Grensen 9B

I Grensen 9B har vi tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Alle brukbare ventilasjonskanaler er blitt demontert, elektriske kabler er pent kveilet sammen, og himlingsplater er tatt vare på slik at alle disse materialene er klare for et nytt liv. Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut ting som aldri er blitt gjort før. Så mye som mulig av disse materialene skal gjenbrukes i lokalene, og tingene vi ikke trenger gis bort til den nye sirkulære ressurssentralen på Økern.

Tema:
Sted
Oslo
Areal:
3500 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

Grensen 9B ligger innerst i passasjen til Grensen 9. Bygget ble oppført som kontorbygg i 1978, og skal i dag rehabiliteres. De opprinnelige kvalitetene i bygget skal reetableres, og Grensen passasjen skal revitaliseres. I hovedsak dreier prosjektet seg om rehabilitering av innsiden av bygget, samt enkelte mindre fasadeendringer. Vi har tilbakeført eksisterende kvaliteter som opprinnelig var i bygget. Vi har åpnet opp mellom 5. og 6. etasje for å bedre dagslysforhold og romfølelse. Snittet nedenfor viser hvordan etasjene skal kobles sammen ved å tilbakeføre de originale åpningene. Bilde under viser hvordan 6. etasje ser ut i dag.

Vi har koblet sammen 1. etasje og underetasjen med en amfitrapp for å aktivisere begge etasjer. Utearealene på begge sider av bygget samt takterrassen blir grønne og tilrettelegges for opphold. Vi tilfører naturmaterialer og en fargepalett som skaper trivsel for de ansatte.

Bilde over viser en av material- og fargepalettene til bygget.

Info

Kontaktperson
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team
Elin Gulbrandsen, Firat Aysim, Ine Abelsnes Stokka, Noora Khezri (Mad), Tommy Sandløkk (Mad), Trond Elverum (Mad)
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Ombruk
Dokumenter
Dokumenter

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Alle brukbare ventilasjonskanaler er blitt demontert, elektriske kabler er pent kveilet sammen, og himlingsplater er tatt vare på slik at alle disse materialene er klare for et nytt liv. Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut ting som aldri er blitt gjort før. Så mye som mulig av disse materialene skal gjenbrukes i lokalene, og tingene vi ikke trenger gis bort til den nye sirkulære ressurssentralen på Økern.

Tema:
Sted
Oslo
Areal:
3500 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

Ventilasjonskanalene ovenfor skal ombrukes i bygget.
Elektriske kabler fra bygget har blitt kveilet pent sammen og er klar til å bli brukt på nytt i Grensen 9B.
Vi har tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Bilde over viser stikkontakter som skal få et nytt liv i prosjektet.

Info

Kontaktperson
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team
Elin Gulbrandsen, Firat Aysim, Ine Abelsnes Stokka, Noora Khezri (Mad), Tommy Sandløkk (Mad), Trond Elverum (Mad)
Miljøambisjoner
Ombruk

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Alle brukbare ventilasjonskanaler er blitt demontert, elektriske kabler er pent kveilet sammen, og himlingsplater er tatt vare på slik at alle disse materialene er klare for et nytt liv. Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut ting som aldri er blitt gjort før. Så mye som mulig av disse materialene skal gjenbrukes i lokalene, og tingene vi ikke trenger gis bort til den nye sirkulære ressurssentralen på Økern.

Grensen 9B ligger innerst i passasjen til Grensen 9. Bygget ble oppført som kontorbygg i 1978, og skal i dag rehabiliteres. De opprinnelige kvalitetene i bygget skal reetableres, og Grensen passasjen skal revitaliseres. I hovedsak dreier prosjektet seg om rehabilitering av innsiden av bygget, samt enkelte mindre fasadeendringer. Vi har tilbakeført eksisterende kvaliteter som opprinnelig var i bygget. Vi har åpnet opp mellom 5. og 6. etasje for å bedre dagslysforhold og romfølelse. Snittet nedenfor viser hvordan etasjene skal kobles sammen ved å tilbakeføre de originale åpningene. Bilde under viser hvordan 6. etasje ser ut i dag.

Ventilasjonskanalene ovenfor skal ombrukes i bygget.
Elektriske kabler fra bygget har blitt kveilet pent sammen og er klar til å bli brukt på nytt i Grensen 9B.
Vi har tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Bilde over viser stikkontakter som skal få et nytt liv i prosjektet.

Vi har koblet sammen 1. etasje og underetasjen med en amfitrapp for å aktivisere begge etasjer. Utearealene på begge sider av bygget samt takterrassen blir grønne og tilrettelegges for opphold. Vi tilfører naturmaterialer og en fargepalett som skaper trivsel for de ansatte.

Info

Prosjektleder
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team:
Elin Gulbrandsen, Firat Aysim, Ine Abelsnes Stokka, Noora Khezri (Mad), Tommy Sandløkk (Mad), Trond Elverum (Mad)
Miljøambisjoner:
Ombruk
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
3500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Material:
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter
Next
Previous
No items found.

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Alle brukbare ventilasjonskanaler er blitt demontert, elektriske kabler er pent kveilet sammen, og himlingsplater er tatt vare på slik at alle disse materialene er klare for et nytt liv. Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut ting som aldri er blitt gjort før. Så mye som mulig av disse materialene skal gjenbrukes i lokalene, og tingene vi ikke trenger gis bort til den nye sirkulære ressurssentralen på Økern.

Sted:
Oslo
Areal
3500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Material:

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Alle brukbare ventilasjonskanaler er blitt demontert, elektriske kabler er pent kveilet sammen, og himlingsplater er tatt vare på slik at alle disse materialene er klare for et nytt liv. Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut ting som aldri er blitt gjort før. Så mye som mulig av disse materialene skal gjenbrukes i lokalene, og tingene vi ikke trenger gis bort til den nye sirkulære ressurssentralen på Økern.

Grensen 9B ligger innerst i passasjen til Grensen 9. Bygget ble oppført som kontorbygg i 1978, og skal i dag rehabiliteres. De opprinnelige kvalitetene i bygget skal reetableres, og Grensen passasjen skal revitaliseres. I hovedsak dreier prosjektet seg om rehabilitering av innsiden av bygget, samt enkelte mindre fasadeendringer. Vi har tilbakeført eksisterende kvaliteter som opprinnelig var i bygget. Vi har åpnet opp mellom 5. og 6. etasje for å bedre dagslysforhold og romfølelse. Snittet nedenfor viser hvordan etasjene skal kobles sammen ved å tilbakeføre de originale åpningene. Bilde under viser hvordan 6. etasje ser ut i dag.

Ventilasjonskanalene ovenfor skal ombrukes i bygget.
Elektriske kabler fra bygget har blitt kveilet pent sammen og er klar til å bli brukt på nytt i Grensen 9B.
Vi har tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Bilde over viser stikkontakter som skal få et nytt liv i prosjektet.

Vi har koblet sammen 1. etasje og underetasjen med en amfitrapp for å aktivisere begge etasjer. Utearealene på begge sider av bygget samt takterrassen blir grønne og tilrettelegges for opphold. Vi tilfører naturmaterialer og en fargepalett som skaper trivsel for de ansatte.

Bilde over viser en av material- og fargepalettene til bygget.

Prosjektet er et ombruksprosjekt etter FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, og skal sertifiseres som BREEAM NOR Very Good. Vi tar utgangspunkt i LCA-regnskapet og beregningene gjort av miljørådgiver for å kunne velge materialer som gir lavest mulig CO2-utslipp.

Info

Kontaktperson:
Elin Gulbrandsen
Interiørarkitekt MA
Team:
Elin Gulbrandsen, Firat Aysim, Ine Abelsnes Stokka, Noora Khezri (Mad), Tommy Sandløkk (Mad), Trond Elverum (Mad)
Miljøambisjoner:
Ombruk
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kontor
Rehabilitering
Ombruk
Sted:
Oslo
Areal:
3500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Material
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter