Syrinhaven

På Nedre Stabekk i Bærum har vi i Mad arkitekter siden 2014 jobbet med mulighetsstudier for en sentralt beliggende eiendom i Gamle Drammensvei. Prosjektet skal bidra til å utvikle stasjonsbyen Stabekk til et tettere og tydeligere definert sentrumsområde, gjennom et nytt bykvartal bestående av boliger og forretninger.

Tema:
Bolig, næring
Sted
Gamle Drammensvei, Stabekk
Areal:
15.500 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Stor-Oslo Eiendom
Samarbeidspartner:
Lala Tøyen landskapsarkitekter

Visjonen er å skape en katalysator for god stedsutvikling av dette knutepunktet ved å ta tak i det lokale, gryende bylivet i nærheten av stasjonen, og transformere karakteren av områdets hovedgate fra en noe utydeligvei med oppløst blokkbebyggelse til en lesbar og aktiv bygate.

Det ble tidlig et viktig premiss i dette arbeidet å setteprosjektets tomt i en helhetlig sammenheng. Som innspill til pågående arbeid med områderegulering, utviklet vi en egen visjon for hele nedre del av Stabekksentrum. Etter endelig vedtak av områdereguleringen i 2019, jobber vi nå videre med detaljregulering og illustrasjonsprosjekt.

Kvartalets sammenhengende fasade skaper et bymessigproporsjonert gaterom, hvor bygaten og den fremtidige parkstripen aktiviseres av flere større og mindre næringslokaler. Kvartalets fasader løses opp i flere hus med variert karakter og høyde for å skape et frodig og urbant uttrykk.

Boligkvartalets gårdsrom åpner seg mot den grønne skråningen i nord, og henvender seg mot villabebyggelsen ovenfor. Portaler i bebyggelsen knytter beboernes oase mot nabotomten, og den fremtidige parkstripen mellom åsen og jernbanen.

Info

Kontaktperson
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team
Lutz Volke, Victoria Abelsen, Astrid Humerfelt, Martina Ellsel, Georg Bugge Reitan, Jens Walter, Jon-Martin Kolnes, Tea Hransj, Martin Abelvik, Kurt Singstad, Ibrahim Mufti Pradityo
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Syrinhaven

På Nedre Stabekk i Bærum har vi i Mad arkitekter siden 2014 jobbet med mulighetsstudier for en sentralt beliggende eiendom i Gamle Drammensvei. Prosjektet skal bidra til å utvikle stasjonsbyen Stabekk til et tettere og tydeligere definert sentrumsområde, gjennom et nytt bykvartal bestående av boliger og forretninger.

Tema:
Bolig, næring
Sted
Gamle Drammensvei, Stabekk
Areal:
15.500 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Stor-Oslo Eiendom
Samarbeidspartner:
Lala Tøyen landskapsarkitekter

Info

Kontaktperson
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team
Lutz Volke, Victoria Abelsen, Astrid Humerfelt, Martina Ellsel, Georg Bugge Reitan, Jens Walter, Jon-Martin Kolnes, Tea Hransj, Martin Abelvik, Kurt Singstad, Ibrahim Mufti Pradityo
Miljøambisjoner

Syrinhaven

På Nedre Stabekk i Bærum har vi i Mad arkitekter siden 2014 jobbet med mulighetsstudier for en sentralt beliggende eiendom i Gamle Drammensvei. Prosjektet skal bidra til å utvikle stasjonsbyen Stabekk til et tettere og tydeligere definert sentrumsområde, gjennom et nytt bykvartal bestående av boliger og forretninger.

Info

Prosjektleder
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team:
Lutz Volke, Victoria Abelsen, Astrid Humerfelt, Martina Ellsel, Georg Bugge Reitan, Jens Walter, Jon-Martin Kolnes, Tea Hransj, Martin Abelvik, Kurt Singstad, Ibrahim Mufti Pradityo
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Gamle Drammensvei, Stabekk
Areal:
15.500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Stor-Oslo Eiendom
Material:
Samarbeidspartner:
Lala Tøyen landskapsarkitekter
Next
Previous
No items found.

Syrinhaven

På Nedre Stabekk i Bærum har vi i Mad arkitekter siden 2014 jobbet med mulighetsstudier for en sentralt beliggende eiendom i Gamle Drammensvei. Prosjektet skal bidra til å utvikle stasjonsbyen Stabekk til et tettere og tydeligere definert sentrumsområde, gjennom et nytt bykvartal bestående av boliger og forretninger.

Sted:
Gamle Drammensvei, Stabekk
Areal
15.500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Stor-Oslo Eiendom
Material:

Syrinhaven

På Nedre Stabekk i Bærum har vi i Mad arkitekter siden 2014 jobbet med mulighetsstudier for en sentralt beliggende eiendom i Gamle Drammensvei. Prosjektet skal bidra til å utvikle stasjonsbyen Stabekk til et tettere og tydeligere definert sentrumsområde, gjennom et nytt bykvartal bestående av boliger og forretninger.

Visjonen er å skape en katalysator for god stedsutvikling av dette knutepunktet ved å ta tak i det lokale, gryende bylivet i nærheten av stasjonen, og transformere karakteren av områdets hovedgate fra en noe utydeligvei med oppløst blokkbebyggelse til en lesbar og aktiv bygate.

Det ble tidlig et viktig premiss i dette arbeidet å setteprosjektets tomt i en helhetlig sammenheng. Som innspill til pågående arbeid med områderegulering, utviklet vi en egen visjon for hele nedre del av Stabekksentrum. Etter endelig vedtak av områdereguleringen i 2019, jobber vi nå videre med detaljregulering og illustrasjonsprosjekt.

Kvartalets sammenhengende fasade skaper et bymessigproporsjonert gaterom, hvor bygaten og den fremtidige parkstripen aktiviseres av flere større og mindre næringslokaler. Kvartalets fasader løses opp i flere hus med variert karakter og høyde for å skape et frodig og urbant uttrykk.

Boligkvartalets gårdsrom åpner seg mot den grønne skråningen i nord, og henvender seg mot villabebyggelsen ovenfor. Portaler i bebyggelsen knytter beboernes oase mot nabotomten, og den fremtidige parkstripen mellom åsen og jernbanen.

Info

Kontaktperson:
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team:
Lutz Volke, Victoria Abelsen, Astrid Humerfelt, Martina Ellsel, Georg Bugge Reitan, Jens Walter, Jon-Martin Kolnes, Tea Hransj, Martin Abelvik, Kurt Singstad, Ibrahim Mufti Pradityo
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Næring
Sted:
Gamle Drammensvei, Stabekk
Areal:
15.500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Stor-Oslo Eiendom
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Lala Tøyen landskapsarkitekter