Spikerverket

En transformasjon og byreparasjon i Nydalen. Spikerverket spiller en nøkkelrolle i transformasjonen av det postindustrielle Nydalen. Mad vant den åpne arkitektkonkurransen i 2007, og plangrepet syr sammen to typologiske motsetninger. Spikerverket skaper en overgang fra villabebyggelsen i vest og den flerfunksjonelle byen i øst. Gårdsrommene huser parkfunksjoner som er åpne for bruk gjennom hele dagen. Herlighetsgodet kan benyttes av både ansatte og beboere i nabolaget, og den semioffentlige karakteren har allerede skapt helt nye snarveier over området.

Tema:
Transformasjon
Sted
Oslo
Areal:
31.000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Malmfuru, Natureloksert aluminium
Oppdragsgiver:
Avantor
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Asplan Viak

Formen på byggene er tro mot det opprinnelige konseptet i masterplanen, og fungerer som en bymessig glidelås. Skråvinkler på taket danner en dal som følger landskapet, og slangeformen på bygningsstrukturen skaper romslige gårdsrom og en balanse mellom by og forstad. Fra villa til tett by. Strukturen på Spikerverket legger opp til en annen type romdannelse i øst, der urbane torg og harde flater møter Nydalsveien. Fasadene mot Nydalsveien har redefinert gateløpet, og markerer en tydelig bystruktur. Vindusflatene i byggets fasade åpner seg for fotgjengerne, og stenger ikke gaterommet ute fra kontor- og kantinevirksomheten. Førsteetasjene i næringsbebyggelsen er tilrettelagt med innganger fra både gate og torg, for å maksimere den publikumsrettede flaten ut mot gateplan.

Formen på bebyggelsen danner offentlige rom, men overflatene brukes til å skape sterke visuelle identiteter. Boligene, mot parksiden, er kledd i malmfuru som er behandlet med ett strøk silikatmaling, mens kontorbyggene består av natureloksert aluminium. Byggene langs Nydalsveien har samme materialpalett, og hvert bygg får sin identitet ved å leke med elementenes forskjellige lengder og former. Der stier og snarveier slisser gjennom slangestrukturen, får overflatene en multifarget behandling. Vi har lagt spesielt vekt på å tegne kontorbygg med en tilgjengelig og avslappet karakter, som ikke oppleves avvisende, men komfortabelt fletter bolig, næring og offentlig rom sammen. Byreparasjon Transformasjonen av Spikerverket er en tydelig byreparasjon. Den tidligere barrieren som spikerfabrikken representerte er fjernet, de forurensede massene deponert, og den nye bolig- og næringsstrukturen redefinerer områdets karakter. Samtidig er historien og identiteten til Spikerverket videreført i materialbruk, fasadeelementer og utemøblementet. Spikerverket demonstrerer en sjelden type byutvikling i Oslo-sammenheng, og beviser at kombinasjonen av bolig, næring og kontor lar seg forene.

Info

Kontaktperson
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team
Kurt Singstad, Catriona Shine, Patriq Backlund
Bildekredittering
Miljøambisjoner
BREEAM Excellent
Dokumenter
Dokumenter

Spikerverket

En transformasjon og byreparasjon i Nydalen. Spikerverket spiller en nøkkelrolle i transformasjonen av det postindustrielle Nydalen. Mad vant den åpne arkitektkonkurransen i 2007, og plangrepet syr sammen to typologiske motsetninger. Spikerverket skaper en overgang fra villabebyggelsen i vest og den flerfunksjonelle byen i øst. Gårdsrommene huser parkfunksjoner som er åpne for bruk gjennom hele dagen. Herlighetsgodet kan benyttes av både ansatte og beboere i nabolaget, og den semioffentlige karakteren har allerede skapt helt nye snarveier over området.

Tema:
Transformasjon
Sted
Oslo
Areal:
31.000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Malmfuru, Natureloksert aluminium
Oppdragsgiver:
Avantor
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Asplan Viak

Info

Kontaktperson
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team
Kurt Singstad, Catriona Shine, Patriq Backlund
Miljøambisjoner
BREEAM Excellent

Spikerverket

En transformasjon og byreparasjon i Nydalen. Spikerverket spiller en nøkkelrolle i transformasjonen av det postindustrielle Nydalen. Mad vant den åpne arkitektkonkurransen i 2007, og plangrepet syr sammen to typologiske motsetninger. Spikerverket skaper en overgang fra villabebyggelsen i vest og den flerfunksjonelle byen i øst. Gårdsrommene huser parkfunksjoner som er åpne for bruk gjennom hele dagen. Herlighetsgodet kan benyttes av både ansatte og beboere i nabolaget, og den semioffentlige karakteren har allerede skapt helt nye snarveier over området.

Formen på byggene er tro mot det opprinnelige konseptet i masterplanen, og fungerer som en bymessig glidelås. Skråvinkler på taket danner en dal som følger landskapet, og slangeformen på bygningsstrukturen skaper romslige gårdsrom og en balanse mellom by og forstad. Fra villa til tett by. Strukturen på Spikerverket legger opp til en annen type romdannelse i øst, der urbane torg og harde flater møter Nydalsveien. Fasadene mot Nydalsveien har redefinert gateløpet, og markerer en tydelig bystruktur. Vindusflatene i byggets fasade åpner seg for fotgjengerne, og stenger ikke gaterommet ute fra kontor- og kantinevirksomheten. Førsteetasjene i næringsbebyggelsen er tilrettelagt med innganger fra både gate og torg, for å maksimere den publikumsrettede flaten ut mot gateplan.

Formen på bebyggelsen danner offentlige rom, men overflatene brukes til å skape sterke visuelle identiteter. Boligene, mot parksiden, er kledd i malmfuru som er behandlet med ett strøk silikatmaling, mens kontorbyggene består av natureloksert aluminium. Byggene langs Nydalsveien har samme materialpalett, og hvert bygg får sin identitet ved å leke med elementenes forskjellige lengder og former. Der stier og snarveier slisser gjennom slangestrukturen, får overflatene en multifarget behandling. Vi har lagt spesielt vekt på å tegne kontorbygg med en tilgjengelig og avslappet karakter, som ikke oppleves avvisende, men komfortabelt fletter bolig, næring og offentlig rom sammen. Byreparasjon Transformasjonen av Spikerverket er en tydelig byreparasjon. Den tidligere barrieren som spikerfabrikken representerte er fjernet, de forurensede massene deponert, og den nye bolig- og næringsstrukturen redefinerer områdets karakter. Samtidig er historien og identiteten til Spikerverket videreført i materialbruk, fasadeelementer og utemøblementet. Spikerverket demonstrerer en sjelden type byutvikling i Oslo-sammenheng, og beviser at kombinasjonen av bolig, næring og kontor lar seg forene.

Info

Prosjektleder
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kurt Singstad, Catriona Shine, Patriq Backlund
Miljøambisjoner:
BREEAM Excellent
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
31.000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Avantor
Material:
Malmfuru, Natureloksert aluminium
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Asplan Viak
Next
Previous
No items found.

Spikerverket

En transformasjon og byreparasjon i Nydalen. Spikerverket spiller en nøkkelrolle i transformasjonen av det postindustrielle Nydalen. Mad vant den åpne arkitektkonkurransen i 2007, og plangrepet syr sammen to typologiske motsetninger. Spikerverket skaper en overgang fra villabebyggelsen i vest og den flerfunksjonelle byen i øst. Gårdsrommene huser parkfunksjoner som er åpne for bruk gjennom hele dagen. Herlighetsgodet kan benyttes av både ansatte og beboere i nabolaget, og den semioffentlige karakteren har allerede skapt helt nye snarveier over området.

Sted:
Oslo
Areal
31.000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Avantor
Material:
Malmfuru, Natureloksert aluminium

Spikerverket

En transformasjon og byreparasjon i Nydalen. Spikerverket spiller en nøkkelrolle i transformasjonen av det postindustrielle Nydalen. Mad vant den åpne arkitektkonkurransen i 2007, og plangrepet syr sammen to typologiske motsetninger. Spikerverket skaper en overgang fra villabebyggelsen i vest og den flerfunksjonelle byen i øst. Gårdsrommene huser parkfunksjoner som er åpne for bruk gjennom hele dagen. Herlighetsgodet kan benyttes av både ansatte og beboere i nabolaget, og den semioffentlige karakteren har allerede skapt helt nye snarveier over området.

Formen på byggene er tro mot det opprinnelige konseptet i masterplanen, og fungerer som en bymessig glidelås. Skråvinkler på taket danner en dal som følger landskapet, og slangeformen på bygningsstrukturen skaper romslige gårdsrom og en balanse mellom by og forstad. Fra villa til tett by. Strukturen på Spikerverket legger opp til en annen type romdannelse i øst, der urbane torg og harde flater møter Nydalsveien. Fasadene mot Nydalsveien har redefinert gateløpet, og markerer en tydelig bystruktur. Vindusflatene i byggets fasade åpner seg for fotgjengerne, og stenger ikke gaterommet ute fra kontor- og kantinevirksomheten. Førsteetasjene i næringsbebyggelsen er tilrettelagt med innganger fra både gate og torg, for å maksimere den publikumsrettede flaten ut mot gateplan.

Formen på bebyggelsen danner offentlige rom, men overflatene brukes til å skape sterke visuelle identiteter. Boligene, mot parksiden, er kledd i malmfuru som er behandlet med ett strøk silikatmaling, mens kontorbyggene består av natureloksert aluminium. Byggene langs Nydalsveien har samme materialpalett, og hvert bygg får sin identitet ved å leke med elementenes forskjellige lengder og former. Der stier og snarveier slisser gjennom slangestrukturen, får overflatene en multifarget behandling. Vi har lagt spesielt vekt på å tegne kontorbygg med en tilgjengelig og avslappet karakter, som ikke oppleves avvisende, men komfortabelt fletter bolig, næring og offentlig rom sammen. Byreparasjon Transformasjonen av Spikerverket er en tydelig byreparasjon. Den tidligere barrieren som spikerfabrikken representerte er fjernet, de forurensede massene deponert, og den nye bolig- og næringsstrukturen redefinerer områdets karakter. Samtidig er historien og identiteten til Spikerverket videreført i materialbruk, fasadeelementer og utemøblementet. Spikerverket demonstrerer en sjelden type byutvikling i Oslo-sammenheng, og beviser at kombinasjonen av bolig, næring og kontor lar seg forene.

Info

Kontaktperson:
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kurt Singstad, Catriona Shine, Patriq Backlund
Miljøambisjoner:
BREEAM Excellent
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Sted:
Oslo
Areal:
31.000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Avantor
Material
Malmfuru, Natureloksert aluminium
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Asplan Viak