Egmonthuset

Kreativt hus for en kreativ bransje. Egmonthuset er plassert i den sydlige enden av Spikerverkstomta. Bygget har god eksponering som en del av inngangen til Nydalen – og spiller en viktig rolle for å ønske besøkende velkommen til området. Mediahuset er et effektivt, fleksibelt og produksjonsvennlig hus. Hovedatkomsten til bygget er plassert ut mot det nye torget som ligger inntil Nydalsveien.

Tema:
Kultur
Sted
Oslo
Areal:
23 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Høyglanslakkert aluminium, Natureloksert aluminium
Oppdragsgiver:
Avantor
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Asplan Viak, Metropolis arkitektur & design

Det første man møter er resepsjons- og butikkområdet, der man også får oppleve det åpne atriet, som går gjennom alle etasjeplanene. Her ligger heis- og trappekjerner, samt den store hovedtrappen med et amfi som binder fellesarealene i 1. og 2. etasje sammen. Rundt atriet ligger «Egmonts verden», en kinosal, møterom og kantinen som er delt inn i ulike soner. Inndelingen gjør rommet fleksibelt, og kan fint benyttes til møtevirksomhet. For å bidra til å utvikle Nydalsveien som en aktiv bygate, er det plassert tre mindre forretninger i 1. etasje ut mot gaten. Fra torget mot nord, ligger innkjøring og varelevering til kjelleretasjen.

I 2. etasje er det plassert et sentralt loungeområde med kaffebar og sittegrupper. I forlengelsen av loungeområdet ligger touchdown, freelance, møterom, showkjøkken og fotostudio. Mot vest er det plassert en større terrasse med kontakt til det store grøntområdet. Atriet med hovedtrappen kaper en god flyt og siktlinjer mellom de to etasjeplanene. De øvrige arealene på dette etasjeplanet er møblert i kombinasjon av åpent kontorlandskap og cellekontorer. I 3. etasje har vi bevisst valgt å konsentrere de sosiale sonene rundt atriet, som er husets «hjerte». Rommet har – i tillegg til overlys – god utsikt til landskaps- og byrommet utenfor. Fra atriet er det tilgang til flere møterom av ulik størrelse. Etasjeplanets proporsjoner gir mye yttervegg og mye naturlig lys, som åpner for stor fleksibilitet. Arbeidsplassene er i hovedsak plassert ut mot ytterveggen, mens møterom, stillerom og birom er plassert i kjerneområdene. Fasader Husets fasader er gitt en design som består av et enkelt geometrisk spill som gjenspeiler hovedformen på bygget. Fasadens tette felt er kledd med et reflekterende materiale og fasadens åpne felt er kledd med glass. Fordelingen mellom tette/åpne felt i fasaden varierer ut ifra himmelretning, slik at byggets energiforbruk er optimalisert.

Info

Kontaktperson
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team
Patriq Backlund, Trond Elverum, Catriona Shine, Kurt Singstad, Gaute Brochmann og Hanna Marie Fuglseth
Bildekredittering
Miljøambisjoner
BREEAM Excellent
Dokumenter
Dokumenter

Egmonthuset

Kreativt hus for en kreativ bransje. Egmonthuset er plassert i den sydlige enden av Spikerverkstomta. Bygget har god eksponering som en del av inngangen til Nydalen – og spiller en viktig rolle for å ønske besøkende velkommen til området. Mediahuset er et effektivt, fleksibelt og produksjonsvennlig hus. Hovedatkomsten til bygget er plassert ut mot det nye torget som ligger inntil Nydalsveien.

Tema:
Kultur
Sted
Oslo
Areal:
23 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Høyglanslakkert aluminium, Natureloksert aluminium
Oppdragsgiver:
Avantor
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Asplan Viak, Metropolis arkitektur & design

Info

Kontaktperson
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team
Patriq Backlund, Trond Elverum, Catriona Shine, Kurt Singstad, Gaute Brochmann og Hanna Marie Fuglseth
Miljøambisjoner
BREEAM Excellent

Egmonthuset

Kreativt hus for en kreativ bransje. Egmonthuset er plassert i den sydlige enden av Spikerverkstomta. Bygget har god eksponering som en del av inngangen til Nydalen – og spiller en viktig rolle for å ønske besøkende velkommen til området. Mediahuset er et effektivt, fleksibelt og produksjonsvennlig hus. Hovedatkomsten til bygget er plassert ut mot det nye torget som ligger inntil Nydalsveien.

Det første man møter er resepsjons- og butikkområdet, der man også får oppleve det åpne atriet, som går gjennom alle etasjeplanene. Her ligger heis- og trappekjerner, samt den store hovedtrappen med et amfi som binder fellesarealene i 1. og 2. etasje sammen. Rundt atriet ligger «Egmonts verden», en kinosal, møterom og kantinen som er delt inn i ulike soner. Inndelingen gjør rommet fleksibelt, og kan fint benyttes til møtevirksomhet. For å bidra til å utvikle Nydalsveien som en aktiv bygate, er det plassert tre mindre forretninger i 1. etasje ut mot gaten. Fra torget mot nord, ligger innkjøring og varelevering til kjelleretasjen.

I 2. etasje er det plassert et sentralt loungeområde med kaffebar og sittegrupper. I forlengelsen av loungeområdet ligger touchdown, freelance, møterom, showkjøkken og fotostudio. Mot vest er det plassert en større terrasse med kontakt til det store grøntområdet. Atriet med hovedtrappen kaper en god flyt og siktlinjer mellom de to etasjeplanene. De øvrige arealene på dette etasjeplanet er møblert i kombinasjon av åpent kontorlandskap og cellekontorer. I 3. etasje har vi bevisst valgt å konsentrere de sosiale sonene rundt atriet, som er husets «hjerte». Rommet har – i tillegg til overlys – god utsikt til landskaps- og byrommet utenfor. Fra atriet er det tilgang til flere møterom av ulik størrelse. Etasjeplanets proporsjoner gir mye yttervegg og mye naturlig lys, som åpner for stor fleksibilitet. Arbeidsplassene er i hovedsak plassert ut mot ytterveggen, mens møterom, stillerom og birom er plassert i kjerneområdene. Fasader Husets fasader er gitt en design som består av et enkelt geometrisk spill som gjenspeiler hovedformen på bygget. Fasadens tette felt er kledd med et reflekterende materiale og fasadens åpne felt er kledd med glass. Fordelingen mellom tette/åpne felt i fasaden varierer ut ifra himmelretning, slik at byggets energiforbruk er optimalisert.

Info

Prosjektleder
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team:
Patriq Backlund, Trond Elverum, Catriona Shine, Kurt Singstad, Gaute Brochmann og Hanna Marie Fuglseth
Miljøambisjoner:
BREEAM Excellent
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
23 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Avantor
Material:
Høyglanslakkert aluminium, Natureloksert aluminium
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Asplan Viak, Metropolis arkitektur & design
Next
Previous
No items found.

Egmonthuset

Kreativt hus for en kreativ bransje. Egmonthuset er plassert i den sydlige enden av Spikerverkstomta. Bygget har god eksponering som en del av inngangen til Nydalen – og spiller en viktig rolle for å ønske besøkende velkommen til området. Mediahuset er et effektivt, fleksibelt og produksjonsvennlig hus. Hovedatkomsten til bygget er plassert ut mot det nye torget som ligger inntil Nydalsveien.

Sted:
Oslo
Areal
23 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Avantor
Material:
Høyglanslakkert aluminium, Natureloksert aluminium

Egmonthuset

Kreativt hus for en kreativ bransje. Egmonthuset er plassert i den sydlige enden av Spikerverkstomta. Bygget har god eksponering som en del av inngangen til Nydalen – og spiller en viktig rolle for å ønske besøkende velkommen til området. Mediahuset er et effektivt, fleksibelt og produksjonsvennlig hus. Hovedatkomsten til bygget er plassert ut mot det nye torget som ligger inntil Nydalsveien.

Det første man møter er resepsjons- og butikkområdet, der man også får oppleve det åpne atriet, som går gjennom alle etasjeplanene. Her ligger heis- og trappekjerner, samt den store hovedtrappen med et amfi som binder fellesarealene i 1. og 2. etasje sammen. Rundt atriet ligger «Egmonts verden», en kinosal, møterom og kantinen som er delt inn i ulike soner. Inndelingen gjør rommet fleksibelt, og kan fint benyttes til møtevirksomhet. For å bidra til å utvikle Nydalsveien som en aktiv bygate, er det plassert tre mindre forretninger i 1. etasje ut mot gaten. Fra torget mot nord, ligger innkjøring og varelevering til kjelleretasjen.

I 2. etasje er det plassert et sentralt loungeområde med kaffebar og sittegrupper. I forlengelsen av loungeområdet ligger touchdown, freelance, møterom, showkjøkken og fotostudio. Mot vest er det plassert en større terrasse med kontakt til det store grøntområdet. Atriet med hovedtrappen kaper en god flyt og siktlinjer mellom de to etasjeplanene. De øvrige arealene på dette etasjeplanet er møblert i kombinasjon av åpent kontorlandskap og cellekontorer. I 3. etasje har vi bevisst valgt å konsentrere de sosiale sonene rundt atriet, som er husets «hjerte». Rommet har – i tillegg til overlys – god utsikt til landskaps- og byrommet utenfor. Fra atriet er det tilgang til flere møterom av ulik størrelse. Etasjeplanets proporsjoner gir mye yttervegg og mye naturlig lys, som åpner for stor fleksibilitet. Arbeidsplassene er i hovedsak plassert ut mot ytterveggen, mens møterom, stillerom og birom er plassert i kjerneområdene. Fasader Husets fasader er gitt en design som består av et enkelt geometrisk spill som gjenspeiler hovedformen på bygget. Fasadens tette felt er kledd med et reflekterende materiale og fasadens åpne felt er kledd med glass. Fordelingen mellom tette/åpne felt i fasaden varierer ut ifra himmelretning, slik at byggets energiforbruk er optimalisert.

Info

Kontaktperson:
Trond Elverum
Arkitekt mnal & partner
Team:
Patriq Backlund, Trond Elverum, Catriona Shine, Kurt Singstad, Gaute Brochmann og Hanna Marie Fuglseth
Miljøambisjoner:
BREEAM Excellent
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Sted:
Oslo
Areal:
23 000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Avantor
Material
Høyglanslakkert aluminium, Natureloksert aluminium
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
April arkitekter, Asplan Viak, Metropolis arkitektur & design