Nabolagets park, St. Olavs-kvartalet

St. Olavs-kvartalet i Stavanger sentrum er pekt ut som fortettingsområde av kommunen. Som følger av utbyggingen utvikles et større parkdrag for nabolaget. Fremtidige og nåværende brukere involveres i planarbeidet gjennom brukerundersøkelser og kartlegginger gjennomført av Nomad.

Tema:
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Sted
Stavanger
Areal:
1800
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Mad Arkitekter
Samarbeidspartner:

Nomad inviterte til tre sesjoner med åpne workshops som en del av medvirkningsarbeidet, for å fremskaffe lokal stedsinnsikt og innspill fra nabolaget tilhvordan den nye parken burde utformes og hvilke ulike aktiviteter og tilbud den kan programmeres med.

Den eksisterende parken henvender seg ut mot en offentlig gate, og fremstår som åpen og lett tilgjengelig. Parken er preget av større sprang i terrenget, og består hovedsakelig av beplantning med store trær og tette busker og et større areal for lek. Parken representerer en dobbeltrolle som ikke har vært påpekt i tidligere arbeid. Den er både et byrom for lek og fysisk aktivitet for yngre barn, men også et «fristed» for rusbrukere. Dersom det er et mål å ruste opp parken og transformere den til et byrom for alle, må en være bevisst på at én brukergruppe ikke har vært tilstrekkelig involvert i plan- og medvirkningsarbeidet. Dersom parken ikke lenger blir et «fristed», vil rusaktiviteten fortrenges til andre deler av byen. Vi anbefaler at også denne brukergruppen tas med inn i videre planarbeid.

Info

Kontaktperson
Ibrahim Mufti Pradityo
Byplanlegger
Team
Bildekredittering
Nomad
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Nabolagets park, St. Olavs-kvartalet

St. Olavs-kvartalet i Stavanger sentrum er pekt ut som fortettingsområde av kommunen. Som følger av utbyggingen utvikles et større parkdrag for nabolaget. Fremtidige og nåværende brukere involveres i planarbeidet gjennom brukerundersøkelser og kartlegginger gjennomført av Nomad.

Tema:
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Sted
Stavanger
Areal:
1800
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Mad Arkitekter
Samarbeidspartner:

Medvirkningsprosessen er gjennomført på oppdrag for utbyggeren Base Property. På sikt kan arbeidet i Knud Holms gate skaleres opp til en mer involverende og deltakende stedsutvikling.

Info

Kontaktperson
Ibrahim Mufti Pradityo
Byplanlegger
Team
Miljøambisjoner

Nabolagets park, St. Olavs-kvartalet

St. Olavs-kvartalet i Stavanger sentrum er pekt ut som fortettingsområde av kommunen. Som følger av utbyggingen utvikles et større parkdrag for nabolaget. Fremtidige og nåværende brukere involveres i planarbeidet gjennom brukerundersøkelser og kartlegginger gjennomført av Nomad.

Nomad inviterte til tre sesjoner med åpne workshops som en del av medvirkningsarbeidet, for å fremskaffe lokal stedsinnsikt og innspill fra nabolaget tilhvordan den nye parken burde utformes og hvilke ulike aktiviteter og tilbud den kan programmeres med.

Medvirkningsprosessen er gjennomført på oppdrag for utbyggeren Base Property. På sikt kan arbeidet i Knud Holms gate skaleres opp til en mer involverende og deltakende stedsutvikling.

Den eksisterende parken henvender seg ut mot en offentlig gate, og fremstår som åpen og lett tilgjengelig. Parken er preget av større sprang i terrenget, og består hovedsakelig av beplantning med store trær og tette busker og et større areal for lek. Parken representerer en dobbeltrolle som ikke har vært påpekt i tidligere arbeid. Den er både et byrom for lek og fysisk aktivitet for yngre barn, men også et «fristed» for rusbrukere. Dersom det er et mål å ruste opp parken og transformere den til et byrom for alle, må en være bevisst på at én brukergruppe ikke har vært tilstrekkelig involvert i plan- og medvirkningsarbeidet. Dersom parken ikke lenger blir et «fristed», vil rusaktiviteten fortrenges til andre deler av byen. Vi anbefaler at også denne brukergruppen tas med inn i videre planarbeid.

Info

Prosjektleder
Ibrahim Mufti Pradityo
Byplanlegger
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
1800
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Mad Arkitekter
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Nabolagets park, St. Olavs-kvartalet

St. Olavs-kvartalet i Stavanger sentrum er pekt ut som fortettingsområde av kommunen. Som følger av utbyggingen utvikles et større parkdrag for nabolaget. Fremtidige og nåværende brukere involveres i planarbeidet gjennom brukerundersøkelser og kartlegginger gjennomført av Nomad.

Sted:
Stavanger
Areal
1800
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Mad Arkitekter
Material:

Nabolagets park, St. Olavs-kvartalet

St. Olavs-kvartalet i Stavanger sentrum er pekt ut som fortettingsområde av kommunen. Som følger av utbyggingen utvikles et større parkdrag for nabolaget. Fremtidige og nåværende brukere involveres i planarbeidet gjennom brukerundersøkelser og kartlegginger gjennomført av Nomad.

Nomad inviterte til tre sesjoner med åpne workshops som en del av medvirkningsarbeidet, for å fremskaffe lokal stedsinnsikt og innspill fra nabolaget tilhvordan den nye parken burde utformes og hvilke ulike aktiviteter og tilbud den kan programmeres med.

Medvirkningsprosessen er gjennomført på oppdrag for utbyggeren Base Property. På sikt kan arbeidet i Knud Holms gate skaleres opp til en mer involverende og deltakende stedsutvikling.

Den eksisterende parken henvender seg ut mot en offentlig gate, og fremstår som åpen og lett tilgjengelig. Parken er preget av større sprang i terrenget, og består hovedsakelig av beplantning med store trær og tette busker og et større areal for lek. Parken representerer en dobbeltrolle som ikke har vært påpekt i tidligere arbeid. Den er både et byrom for lek og fysisk aktivitet for yngre barn, men også et «fristed» for rusbrukere. Dersom det er et mål å ruste opp parken og transformere den til et byrom for alle, må en være bevisst på at én brukergruppe ikke har vært tilstrekkelig involvert i plan- og medvirkningsarbeidet. Dersom parken ikke lenger blir et «fristed», vil rusaktiviteten fortrenges til andre deler av byen. Vi anbefaler at også denne brukergruppen tas med inn i videre planarbeid.

Info

Kontaktperson:
Ibrahim Mufti Pradityo
Byplanlegger
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Stedsutvikling
Sentrumsfortetting
Sted:
Stavanger
Areal:
1800
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Mad Arkitekter
Material
Bildekredittering:
Nomad
Samarbeidspartner: