Varhaug sentrum

I forbindelse med ny kommunedelplan for Varhaug Sentrum har Mad Arkitekter vært engasjert til å skape framtidsvisjoner for planarbeidet. Visjonen er skapt på bakgrunn av stedsanalyser, samt ved hjelp av brukermedvirkning fra beboere på Varhaug. Varhaug er et knutepunkt langs Jærbanen og har stort potensiale til å utvikle de sentrale områdene rundt rådhuset i Hå kommune til et attraktivt bo- og sentrumsmiljø. Samtidig er fortetting en viktig faktor for utvikling, da Varhaug er omkransa av viktig matjord. Visjonen er å knytte eksisterende deler av sentrum sammen ved hjelp av fortetting og etablering av et nytt sentralt byrom. Ved å skape en kontinuerlig bebyggelse med aktive og åpne førsteetasjer inviterer sentrum til ny bruk og et nytt bevegelsesmønster basert på gående og sykkel, i stedet for bilbruk i sentrum. De nye boligene vil få sentrum og nytt byrom som sitt nabolag og vil føre til økt aktivitet igjennom hele døgnet. En ny og oppgradert undergang visker ut jernbanen som barriere mellom øst og vest, og kobler nytt byrom fra Rådhuset mot Varhaug skole på andre siden av jernbanen.

Tema:
Stedsutvikling
Sted
Varhaug
Areal:
98 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Hå kommune
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team
Espen Vik, Olav Hodneland, Erik Aasberg Oma, Adi Dukic
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Varhaug sentrum

I forbindelse med ny kommunedelplan for Varhaug Sentrum har Mad Arkitekter vært engasjert til å skape framtidsvisjoner for planarbeidet. Visjonen er skapt på bakgrunn av stedsanalyser, samt ved hjelp av brukermedvirkning fra beboere på Varhaug. Varhaug er et knutepunkt langs Jærbanen og har stort potensiale til å utvikle de sentrale områdene rundt rådhuset i Hå kommune til et attraktivt bo- og sentrumsmiljø. Samtidig er fortetting en viktig faktor for utvikling, da Varhaug er omkransa av viktig matjord. Visjonen er å knytte eksisterende deler av sentrum sammen ved hjelp av fortetting og etablering av et nytt sentralt byrom. Ved å skape en kontinuerlig bebyggelse med aktive og åpne førsteetasjer inviterer sentrum til ny bruk og et nytt bevegelsesmønster basert på gående og sykkel, i stedet for bilbruk i sentrum. De nye boligene vil få sentrum og nytt byrom som sitt nabolag og vil føre til økt aktivitet igjennom hele døgnet. En ny og oppgradert undergang visker ut jernbanen som barriere mellom øst og vest, og kobler nytt byrom fra Rådhuset mot Varhaug skole på andre siden av jernbanen.

Tema:
Stedsutvikling
Sted
Varhaug
Areal:
98 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Hå kommune
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team
Espen Vik, Olav Hodneland, Erik Aasberg Oma, Adi Dukic
Miljøambisjoner

Varhaug sentrum

I forbindelse med ny kommunedelplan for Varhaug Sentrum har Mad Arkitekter vært engasjert til å skape framtidsvisjoner for planarbeidet. Visjonen er skapt på bakgrunn av stedsanalyser, samt ved hjelp av brukermedvirkning fra beboere på Varhaug. Varhaug er et knutepunkt langs Jærbanen og har stort potensiale til å utvikle de sentrale områdene rundt rådhuset i Hå kommune til et attraktivt bo- og sentrumsmiljø. Samtidig er fortetting en viktig faktor for utvikling, da Varhaug er omkransa av viktig matjord. Visjonen er å knytte eksisterende deler av sentrum sammen ved hjelp av fortetting og etablering av et nytt sentralt byrom. Ved å skape en kontinuerlig bebyggelse med aktive og åpne førsteetasjer inviterer sentrum til ny bruk og et nytt bevegelsesmønster basert på gående og sykkel, i stedet for bilbruk i sentrum. De nye boligene vil få sentrum og nytt byrom som sitt nabolag og vil føre til økt aktivitet igjennom hele døgnet. En ny og oppgradert undergang visker ut jernbanen som barriere mellom øst og vest, og kobler nytt byrom fra Rådhuset mot Varhaug skole på andre siden av jernbanen.

Info

Prosjektleder
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team:
Espen Vik, Olav Hodneland, Erik Aasberg Oma, Adi Dukic
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Varhaug
Areal:
98 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Hå kommune
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Varhaug sentrum

I forbindelse med ny kommunedelplan for Varhaug Sentrum har Mad Arkitekter vært engasjert til å skape framtidsvisjoner for planarbeidet. Visjonen er skapt på bakgrunn av stedsanalyser, samt ved hjelp av brukermedvirkning fra beboere på Varhaug. Varhaug er et knutepunkt langs Jærbanen og har stort potensiale til å utvikle de sentrale områdene rundt rådhuset i Hå kommune til et attraktivt bo- og sentrumsmiljø. Samtidig er fortetting en viktig faktor for utvikling, da Varhaug er omkransa av viktig matjord. Visjonen er å knytte eksisterende deler av sentrum sammen ved hjelp av fortetting og etablering av et nytt sentralt byrom. Ved å skape en kontinuerlig bebyggelse med aktive og åpne førsteetasjer inviterer sentrum til ny bruk og et nytt bevegelsesmønster basert på gående og sykkel, i stedet for bilbruk i sentrum. De nye boligene vil få sentrum og nytt byrom som sitt nabolag og vil føre til økt aktivitet igjennom hele døgnet. En ny og oppgradert undergang visker ut jernbanen som barriere mellom øst og vest, og kobler nytt byrom fra Rådhuset mot Varhaug skole på andre siden av jernbanen.

Sted:
Varhaug
Areal
98 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Hå kommune
Material:

Varhaug sentrum

I forbindelse med ny kommunedelplan for Varhaug Sentrum har Mad Arkitekter vært engasjert til å skape framtidsvisjoner for planarbeidet. Visjonen er skapt på bakgrunn av stedsanalyser, samt ved hjelp av brukermedvirkning fra beboere på Varhaug. Varhaug er et knutepunkt langs Jærbanen og har stort potensiale til å utvikle de sentrale områdene rundt rådhuset i Hå kommune til et attraktivt bo- og sentrumsmiljø. Samtidig er fortetting en viktig faktor for utvikling, da Varhaug er omkransa av viktig matjord. Visjonen er å knytte eksisterende deler av sentrum sammen ved hjelp av fortetting og etablering av et nytt sentralt byrom. Ved å skape en kontinuerlig bebyggelse med aktive og åpne førsteetasjer inviterer sentrum til ny bruk og et nytt bevegelsesmønster basert på gående og sykkel, i stedet for bilbruk i sentrum. De nye boligene vil få sentrum og nytt byrom som sitt nabolag og vil føre til økt aktivitet igjennom hele døgnet. En ny og oppgradert undergang visker ut jernbanen som barriere mellom øst og vest, og kobler nytt byrom fra Rådhuset mot Varhaug skole på andre siden av jernbanen.

Info

Kontaktperson:
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team:
Espen Vik, Olav Hodneland, Erik Aasberg Oma, Adi Dukic
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Sted:
Varhaug
Areal:
98 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Hå kommune
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: