Olav Vs Gate

Svevende over eksisterende konstruksjon i lette stålkonstruksjoner, vil dette tilbygget og transformasjonen av Olav Vs gate 11 virke som en moderne kontrast som spiller fint opp mot de tunge betongbyggene omkring. Byggets rasjonelle utforming og slanke format skaper avstand til eksisterende bygg, og gjør at byggene kan avleses som et individuelt volum. Den skimrende grøn-turkise fasade virker som et levende element i gatebildet. Fasadelamellene bidrar til at skape dybde og skyggevirkninger i løpet av dagen. Fra kontorlokalene og takterrassene vil det være god utsikt til sentrum og Breiavatnet.

Tema:
Transformasjon
Sted
Stavanger
Areal:
3 000 m² BRA
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Høgevoll
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team
Per Fretheim, Erlend Bruvik, Erik Aasberg Oma, Olav Hodneland, Rune Arleth, Donatas Grinius
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Olav Vs Gate

Svevende over eksisterende konstruksjon i lette stålkonstruksjoner, vil dette tilbygget og transformasjonen av Olav Vs gate 11 virke som en moderne kontrast som spiller fint opp mot de tunge betongbyggene omkring. Byggets rasjonelle utforming og slanke format skaper avstand til eksisterende bygg, og gjør at byggene kan avleses som et individuelt volum. Den skimrende grøn-turkise fasade virker som et levende element i gatebildet. Fasadelamellene bidrar til at skape dybde og skyggevirkninger i løpet av dagen. Fra kontorlokalene og takterrassene vil det være god utsikt til sentrum og Breiavatnet.

Tema:
Transformasjon
Sted
Stavanger
Areal:
3 000 m² BRA
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Høgevoll
Samarbeidspartner:

Bygget vil styrke kvalitetene iby-rommene i St. Olav. En aktiv fasade mot Olavs Vs gate vil bidra med åaktivisere gateplan. Funksjonen kan også ha tilknytting til parken ovenpå, somvil få sin ankomst fra denne gaten.

Den eks. parkering dekkes med enny park med natur, lek og opphold. Arealet heves opp i forhold til deomkringliggende byggene, så parken oppnår sol hele ettermiddagen. Det grønnelandskapet skal være variert og kunne tilby ulike aktiviteter og oppholdstedersom vil bidra til å skape rom med karakter, særpreg og identitet.

Prosjektet er vedtatt og på veimot videre prosjektering.

Info

Kontaktperson
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team
Per Fretheim, Erlend Bruvik, Erik Aasberg Oma, Olav Hodneland, Rune Arleth, Donatas Grinius
Miljøambisjoner

Olav Vs Gate

Svevende over eksisterende konstruksjon i lette stålkonstruksjoner, vil dette tilbygget og transformasjonen av Olav Vs gate 11 virke som en moderne kontrast som spiller fint opp mot de tunge betongbyggene omkring. Byggets rasjonelle utforming og slanke format skaper avstand til eksisterende bygg, og gjør at byggene kan avleses som et individuelt volum. Den skimrende grøn-turkise fasade virker som et levende element i gatebildet. Fasadelamellene bidrar til at skape dybde og skyggevirkninger i løpet av dagen. Fra kontorlokalene og takterrassene vil det være god utsikt til sentrum og Breiavatnet.

Bygget vil styrke kvalitetene iby-rommene i St. Olav. En aktiv fasade mot Olavs Vs gate vil bidra med åaktivisere gateplan. Funksjonen kan også ha tilknytting til parken ovenpå, somvil få sin ankomst fra denne gaten.

Den eks. parkering dekkes med enny park med natur, lek og opphold. Arealet heves opp i forhold til deomkringliggende byggene, så parken oppnår sol hele ettermiddagen. Det grønnelandskapet skal være variert og kunne tilby ulike aktiviteter og oppholdstedersom vil bidra til å skape rom med karakter, særpreg og identitet.

Prosjektet er vedtatt og på veimot videre prosjektering.

Info

Prosjektleder
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team:
Per Fretheim, Erlend Bruvik, Erik Aasberg Oma, Olav Hodneland, Rune Arleth, Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
3 000 m² BRA
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Høgevoll
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Olav Vs Gate

Svevende over eksisterende konstruksjon i lette stålkonstruksjoner, vil dette tilbygget og transformasjonen av Olav Vs gate 11 virke som en moderne kontrast som spiller fint opp mot de tunge betongbyggene omkring. Byggets rasjonelle utforming og slanke format skaper avstand til eksisterende bygg, og gjør at byggene kan avleses som et individuelt volum. Den skimrende grøn-turkise fasade virker som et levende element i gatebildet. Fasadelamellene bidrar til at skape dybde og skyggevirkninger i løpet av dagen. Fra kontorlokalene og takterrassene vil det være god utsikt til sentrum og Breiavatnet.

Sted:
Stavanger
Areal
3 000 m² BRA
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Høgevoll
Material:

Olav Vs Gate

Svevende over eksisterende konstruksjon i lette stålkonstruksjoner, vil dette tilbygget og transformasjonen av Olav Vs gate 11 virke som en moderne kontrast som spiller fint opp mot de tunge betongbyggene omkring. Byggets rasjonelle utforming og slanke format skaper avstand til eksisterende bygg, og gjør at byggene kan avleses som et individuelt volum. Den skimrende grøn-turkise fasade virker som et levende element i gatebildet. Fasadelamellene bidrar til at skape dybde og skyggevirkninger i løpet av dagen. Fra kontorlokalene og takterrassene vil det være god utsikt til sentrum og Breiavatnet.

Bygget vil styrke kvalitetene iby-rommene i St. Olav. En aktiv fasade mot Olavs Vs gate vil bidra med åaktivisere gateplan. Funksjonen kan også ha tilknytting til parken ovenpå, somvil få sin ankomst fra denne gaten.

Den eks. parkering dekkes med enny park med natur, lek og opphold. Arealet heves opp i forhold til deomkringliggende byggene, så parken oppnår sol hele ettermiddagen. Det grønnelandskapet skal være variert og kunne tilby ulike aktiviteter og oppholdstedersom vil bidra til å skape rom med karakter, særpreg og identitet.

Prosjektet er vedtatt og på veimot videre prosjektering.

Info

Kontaktperson:
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team:
Per Fretheim, Erlend Bruvik, Erik Aasberg Oma, Olav Hodneland, Rune Arleth, Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Sted:
Stavanger
Areal:
3 000 m² BRA
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Høgevoll
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: