Verdikart - unges blikk på bruk av plasser og steder

Nomad utarbeidet et læringsopplegg for ungdom, som sikret sommerjobber og kunnskap om bybruk. Ungdom fra ulike bydeler i hovedstaden bidro med å kartlegge og samle inn data, og reflekterte og utviklet kunnskap om hvordan plasser og steder brukes i byen.

Tema:
Sted
Oslo
Areal:
Status:
Ferdig
Material:
Oppdragsgiver:
Oslo kommune
Samarbeidspartner:

Nomad ble engasjert av ByKuben, Oslo kommunes senter for byøkologi. Kartleggingen tok for seg 9 ulike plasser i Oslo. I kartleggingsarbeidet ble det sett på hvilke plasser som ble brukt, og i hvilken grad disse plassene var hadde benker, var beplantet, befolket, besøkt, beskyttet mot regn eller åpne og forblåst.

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Verdikart - unges blikk på bruk av plasser og steder

Nomad utarbeidet et læringsopplegg for ungdom, som sikret sommerjobber og kunnskap om bybruk. Ungdom fra ulike bydeler i hovedstaden bidro med å kartlegge og samle inn data, og reflekterte og utviklet kunnskap om hvordan plasser og steder brukes i byen.

Tema:
Sted
Oslo
Areal:
Status:
Ferdig
Material:
Oppdragsgiver:
Oslo kommune
Samarbeidspartner:

Prosjektperioden ble innledet med en workshop, der ungdommene presenterte seg selv og en plass de oppsøker og bruker ofte. På bakgrunn av dette ble de ulike plassene diskutert og valgt ut for videre kartlegging.

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Miljøambisjoner

Verdikart - unges blikk på bruk av plasser og steder

Nomad utarbeidet et læringsopplegg for ungdom, som sikret sommerjobber og kunnskap om bybruk. Ungdom fra ulike bydeler i hovedstaden bidro med å kartlegge og samle inn data, og reflekterte og utviklet kunnskap om hvordan plasser og steder brukes i byen.

Nomad ble engasjert av ByKuben, Oslo kommunes senter for byøkologi. Kartleggingen tok for seg 9 ulike plasser i Oslo. I kartleggingsarbeidet ble det sett på hvilke plasser som ble brukt, og i hvilken grad disse plassene var hadde benker, var beplantet, befolket, besøkt, beskyttet mot regn eller åpne og forblåst.

Prosjektperioden ble innledet med en workshop, der ungdommene presenterte seg selv og en plass de oppsøker og bruker ofte. På bakgrunn av dette ble de ulike plassene diskutert og valgt ut for videre kartlegging.

Info

Prosjektleder
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
Status:
Ferdig
Oppdragsgiver:
Oslo kommune
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Verdikart - unges blikk på bruk av plasser og steder

Nomad utarbeidet et læringsopplegg for ungdom, som sikret sommerjobber og kunnskap om bybruk. Ungdom fra ulike bydeler i hovedstaden bidro med å kartlegge og samle inn data, og reflekterte og utviklet kunnskap om hvordan plasser og steder brukes i byen.

Sted:
Oslo
Areal
Status:
Ferdig
Oppdragsgiver:
Oslo kommune
Material:

Verdikart - unges blikk på bruk av plasser og steder

Nomad utarbeidet et læringsopplegg for ungdom, som sikret sommerjobber og kunnskap om bybruk. Ungdom fra ulike bydeler i hovedstaden bidro med å kartlegge og samle inn data, og reflekterte og utviklet kunnskap om hvordan plasser og steder brukes i byen.

Nomad ble engasjert av ByKuben, Oslo kommunes senter for byøkologi. Kartleggingen tok for seg 9 ulike plasser i Oslo. I kartleggingsarbeidet ble det sett på hvilke plasser som ble brukt, og i hvilken grad disse plassene var hadde benker, var beplantet, befolket, besøkt, beskyttet mot regn eller åpne og forblåst.

Prosjektperioden ble innledet med en workshop, der ungdommene presenterte seg selv og en plass de oppsøker og bruker ofte. På bakgrunn av dette ble de ulike plassene diskutert og valgt ut for videre kartlegging.

Info

Kontaktperson:
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Oslo
Areal:
Status:
Ferdig
Oppdragsgiver:
Oslo kommune
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: