seg ut mot gateplan. Ankers hus er det første nybygget på Verket, og inviterer resten av Moss sentrum over Mosseelva og den nyetablerte gangforbindelsen. Den ikoniske industriarkitekturen på Verket er ivaretatt og bygget videre på.

Tema:
Transformasjon
Sted
Moss
Areal:
9 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Betong, Rustfritt stål
Oppdragsgiver:
Høegh eiendom
Samarbeidspartner:

Det nye bygget er en del av et område i Moss med tydelig industrihistorie, og er en viktig del av byens identitet. Det var langs med Mosseelva byen vokste frem, hvor det i over 250 år har pågått næring- og industrivirksomhet. Verket utformes som en moderne bydel med sterke, historiske referanser, med nye boområder, arbeidsplasser, møteplasser og kulturscener. Bygget er plassert i nær forbindelse med Kulturplassen. Her finner man Verket Scene, Støperiet og Children’s International School (CIS). Mellom Kulturplassen og sjøen er Diagonalen – den nye forbindelsen mellom elven og sjøen.

Den transparente 1. etasjen møter gaterommet med åpne fasader, varierende leietakere og tilbud for menneskene som skal bruke den nye bydelen. Antall etasjer i Ankers hus har en variasjon på mellom 4 og 8, som bryter opp bygningskroppen. Bygget har en nordisk karakter, med god bruk av treverk innendørs. Dekket i 1. etasje er slip betong, som får frem betongens materialitet og struktur. Hver etasje er kledd med over 3 meter høye, slipte plater i rustfritt stål. Byggets sikk-sakk-fasade skaper refleksjoner i flere retninger, og danner et dynamisk spill. Sikk-sakk-utformingen gir fasaden et moderne relieff, og skyggespillet endrer seg gjennom dagens løp. Fasadens uttrykk er basert på en materialpalett man finner på Verket, som utover å ha et industrielt preg også reflekterer nabobebyggelsens teglfasader. Fasaden består i hovedsak av glass og metall satt inn i et fleksibelt system utformet som et rammeverk. Metallplatene i fasaden gir bygget en historisk referanse til installasjonene på Verket, og spiller godt sammen med teglstein man finner i bebyggelsen i området.

Info

Kontaktperson
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team
Siri Ulrikke Høye, Martina Ellsel, Noora Khezri, Kyrre Sundal, Jonas Peter Falck og Simon Øien
Bildekredittering
Miljøambisjoner
BREEAM Very Good
Dokumenter
Dokumenter

Ankers Hus

Når en stor transformasjon av et tidligere industriområde gjennomføres, er det viktig å skape bygg som enkelt kan tilpasses varierende programmer og bruk. På den tidligere papirfabrikken i Moss møter du i dag Ankers hus, et byhus som henvender seg ut mot gateplan. Ankers hus er det første nybygget på Verket, og inviterer resten av Moss sentrum over Mosseelva og den nyetablerte gangforbindelsen. Den ikoniske industriarkitekturen på Verket er ivaretatt og bygget videre på.

Tema:
Transformasjon
Sted
Moss
Areal:
9 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Betong, Rustfritt stål
Oppdragsgiver:
Høegh eiendom
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team
Siri Ulrikke Høye, Martina Ellsel, Noora Khezri, Kyrre Sundal, Jonas Peter Falck og Simon Øien
Miljøambisjoner
BREEAM Very Good

Ankers Hus

Når en stor transformasjon av et tidligere industriområde gjennomføres, er det viktig å skape bygg som enkelt kan tilpasses varierende programmer og bruk. På den tidligere papirfabrikken i Moss møter du i dag Ankers hus, et byhus som henvender seg ut mot gateplan. Ankers hus er det første nybygget på Verket, og inviterer resten av Moss sentrum over Mosseelva og den nyetablerte gangforbindelsen. Den ikoniske industriarkitekturen på Verket er ivaretatt og bygget videre på.

Det nye bygget er en del av et område i Moss med tydelig industrihistorie, og er en viktig del av byens identitet. Det var langs med Mosseelva byen vokste frem, hvor det i over 250 år har pågått næring- og industrivirksomhet. Verket utformes som en moderne bydel med sterke, historiske referanser, med nye boområder, arbeidsplasser, møteplasser og kulturscener. Bygget er plassert i nær forbindelse med Kulturplassen. Her finner man Verket Scene, Støperiet og Children’s International School (CIS). Mellom Kulturplassen og sjøen er Diagonalen – den nye forbindelsen mellom elven og sjøen.

Den transparente 1. etasjen møter gaterommet med åpne fasader, varierende leietakere og tilbud for menneskene som skal bruke den nye bydelen. Antall etasjer i Ankers hus har en variasjon på mellom 4 og 8, som bryter opp bygningskroppen. Bygget har en nordisk karakter, med god bruk av treverk innendørs. Dekket i 1. etasje er slip betong, som får frem betongens materialitet og struktur. Hver etasje er kledd med over 3 meter høye, slipte plater i rustfritt stål. Byggets sikk-sakk-fasade skaper refleksjoner i flere retninger, og danner et dynamisk spill. Sikk-sakk-utformingen gir fasaden et moderne relieff, og skyggespillet endrer seg gjennom dagens løp. Fasadens uttrykk er basert på en materialpalett man finner på Verket, som utover å ha et industrielt preg også reflekterer nabobebyggelsens teglfasader. Fasaden består i hovedsak av glass og metall satt inn i et fleksibelt system utformet som et rammeverk. Metallplatene i fasaden gir bygget en historisk referanse til installasjonene på Verket, og spiller godt sammen med teglstein man finner i bebyggelsen i området.

Info

Prosjektleder
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team:
Siri Ulrikke Høye, Martina Ellsel, Noora Khezri, Kyrre Sundal, Jonas Peter Falck og Simon Øien
Miljøambisjoner:
BREEAM Very Good
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Moss
Areal:
9 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Høegh eiendom
Material:
Betong, Rustfritt stål
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Ankers Hus

Når en stor transformasjon av et tidligere industriområde gjennomføres, er det viktig å skape bygg som enkelt kan tilpasses varierende programmer og bruk. På den tidligere papirfabrikken i Moss møter du i dag Ankers hus, et byhus som henvender seg ut mot gateplan. Ankers hus er det første nybygget på Verket, og inviterer resten av Moss sentrum over Mosseelva og den nyetablerte gangforbindelsen. Den ikoniske industriarkitekturen på Verket er ivaretatt og bygget videre på.

Sted:
Moss
Areal
9 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Høegh eiendom
Material:
Betong, Rustfritt stål

Ankers Hus

Når en stor transformasjon av et tidligere industriområde gjennomføres, er det viktig å skape bygg som enkelt kan tilpasses varierende programmer og bruk. På den tidligere papirfabrikken i Moss møter du i dag Ankers hus, et byhus som henvender seg ut mot gateplan. Ankers hus er det første nybygget på Verket, og inviterer resten av Moss sentrum over Mosseelva og den nyetablerte gangforbindelsen. Den ikoniske industriarkitekturen på Verket er ivaretatt og bygget videre på.

Det nye bygget er en del av et område i Moss med tydelig industrihistorie, og er en viktig del av byens identitet. Det var langs med Mosseelva byen vokste frem, hvor det i over 250 år har pågått næring- og industrivirksomhet. Verket utformes som en moderne bydel med sterke, historiske referanser, med nye boområder, arbeidsplasser, møteplasser og kulturscener. Bygget er plassert i nær forbindelse med Kulturplassen. Her finner man Verket Scene, Støperiet og Children’s International School (CIS). Mellom Kulturplassen og sjøen er Diagonalen – den nye forbindelsen mellom elven og sjøen.

Den transparente 1. etasjen møter gaterommet med åpne fasader, varierende leietakere og tilbud for menneskene som skal bruke den nye bydelen. Antall etasjer i Ankers hus har en variasjon på mellom 4 og 8, som bryter opp bygningskroppen. Bygget har en nordisk karakter, med god bruk av treverk innendørs. Dekket i 1. etasje er slip betong, som får frem betongens materialitet og struktur. Hver etasje er kledd med over 3 meter høye, slipte plater i rustfritt stål. Byggets sikk-sakk-fasade skaper refleksjoner i flere retninger, og danner et dynamisk spill. Sikk-sakk-utformingen gir fasaden et moderne relieff, og skyggespillet endrer seg gjennom dagens løp. Fasadens uttrykk er basert på en materialpalett man finner på Verket, som utover å ha et industrielt preg også reflekterer nabobebyggelsens teglfasader. Fasaden består i hovedsak av glass og metall satt inn i et fleksibelt system utformet som et rammeverk. Metallplatene i fasaden gir bygget en historisk referanse til installasjonene på Verket, og spiller godt sammen med teglstein man finner i bebyggelsen i området.

Info

Kontaktperson:
Siri Ulrikke Høye
Arkitekt
Team:
Siri Ulrikke Høye, Martina Ellsel, Noora Khezri, Kyrre Sundal, Jonas Peter Falck og Simon Øien
Miljøambisjoner:
BREEAM Very Good
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Sted:
Moss
Areal:
9 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Høegh eiendom
Material
Betong, Rustfritt stål
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: