Hvem påvirker flekken?

Alt som omgir oss er designet og planlagt. Det ligger en tanke bak alle valg, gode eller dårlige, bevisst eller ubevisst. Det er tankene bak designet vi må identifisere. Hvilke faktorer som gjør seg gjeldende i samfunnet – for å kunne forstå hvorfor arkitekturen og stedet ser ut som det gjør.

Tema:
Undervisning, Medvirkning, Metode
Sted
Oslo
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
DKS Oslo + Osloskolen
Samarbeidspartner:
Tin.Uno & DKS Oslo

Operabygget brukes som prosjekt-eksempel. Dette er det bygg de fleste har kjennskap til, som gjør det lettere å vise og forklare de fem kartleggingsprinsippene.

Info

Kontaktperson
Team
Nomad + Tin.Uno
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Hvem påvirker flekken?

Alt som omgir oss er designet og planlagt. Det ligger en tanke bak alle valg, gode eller dårlige, bevisst eller ubevisst. Det er tankene bak designet vi må identifisere. Hvilke faktorer som gjør seg gjeldende i samfunnet – for å kunne forstå hvorfor arkitekturen og stedet ser ut som det gjør.

Tema:
Undervisning, Medvirkning, Metode
Sted
Oslo
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
DKS Oslo + Osloskolen
Samarbeidspartner:
Tin.Uno & DKS Oslo

Hvem påvirker flekken er et medvirkningsverktøy utviklet av arkitekt Tin Phan og plankontoret Nomad. Prosjektet er en samproduksjon med Den kulturelle skolesekken (DKS) i Oslo. Elever på ungdomsskole- og videregåendetrinnet få et teoretisk krasj-kurs i byplanlegging og arkitektur.

Fremfor å produsere ukritisk, skal elevene reflektere over stedets mulighetsrom. De trenger ingen forkunnskaper eller tegneferdigheter, som gjør at opplegget har en inkluderende utforming. Hvem påvirker flekken gir elevene et verktøy for å reflektere over egne erfaringer.

Medvirkningsmetoden følger en tredelt modell:

 • Presentasjon:
  Denne bolken består av en 15 minutters presentasjon. Her er det ofte de mest utadvendte i klassen som rekker opp hånda og stille spørsmål. Kun 5 - 20 % stiller spørsmål eller deltar i en samtale i denne delen.
 • Befaring:
  Her snakker vi med alle elevene, en etter en. Dette er et viktig møte for å aktivisere en eller annen holdning i individet. Her får vi 100% dekningsgrad i interaksjon og deltakelse med elevene.
 • Dialog :
  Her må elevene selv forsvare sitt syn og sine tanker. Som fagpersoner supplerer og kontekstualiserer vi deres tanker i vårt fag. Det skjer noe flott her, for de elevene som i første runde ikke var så engasjert i fase 1 eller fase 2, opplever et kollektivt engasjement i klassen. Slik vekket et konkurranseinstinkt, der ogps elevene har lyst å ytre sine tanker og bidra til en kunnskapsbase. Dekningsgraden av involvering er 20 - 50 % i denne delen.

I møte med to fagpersoner diskuteres en "ubetydelig" flekk i nærområdet. Alle evner å si om de liker seg på et sted eller ikke. Temaene i diskusjonene spenner fra stygt og fint, bebyggelse, materiale, byliv - til de etiske valgene vi tar på vegne av samfunnet.

Tilbakemelding om undervisningen fra lærere ved Etterstad VGS, Oslo:

– Gjennomgående er lærerne over seg og fjetra over hva Bengt og Tin får til i møte med vår komplekse elevmasse - det framstår litt som magi. Og elevene vil ha mer!

– De (Tin & Bengt) får elevene til å oppleve mestring, og at måten de ser flekkens potensiale har en verdi. De gir uttrykk for begeistring over elevenes blikk på byrommet, og lar seg gjerne imponere over deres innsikt i det samme.

– De tilbyr et språk og en teori for dette - og kler lag på lag med arkitektfaglig bevissthet rundt elevenes observasjon og virkelighetserfaring. Denne poetiske vendingen Tin og Bengt får med de mest sårbare blant oss er rørende og kunst på sitt aller, aller beste. Det er noe unikt vi aldri kan få nok av!

Elever ved Oslo Katedralskole deltar på Hvem påvirker flekken våren 2020.

Info

Kontaktperson
Team
Nomad + Tin.Uno
Miljøambisjoner

Hvem påvirker flekken?

Alt som omgir oss er designet og planlagt. Det ligger en tanke bak alle valg, gode eller dårlige, bevisst eller ubevisst. Det er tankene bak designet vi må identifisere. Hvilke faktorer som gjør seg gjeldende i samfunnet – for å kunne forstå hvorfor arkitekturen og stedet ser ut som det gjør.

Operabygget brukes som prosjekt-eksempel. Dette er det bygg de fleste har kjennskap til, som gjør det lettere å vise og forklare de fem kartleggingsprinsippene.

Hvem påvirker flekken er et medvirkningsverktøy utviklet av arkitekt Tin Phan og plankontoret Nomad. Prosjektet er en samproduksjon med Den kulturelle skolesekken (DKS) i Oslo. Elever på ungdomsskole- og videregåendetrinnet få et teoretisk krasj-kurs i byplanlegging og arkitektur.

Fremfor å produsere ukritisk, skal elevene reflektere over stedets mulighetsrom. De trenger ingen forkunnskaper eller tegneferdigheter, som gjør at opplegget har en inkluderende utforming. Hvem påvirker flekken gir elevene et verktøy for å reflektere over egne erfaringer.

Medvirkningsmetoden følger en tredelt modell:

 • Presentasjon:
  Denne bolken består av en 15 minutters presentasjon. Her er det ofte de mest utadvendte i klassen som rekker opp hånda og stille spørsmål. Kun 5 - 20 % stiller spørsmål eller deltar i en samtale i denne delen.
 • Befaring:
  Her snakker vi med alle elevene, en etter en. Dette er et viktig møte for å aktivisere en eller annen holdning i individet. Her får vi 100% dekningsgrad i interaksjon og deltakelse med elevene.
 • Dialog :
  Her må elevene selv forsvare sitt syn og sine tanker. Som fagpersoner supplerer og kontekstualiserer vi deres tanker i vårt fag. Det skjer noe flott her, for de elevene som i første runde ikke var så engasjert i fase 1 eller fase 2, opplever et kollektivt engasjement i klassen. Slik vekket et konkurranseinstinkt, der ogps elevene har lyst å ytre sine tanker og bidra til en kunnskapsbase. Dekningsgraden av involvering er 20 - 50 % i denne delen.

I møte med to fagpersoner diskuteres en "ubetydelig" flekk i nærområdet. Alle evner å si om de liker seg på et sted eller ikke. Temaene i diskusjonene spenner fra stygt og fint, bebyggelse, materiale, byliv - til de etiske valgene vi tar på vegne av samfunnet.

Tilbakemelding om undervisningen fra lærere ved Etterstad VGS, Oslo:

– Gjennomgående er lærerne over seg og fjetra over hva Bengt og Tin får til i møte med vår komplekse elevmasse - det framstår litt som magi. Og elevene vil ha mer!

– De (Tin & Bengt) får elevene til å oppleve mestring, og at måten de ser flekkens potensiale har en verdi. De gir uttrykk for begeistring over elevenes blikk på byrommet, og lar seg gjerne imponere over deres innsikt i det samme.

– De tilbyr et språk og en teori for dette - og kler lag på lag med arkitektfaglig bevissthet rundt elevenes observasjon og virkelighetserfaring. Denne poetiske vendingen Tin og Bengt får med de mest sårbare blant oss er rørende og kunst på sitt aller, aller beste. Det er noe unikt vi aldri kan få nok av!

Elever ved Oslo Katedralskole deltar på Hvem påvirker flekken våren 2020.

Info

Prosjektleder
Team:
Nomad + Tin.Uno
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
DKS Oslo + Osloskolen
Material:
Samarbeidspartner:
Tin.Uno & DKS Oslo
Next
Previous
No items found.

Hvem påvirker flekken?

Alt som omgir oss er designet og planlagt. Det ligger en tanke bak alle valg, gode eller dårlige, bevisst eller ubevisst. Det er tankene bak designet vi må identifisere. Hvilke faktorer som gjør seg gjeldende i samfunnet – for å kunne forstå hvorfor arkitekturen og stedet ser ut som det gjør.

Sted:
Oslo
Areal
Status:
Oppdragsgiver:
DKS Oslo + Osloskolen
Material:

Hvem påvirker flekken?

Alt som omgir oss er designet og planlagt. Det ligger en tanke bak alle valg, gode eller dårlige, bevisst eller ubevisst. Det er tankene bak designet vi må identifisere. Hvilke faktorer som gjør seg gjeldende i samfunnet – for å kunne forstå hvorfor arkitekturen og stedet ser ut som det gjør.

Operabygget brukes som prosjekt-eksempel. Dette er det bygg de fleste har kjennskap til, som gjør det lettere å vise og forklare de fem kartleggingsprinsippene.

Hvem påvirker flekken er et medvirkningsverktøy utviklet av arkitekt Tin Phan og plankontoret Nomad. Prosjektet er en samproduksjon med Den kulturelle skolesekken (DKS) i Oslo. Elever på ungdomsskole- og videregåendetrinnet få et teoretisk krasj-kurs i byplanlegging og arkitektur.

Fremfor å produsere ukritisk, skal elevene reflektere over stedets mulighetsrom. De trenger ingen forkunnskaper eller tegneferdigheter, som gjør at opplegget har en inkluderende utforming. Hvem påvirker flekken gir elevene et verktøy for å reflektere over egne erfaringer.

Medvirkningsmetoden følger en tredelt modell:

 • Presentasjon:
  Denne bolken består av en 15 minutters presentasjon. Her er det ofte de mest utadvendte i klassen som rekker opp hånda og stille spørsmål. Kun 5 - 20 % stiller spørsmål eller deltar i en samtale i denne delen.
 • Befaring:
  Her snakker vi med alle elevene, en etter en. Dette er et viktig møte for å aktivisere en eller annen holdning i individet. Her får vi 100% dekningsgrad i interaksjon og deltakelse med elevene.
 • Dialog :
  Her må elevene selv forsvare sitt syn og sine tanker. Som fagpersoner supplerer og kontekstualiserer vi deres tanker i vårt fag. Det skjer noe flott her, for de elevene som i første runde ikke var så engasjert i fase 1 eller fase 2, opplever et kollektivt engasjement i klassen. Slik vekket et konkurranseinstinkt, der ogps elevene har lyst å ytre sine tanker og bidra til en kunnskapsbase. Dekningsgraden av involvering er 20 - 50 % i denne delen.

I møte med to fagpersoner diskuteres en "ubetydelig" flekk i nærområdet. Alle evner å si om de liker seg på et sted eller ikke. Temaene i diskusjonene spenner fra stygt og fint, bebyggelse, materiale, byliv - til de etiske valgene vi tar på vegne av samfunnet.

Tilbakemelding om undervisningen fra lærere ved Etterstad VGS, Oslo:

– Gjennomgående er lærerne over seg og fjetra over hva Bengt og Tin får til i møte med vår komplekse elevmasse - det framstår litt som magi. Og elevene vil ha mer!

– De (Tin & Bengt) får elevene til å oppleve mestring, og at måten de ser flekkens potensiale har en verdi. De gir uttrykk for begeistring over elevenes blikk på byrommet, og lar seg gjerne imponere over deres innsikt i det samme.

– De tilbyr et språk og en teori for dette - og kler lag på lag med arkitektfaglig bevissthet rundt elevenes observasjon og virkelighetserfaring. Denne poetiske vendingen Tin og Bengt får med de mest sårbare blant oss er rørende og kunst på sitt aller, aller beste. Det er noe unikt vi aldri kan få nok av!

Elever ved Oslo Katedralskole deltar på Hvem påvirker flekken våren 2020.

Info

Kontaktperson:
Team:
Nomad + Tin.Uno
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Medvirkning
Undervisning
Stedsutvikling
Sted:
Oslo
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
DKS Oslo + Osloskolen
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Tin.Uno & DKS Oslo