Axel Flinders vei 10

I Axel Flinders vei 10 på Ekeberg i Oslo jobber vi sammen med Resirqel og forbildeprogrammet FutureBuilt med tilbygg, påbygg og ombygging av en enebolig fra 60-tallet til vertikaldelt tomannsbolig. Ambisjonen er at alle materialer som benyttes skal være ombrukte, og at Axel Flinders vei 10 skal bli et pilotprosjekt for fremtidens krav til miljøvennlig boligbygging.

Tema:
Bolig, ombruk
Sted
Oslo
Areal:
222,2 m2 bebygd areal, 227,8 m2 BRA nybygd areal i påbygg og tilbygg, 201 m2 BRA eksisterende areal i enebolig og kjellerhybel.
Status:
Rammetillatelse gitt
Material:
Ombrukt tre i konstruksjoner og fasader, ombrukte vinduer og dører, stedegne planter og trær.
Oppdragsgiver:
Halima Mayow Eid og Martin Solfjeld Eid
Samarbeidspartner:
Resirqel, Vill energi, Ignist AS, Dipl.-Ing. Florian Kosche AS, Scan Survey AS, FutureBuilt

Byggeier har inngått en avtale om å gjøre prosjektet til en innovasjonspilot innunder FutureBuilt. Mad er ansvarlig prosjekterende arkitekt, mens ombruksrådgivning og landskapsarkitektur leveres av Resirqel, med tilgang på brukte byggevarer fra deres datterselskap Ombygg som drifter den sirkulære ressurssentralen i Oslo. Sammen med utbygger har vi studert alternative måter å gjenbruke byggematerialer på, noe spesielt fasadene vil bære preg av. Disse vil få varierte materialer og et moderne uttrykk, samtidig som de vil fremstå som dempet med tradisjonelle arkitektoniske kvaliteter.

 

Bygget skal forlenges litt mot syd, og det skal bygges på en etasje. Det etableres takterrasser og et tilbygg mot øst med parkeringsareal i førsteetasje og boligareal i andreetasje. Det flate taket viderefører dagens form, samt uttrykket man finner i flere av bygningene i nærområdet. Materialbruken og detaljeringen vil avhenge av tilgjengelige ombruksmaterialer.

 

Vi har vektlagt gode proporsjoner og en videreføring av størrelser fra eksisterende bygning, og utformer planløsning og fasader slik at vi får til en god fordeling av uteoppholdsareal og soner til de ulike boenhetene. Dette innebærer blant annet at de beste uteoppholdssonene plasseres adskilt fra soverom og soveromsvinduer, og at hovedoppholdsrom og kjøkken vender mot egne utearealer.

 

Alt som kan ombrukes av eksisterende materialer tas vare på og brukes om igjen, deriblant konstruksjoner, tekniske komponenter, rør, dører, vinduer og fasadematerialer.

Illustrasjon. Fasadeuttrykket vil avhenge av tilgjengelige ombruksmaterialer.

Info

Kontaktperson
Jon-Martin Kolnes
Arkitekt
Team
Ingrid Danielsen, Noora Khezri, Lasse Lyhne-Hansen, Tommy Sandløkk, Tonje Skaga, Reza Roustaei, Martina Ellsel, Ibrahim Mufti Pradityo, Ingvild Bodsberg Stræte, Kyrre Sundal (ansvarlig partner) og Myrna Becker (ansvarlig partner).
Bildekredittering
Miljøambisjoner
FutureBuilt-pilot på omruk av byggematerialer, både i konstruksjoner, tekniske komponenter, vinduer, dører og fasadematerialer.
Dokumenter
Dokumenter

Axel Flinders vei 10

I Axel Flinders vei 10 på Ekeberg i Oslo jobber vi sammen med Resirqel og forbildeprogrammet FutureBuilt med tilbygg, påbygg og ombygging av en enebolig fra 60-tallet til vertikaldelt tomannsbolig. Ambisjonen er at alle materialer som benyttes skal være ombrukte, og at Axel Flinders vei 10 skal bli et pilotprosjekt for fremtidens krav til miljøvennlig boligbygging.

Tema:
Bolig, ombruk
Sted
Oslo
Areal:
222,2 m2 bebygd areal, 227,8 m2 BRA nybygd areal i påbygg og tilbygg, 201 m2 BRA eksisterende areal i enebolig og kjellerhybel.
Status:
Rammetillatelse gitt
Material:
Ombrukt tre i konstruksjoner og fasader, ombrukte vinduer og dører, stedegne planter og trær.
Oppdragsgiver:
Halima Mayow Eid og Martin Solfjeld Eid
Samarbeidspartner:
Resirqel, Vill energi, Ignist AS, Dipl.-Ing. Florian Kosche AS, Scan Survey AS, FutureBuilt

Info

Kontaktperson
Jon-Martin Kolnes
Arkitekt
Team
Ingrid Danielsen, Noora Khezri, Lasse Lyhne-Hansen, Tommy Sandløkk, Tonje Skaga, Reza Roustaei, Martina Ellsel, Ibrahim Mufti Pradityo, Ingvild Bodsberg Stræte, Kyrre Sundal (ansvarlig partner) og Myrna Becker (ansvarlig partner).
Miljøambisjoner
FutureBuilt-pilot på omruk av byggematerialer, både i konstruksjoner, tekniske komponenter, vinduer, dører og fasadematerialer.

Axel Flinders vei 10

I Axel Flinders vei 10 på Ekeberg i Oslo jobber vi sammen med Resirqel og forbildeprogrammet FutureBuilt med tilbygg, påbygg og ombygging av en enebolig fra 60-tallet til vertikaldelt tomannsbolig. Ambisjonen er at alle materialer som benyttes skal være ombrukte, og at Axel Flinders vei 10 skal bli et pilotprosjekt for fremtidens krav til miljøvennlig boligbygging.

Info

Prosjektleder
Jon-Martin Kolnes
Arkitekt
Team:
Ingrid Danielsen, Noora Khezri, Lasse Lyhne-Hansen, Tommy Sandløkk, Tonje Skaga, Reza Roustaei, Martina Ellsel, Ibrahim Mufti Pradityo, Ingvild Bodsberg Stræte, Kyrre Sundal (ansvarlig partner) og Myrna Becker (ansvarlig partner).
Miljøambisjoner:
FutureBuilt-pilot på omruk av byggematerialer, både i konstruksjoner, tekniske komponenter, vinduer, dører og fasadematerialer.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
222,2 m2 bebygd areal, 227,8 m2 BRA nybygd areal i påbygg og tilbygg, 201 m2 BRA eksisterende areal i enebolig og kjellerhybel.
Status:
Rammetillatelse gitt
Oppdragsgiver:
Halima Mayow Eid og Martin Solfjeld Eid
Material:
Ombrukt tre i konstruksjoner og fasader, ombrukte vinduer og dører, stedegne planter og trær.
Samarbeidspartner:
Resirqel, Vill energi, Ignist AS, Dipl.-Ing. Florian Kosche AS, Scan Survey AS, FutureBuilt
Next
Previous
No items found.

Axel Flinders vei 10

I Axel Flinders vei 10 på Ekeberg i Oslo jobber vi sammen med Resirqel og forbildeprogrammet FutureBuilt med tilbygg, påbygg og ombygging av en enebolig fra 60-tallet til vertikaldelt tomannsbolig. Ambisjonen er at alle materialer som benyttes skal være ombrukte, og at Axel Flinders vei 10 skal bli et pilotprosjekt for fremtidens krav til miljøvennlig boligbygging.

Sted:
Oslo
Areal
222,2 m2 bebygd areal, 227,8 m2 BRA nybygd areal i påbygg og tilbygg, 201 m2 BRA eksisterende areal i enebolig og kjellerhybel.
Status:
Rammetillatelse gitt
Oppdragsgiver:
Halima Mayow Eid og Martin Solfjeld Eid
Material:
Ombrukt tre i konstruksjoner og fasader, ombrukte vinduer og dører, stedegne planter og trær.

Axel Flinders vei 10

I Axel Flinders vei 10 på Ekeberg i Oslo jobber vi sammen med Resirqel og forbildeprogrammet FutureBuilt med tilbygg, påbygg og ombygging av en enebolig fra 60-tallet til vertikaldelt tomannsbolig. Ambisjonen er at alle materialer som benyttes skal være ombrukte, og at Axel Flinders vei 10 skal bli et pilotprosjekt for fremtidens krav til miljøvennlig boligbygging.

Byggeier har inngått en avtale om å gjøre prosjektet til en innovasjonspilot innunder FutureBuilt. Mad er ansvarlig prosjekterende arkitekt, mens ombruksrådgivning og landskapsarkitektur leveres av Resirqel, med tilgang på brukte byggevarer fra deres datterselskap Ombygg som drifter den sirkulære ressurssentralen i Oslo. Sammen med utbygger har vi studert alternative måter å gjenbruke byggematerialer på, noe spesielt fasadene vil bære preg av. Disse vil få varierte materialer og et moderne uttrykk, samtidig som de vil fremstå som dempet med tradisjonelle arkitektoniske kvaliteter.

 

Bygget skal forlenges litt mot syd, og det skal bygges på en etasje. Det etableres takterrasser og et tilbygg mot øst med parkeringsareal i førsteetasje og boligareal i andreetasje. Det flate taket viderefører dagens form, samt uttrykket man finner i flere av bygningene i nærområdet. Materialbruken og detaljeringen vil avhenge av tilgjengelige ombruksmaterialer.

 

Vi har vektlagt gode proporsjoner og en videreføring av størrelser fra eksisterende bygning, og utformer planløsning og fasader slik at vi får til en god fordeling av uteoppholdsareal og soner til de ulike boenhetene. Dette innebærer blant annet at de beste uteoppholdssonene plasseres adskilt fra soverom og soveromsvinduer, og at hovedoppholdsrom og kjøkken vender mot egne utearealer.

 

Alt som kan ombrukes av eksisterende materialer tas vare på og brukes om igjen, deriblant konstruksjoner, tekniske komponenter, rør, dører, vinduer og fasadematerialer.

Illustrasjon. Fasadeuttrykket vil avhenge av tilgjengelige ombruksmaterialer.

Info

Kontaktperson:
Jon-Martin Kolnes
Arkitekt
Team:
Ingrid Danielsen, Noora Khezri, Lasse Lyhne-Hansen, Tommy Sandløkk, Tonje Skaga, Reza Roustaei, Martina Ellsel, Ibrahim Mufti Pradityo, Ingvild Bodsberg Stræte, Kyrre Sundal (ansvarlig partner) og Myrna Becker (ansvarlig partner).
Miljøambisjoner:
FutureBuilt-pilot på omruk av byggematerialer, både i konstruksjoner, tekniske komponenter, vinduer, dører og fasadematerialer.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Ombruk
Sted:
Oslo
Areal:
222,2 m2 bebygd areal, 227,8 m2 BRA nybygd areal i påbygg og tilbygg, 201 m2 BRA eksisterende areal i enebolig og kjellerhybel.
Status:
Rammetillatelse gitt
Oppdragsgiver:
Halima Mayow Eid og Martin Solfjeld Eid
Material
Ombrukt tre i konstruksjoner og fasader, ombrukte vinduer og dører, stedegne planter og trær.
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Resirqel, Vill energi, Ignist AS, Dipl.-Ing. Florian Kosche AS, Scan Survey AS, FutureBuilt