Ka skjer i Fyllingen – en sosiokulturell stedsanalyse

Fyllingsdalen er en egen bydel, 7 km utenfor Bergen sentrum. Kjøpesenteret Oasen er det urbane knutepunktet, som med nytt bybanestopp vil bli et enda viktigere møtested og tyngdepunkt i Fyllingen.

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Bergen
Areal:
Status:
Rapport sluttført
Material:
Oppdragsgiver:
Citycon
Samarbeidspartner:

På oppdrag for Citycon, eieren av kjøpesenteret Oasen, har vi utarbeidet en sosiokulturell stedsundersøkelse og kartlagt hva innbyggerne er fornøyd med og hva Fyllingsdølene savner av tilbud i nærområdet.

Det modernistiske plangrepet Fyllingsdalen er formet etter, har gitt bydelen romslige grøntarealer, som står i kontrast til dagens tidsånd og ideal om en tett bystruktur. I rapporten anbefaler Nomad og Mad arkitekter at mulighetsrommet som ligger i den modernistiske og åpne strukturen videreføres. Denne byformen er en kvalitet innbyggerne verdsetter, og ønsker ikke en ytterligere fortetting av de grønne lungene.

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Ka skjer i Fyllingen – en sosiokulturell stedsanalyse

Fyllingsdalen er en egen bydel, 7 km utenfor Bergen sentrum. Kjøpesenteret Oasen er det urbane knutepunktet, som med nytt bybanestopp vil bli et enda viktigere møtested og tyngdepunkt i Fyllingen.

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Bergen
Areal:
Status:
Rapport sluttført
Material:
Oppdragsgiver:
Citycon
Samarbeidspartner:

Fremtidens Fyllingsdalen

Det er vanskelig å se fremover, uten å vite noe om fortiden. Ved å sammenstille ulike stedsbilder dannes en større forståelse av området utover ren demografisk statistikk.

Ulike hotspots, steder som brukes og besøkes ofte.

Undersøkelsen fikk enormt høy deltakelse, og fremskaffet kunnskap om stedsbruk og stedsinteresser. I tillegg ble det kartlagt hvilken relevante stedsaktører kommunen og Citycon kan samarbeide videre med i stedsutviklingen.

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Miljøambisjoner

Ka skjer i Fyllingen – en sosiokulturell stedsanalyse

Fyllingsdalen er en egen bydel, 7 km utenfor Bergen sentrum. Kjøpesenteret Oasen er det urbane knutepunktet, som med nytt bybanestopp vil bli et enda viktigere møtested og tyngdepunkt i Fyllingen.

På oppdrag for Citycon, eieren av kjøpesenteret Oasen, har vi utarbeidet en sosiokulturell stedsundersøkelse og kartlagt hva innbyggerne er fornøyd med og hva Fyllingsdølene savner av tilbud i nærområdet.

Fremtidens Fyllingsdalen

Det er vanskelig å se fremover, uten å vite noe om fortiden. Ved å sammenstille ulike stedsbilder dannes en større forståelse av området utover ren demografisk statistikk.

Ulike hotspots, steder som brukes og besøkes ofte.

Undersøkelsen fikk enormt høy deltakelse, og fremskaffet kunnskap om stedsbruk og stedsinteresser. I tillegg ble det kartlagt hvilken relevante stedsaktører kommunen og Citycon kan samarbeide videre med i stedsutviklingen.

Det modernistiske plangrepet Fyllingsdalen er formet etter, har gitt bydelen romslige grøntarealer, som står i kontrast til dagens tidsånd og ideal om en tett bystruktur. I rapporten anbefaler Nomad og Mad arkitekter at mulighetsrommet som ligger i den modernistiske og åpne strukturen videreføres. Denne byformen er en kvalitet innbyggerne verdsetter, og ønsker ikke en ytterligere fortetting av de grønne lungene.

Info

Prosjektleder
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
Status:
Rapport sluttført
Oppdragsgiver:
Citycon
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Ka skjer i Fyllingen – en sosiokulturell stedsanalyse

Fyllingsdalen er en egen bydel, 7 km utenfor Bergen sentrum. Kjøpesenteret Oasen er det urbane knutepunktet, som med nytt bybanestopp vil bli et enda viktigere møtested og tyngdepunkt i Fyllingen.

Sted:
Bergen
Areal
Status:
Rapport sluttført
Oppdragsgiver:
Citycon
Material:

Ka skjer i Fyllingen – en sosiokulturell stedsanalyse

Fyllingsdalen er en egen bydel, 7 km utenfor Bergen sentrum. Kjøpesenteret Oasen er det urbane knutepunktet, som med nytt bybanestopp vil bli et enda viktigere møtested og tyngdepunkt i Fyllingen.

På oppdrag for Citycon, eieren av kjøpesenteret Oasen, har vi utarbeidet en sosiokulturell stedsundersøkelse og kartlagt hva innbyggerne er fornøyd med og hva Fyllingsdølene savner av tilbud i nærområdet.

Fremtidens Fyllingsdalen

Det er vanskelig å se fremover, uten å vite noe om fortiden. Ved å sammenstille ulike stedsbilder dannes en større forståelse av området utover ren demografisk statistikk.

Ulike hotspots, steder som brukes og besøkes ofte.

Undersøkelsen fikk enormt høy deltakelse, og fremskaffet kunnskap om stedsbruk og stedsinteresser. I tillegg ble det kartlagt hvilken relevante stedsaktører kommunen og Citycon kan samarbeide videre med i stedsutviklingen.

Det modernistiske plangrepet Fyllingsdalen er formet etter, har gitt bydelen romslige grøntarealer, som står i kontrast til dagens tidsånd og ideal om en tett bystruktur. I rapporten anbefaler Nomad og Mad arkitekter at mulighetsrommet som ligger i den modernistiske og åpne strukturen videreføres. Denne byformen er en kvalitet innbyggerne verdsetter, og ønsker ikke en ytterligere fortetting av de grønne lungene.

Info

Kontaktperson:
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Sted:
Bergen
Areal:
Status:
Rapport sluttført
Oppdragsgiver:
Citycon
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: