Hasleveien - et bilkryss blir by

En større næringseiendom i Hasleveien/Sinsenveien, mellom Carl Berner, Rosenhoff og Sinsenbyen skal transformeres til boliger og stedstilpasset næring. I samarbeid med Mad arkitekter har vi i konkurranseforslaget vektlagt å øke bylivet – samtidig som stedets særegenheter og eksisterende næring ivaretas.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, Ombruk, Transformasjon, Bolig, Næring
Sted
Carl Berner, Oslo
Areal:
Status:
Avsluttet, tapt konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Neptune Properties, Daimyo Eiendom & B.A. 5 Invest
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

Gjennom en kartlegging av eksisterende nabolagsaktører og kvalitative intervjuer, avdekket Nomad de sosiale synergiene i nærområdet. Vi utarbeidet ulike næringskonsepter for å bidra til økt aktivitetet i området, for å sikre aktivitet gjennom hele døgnet. Resultatet er byutvikling på nabolagets premisser, med sterk lokal forankring, der det sosiale henger sammen med den fysiske utformingen.

Dagens bebyggelse, som hovedsaklig består av kontor, lager og lett industrivirksomhet, transformeres til et urbant og bytilpasset kvartal, med leiligheter og offentlig program ut mot gateplan. I kjellerarealene legges det opp til en videreføring av eksisterende næring. Dette lar seg gjennomføre ved å bygge større lyssjakter, som tilgjengeliggjør en større andel arealer til næring. Ved å bygge videre på samspillet mellom eksisterende nærings- og nabolagsaktører, styrkes den sosial bærkraften i prosjektet.

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Omrbruk av eksisterende bygningsmasse, videreføring av eksisterende leietakere
Dokumenter
Dokumenter

Hasleveien - et bilkryss blir by

En større næringseiendom i Hasleveien/Sinsenveien, mellom Carl Berner, Rosenhoff og Sinsenbyen skal transformeres til boliger og stedstilpasset næring. I samarbeid med Mad arkitekter har vi i konkurranseforslaget vektlagt å øke bylivet – samtidig som stedets særegenheter og eksisterende næring ivaretas.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, Ombruk, Transformasjon, Bolig, Næring
Sted
Carl Berner, Oslo
Areal:
Status:
Avsluttet, tapt konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Neptune Properties, Daimyo Eiendom & B.A. 5 Invest
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

Aktører på gateplan innenfor 5-minutters gangavstand fra plassdannelsen i krysset Sinsenveien & Olaf Schous vei.
Den ikoniske "Bananblokka" ved Sukkertoppen i Hasleveien transformeres til boliger og ulike næringskonsepter de mørke arealene.

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Miljøambisjoner
Omrbruk av eksisterende bygningsmasse, videreføring av eksisterende leietakere

Hasleveien - et bilkryss blir by

En større næringseiendom i Hasleveien/Sinsenveien, mellom Carl Berner, Rosenhoff og Sinsenbyen skal transformeres til boliger og stedstilpasset næring. I samarbeid med Mad arkitekter har vi i konkurranseforslaget vektlagt å øke bylivet – samtidig som stedets særegenheter og eksisterende næring ivaretas.

Gjennom en kartlegging av eksisterende nabolagsaktører og kvalitative intervjuer, avdekket Nomad de sosiale synergiene i nærområdet. Vi utarbeidet ulike næringskonsepter for å bidra til økt aktivitetet i området, for å sikre aktivitet gjennom hele døgnet. Resultatet er byutvikling på nabolagets premisser, med sterk lokal forankring, der det sosiale henger sammen med den fysiske utformingen.

Aktører på gateplan innenfor 5-minutters gangavstand fra plassdannelsen i krysset Sinsenveien & Olaf Schous vei.
Den ikoniske "Bananblokka" ved Sukkertoppen i Hasleveien transformeres til boliger og ulike næringskonsepter de mørke arealene.

Dagens bebyggelse, som hovedsaklig består av kontor, lager og lett industrivirksomhet, transformeres til et urbant og bytilpasset kvartal, med leiligheter og offentlig program ut mot gateplan. I kjellerarealene legges det opp til en videreføring av eksisterende næring. Dette lar seg gjennomføre ved å bygge større lyssjakter, som tilgjengeliggjør en større andel arealer til næring. Ved å bygge videre på samspillet mellom eksisterende nærings- og nabolagsaktører, styrkes den sosial bærkraften i prosjektet.

Info

Prosjektleder
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Miljøambisjoner:
Omrbruk av eksisterende bygningsmasse, videreføring av eksisterende leietakere
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Carl Berner, Oslo
Areal:
Status:
Avsluttet, tapt konkurranse
Oppdragsgiver:
Neptune Properties, Daimyo Eiendom & B.A. 5 Invest
Material:
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter
Next
Previous
No items found.

Hasleveien - et bilkryss blir by

En større næringseiendom i Hasleveien/Sinsenveien, mellom Carl Berner, Rosenhoff og Sinsenbyen skal transformeres til boliger og stedstilpasset næring. I samarbeid med Mad arkitekter har vi i konkurranseforslaget vektlagt å øke bylivet – samtidig som stedets særegenheter og eksisterende næring ivaretas.

Sted:
Carl Berner, Oslo
Areal
Status:
Avsluttet, tapt konkurranse
Oppdragsgiver:
Neptune Properties, Daimyo Eiendom & B.A. 5 Invest
Material:

Hasleveien - et bilkryss blir by

En større næringseiendom i Hasleveien/Sinsenveien, mellom Carl Berner, Rosenhoff og Sinsenbyen skal transformeres til boliger og stedstilpasset næring. I samarbeid med Mad arkitekter har vi i konkurranseforslaget vektlagt å øke bylivet – samtidig som stedets særegenheter og eksisterende næring ivaretas.

Gjennom en kartlegging av eksisterende nabolagsaktører og kvalitative intervjuer, avdekket Nomad de sosiale synergiene i nærområdet. Vi utarbeidet ulike næringskonsepter for å bidra til økt aktivitetet i området, for å sikre aktivitet gjennom hele døgnet. Resultatet er byutvikling på nabolagets premisser, med sterk lokal forankring, der det sosiale henger sammen med den fysiske utformingen.

Aktører på gateplan innenfor 5-minutters gangavstand fra plassdannelsen i krysset Sinsenveien & Olaf Schous vei.
Den ikoniske "Bananblokka" ved Sukkertoppen i Hasleveien transformeres til boliger og ulike næringskonsepter de mørke arealene.

Dagens bebyggelse, som hovedsaklig består av kontor, lager og lett industrivirksomhet, transformeres til et urbant og bytilpasset kvartal, med leiligheter og offentlig program ut mot gateplan. I kjellerarealene legges det opp til en videreføring av eksisterende næring. Dette lar seg gjennomføre ved å bygge større lyssjakter, som tilgjengeliggjør en større andel arealer til næring. Ved å bygge videre på samspillet mellom eksisterende nærings- og nabolagsaktører, styrkes den sosial bærkraften i prosjektet.

Info

Kontaktperson:
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Miljøambisjoner:
Omrbruk av eksisterende bygningsmasse, videreføring av eksisterende leietakere
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Bolig
Ombruk
Transformasjon
Næring
Sted:
Carl Berner, Oslo
Areal:
Status:
Avsluttet, tapt konkurranse
Oppdragsgiver:
Neptune Properties, Daimyo Eiendom & B.A. 5 Invest
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter