Digiplex datasenter

Datasenteret på Fetsund er nyskapende arkitektur, både når det gjelder størrelse, grønn profil og tekniske løsninger for en ny og fremtidsrettet industri i Norge. Luftkjølingssystemet fjerner overskuddsvarme fra datamaskiner og servere ved hjelp av utendørsluft. Regnvann fra tak og harde overflater samles opp i kummer på hver side av bygget og føres til et fordrøyningsbasseng. Bassenget håndterer både overvann på egen grunn, men brukes også som vannforsyning til aggregatene som står for luftkjølingssystem av datahallene langs fasaden mot nord. Energibruken tilsvarer nær en halvering sammenlignet med ordinære datasentre.

Tema:
Næring
Sted
Oslo
Areal:
24 200 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Natureloksert aluminium, Prefabrikkert grafiske betongelementer
Oppdragsgiver:
Digiplex Fet AS
Samarbeidspartner:
Dronninga landskap

Digiplex datasenter grenser mot Heia industriområde i nord. Bygget er orientert med lengste fasader mot sør og nord. Dette maksimerer fasaden mot nord med inntaksrister for kjøling av bygget. Det er lagt vekt på en landskapelig opparbeidelse av de grønne flatene som omslutter bygget og som danner buffersoner mot tomtegrensen i nord, øst og sør. Huset har et særegent fasadeuttrykk som gir prosjektet en merverdi, både for industriområdet lokalt, men også for profilering av Digiplex. Samtidig tilfredsstiller bygget de tekniske og sikkerhetsmessige kravene som kreves av et datasenter. Fasadene i bygget består av klimavegger i prefabrikkerte betongelementer og utgjør også hovedelementet i byggets arkitektoniske uttrykk. Betongelementene er bevisst brukt for å gi bygget et solid og varig uttrykk på eksteriører og interiører. Elementene har en glatt og lys utvendig overflate, bestående av 6% hvit cement med tillslag Gillstad Ballast. Overflaten har et grafisk mønster som gir rytme og variasjon til det lange industribygget. Mønsteret gjenspeiler en granskog, og er oppnådd ved bruk av en overflatebehandling som kalles Graphic Concrete (http://www.graphicconcrete.com/en/).

I støpeprosessen behandles elementene med en membran som henter frem et mørkere tilslag i betongen i visse felter. De utskytende volumer, hovedinngang og varelevering, utformes i frilagt slipt betong med en mørk overflate, bestående av 6% hvit cement med svart pigment og tilslag av Gillstad Ballast, som står seg til det mørke mønsteret på hovedfasaden. Overflaten er stålbørstet i socomap. Fasaden mot nord, og deler av fasaden mot syd, inkluderer store vertikale felter med rister. Ristene er utformet i natureloksert aluminium. Inn i det ukjente For Mad var prosjektet en reise inn mot det ukjente, hvor både programmering, forskjellig etterspørsel og prosjektets fysiske form hadde et ambisjonsnivå ulikt noe annet datasenter hadde krevd før. Vår rolle som arkitekter ble å løse en serie av tekniske utfordringer og koordinere ekspertise fra forskjellige fagfelt som bidro med ekspertise og formet arkitekturen i en helt annerledes retning enn hva vi har vært vant med fra tidligere.

Info

Kontaktperson
Åshild Wangensteen Bjørvik
Arkitekt, partner & daglig leder Oslo
Team
Åshild Wangensteen Bjørvik, Maja Egge Sipus, Martina Ellsel, Siri Ulrikke Høye og Tina Hansaas
Bildekredittering
Jiri Havran
Miljøambisjoner
Energibruken tilsvarer nær en halvering sammenlignet med ordinære datasentre
Dokumenter
Dokumenter

Digiplex datasenter

Datasenteret på Fetsund er nyskapende arkitektur, både når det gjelder størrelse, grønn profil og tekniske løsninger for en ny og fremtidsrettet industri i Norge. Luftkjølingssystemet fjerner overskuddsvarme fra datamaskiner og servere ved hjelp av utendørsluft. Regnvann fra tak og harde overflater samles opp i kummer på hver side av bygget og føres til et fordrøyningsbasseng. Bassenget håndterer både overvann på egen grunn, men brukes også som vannforsyning til aggregatene som står for luftkjølingssystem av datahallene langs fasaden mot nord. Energibruken tilsvarer nær en halvering sammenlignet med ordinære datasentre.

Tema:
Næring
Sted
Oslo
Areal:
24 200 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Natureloksert aluminium, Prefabrikkert grafiske betongelementer
Oppdragsgiver:
Digiplex Fet AS
Samarbeidspartner:
Dronninga landskap

Info

Kontaktperson
Åshild Wangensteen Bjørvik
Arkitekt, partner & daglig leder Oslo
Team
Åshild Wangensteen Bjørvik, Maja Egge Sipus, Martina Ellsel, Siri Ulrikke Høye og Tina Hansaas
Miljøambisjoner
Energibruken tilsvarer nær en halvering sammenlignet med ordinære datasentre

Digiplex datasenter

Datasenteret på Fetsund er nyskapende arkitektur, både når det gjelder størrelse, grønn profil og tekniske løsninger for en ny og fremtidsrettet industri i Norge. Luftkjølingssystemet fjerner overskuddsvarme fra datamaskiner og servere ved hjelp av utendørsluft. Regnvann fra tak og harde overflater samles opp i kummer på hver side av bygget og føres til et fordrøyningsbasseng. Bassenget håndterer både overvann på egen grunn, men brukes også som vannforsyning til aggregatene som står for luftkjølingssystem av datahallene langs fasaden mot nord. Energibruken tilsvarer nær en halvering sammenlignet med ordinære datasentre.

Digiplex datasenter grenser mot Heia industriområde i nord. Bygget er orientert med lengste fasader mot sør og nord. Dette maksimerer fasaden mot nord med inntaksrister for kjøling av bygget. Det er lagt vekt på en landskapelig opparbeidelse av de grønne flatene som omslutter bygget og som danner buffersoner mot tomtegrensen i nord, øst og sør. Huset har et særegent fasadeuttrykk som gir prosjektet en merverdi, både for industriområdet lokalt, men også for profilering av Digiplex. Samtidig tilfredsstiller bygget de tekniske og sikkerhetsmessige kravene som kreves av et datasenter. Fasadene i bygget består av klimavegger i prefabrikkerte betongelementer og utgjør også hovedelementet i byggets arkitektoniske uttrykk. Betongelementene er bevisst brukt for å gi bygget et solid og varig uttrykk på eksteriører og interiører. Elementene har en glatt og lys utvendig overflate, bestående av 6% hvit cement med tillslag Gillstad Ballast. Overflaten har et grafisk mønster som gir rytme og variasjon til det lange industribygget. Mønsteret gjenspeiler en granskog, og er oppnådd ved bruk av en overflatebehandling som kalles Graphic Concrete (http://www.graphicconcrete.com/en/).

I støpeprosessen behandles elementene med en membran som henter frem et mørkere tilslag i betongen i visse felter. De utskytende volumer, hovedinngang og varelevering, utformes i frilagt slipt betong med en mørk overflate, bestående av 6% hvit cement med svart pigment og tilslag av Gillstad Ballast, som står seg til det mørke mønsteret på hovedfasaden. Overflaten er stålbørstet i socomap. Fasaden mot nord, og deler av fasaden mot syd, inkluderer store vertikale felter med rister. Ristene er utformet i natureloksert aluminium. Inn i det ukjente For Mad var prosjektet en reise inn mot det ukjente, hvor både programmering, forskjellig etterspørsel og prosjektets fysiske form hadde et ambisjonsnivå ulikt noe annet datasenter hadde krevd før. Vår rolle som arkitekter ble å løse en serie av tekniske utfordringer og koordinere ekspertise fra forskjellige fagfelt som bidro med ekspertise og formet arkitekturen i en helt annerledes retning enn hva vi har vært vant med fra tidligere.

Info

Prosjektleder
Åshild Wangensteen Bjørvik
Arkitekt, partner & daglig leder Oslo
Team:
Åshild Wangensteen Bjørvik, Maja Egge Sipus, Martina Ellsel, Siri Ulrikke Høye og Tina Hansaas
Miljøambisjoner:
Energibruken tilsvarer nær en halvering sammenlignet med ordinære datasentre
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
24 200 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Digiplex Fet AS
Material:
Natureloksert aluminium, Prefabrikkert grafiske betongelementer
Samarbeidspartner:
Dronninga landskap
Next
Previous
No items found.

Digiplex datasenter

Datasenteret på Fetsund er nyskapende arkitektur, både når det gjelder størrelse, grønn profil og tekniske løsninger for en ny og fremtidsrettet industri i Norge. Luftkjølingssystemet fjerner overskuddsvarme fra datamaskiner og servere ved hjelp av utendørsluft. Regnvann fra tak og harde overflater samles opp i kummer på hver side av bygget og føres til et fordrøyningsbasseng. Bassenget håndterer både overvann på egen grunn, men brukes også som vannforsyning til aggregatene som står for luftkjølingssystem av datahallene langs fasaden mot nord. Energibruken tilsvarer nær en halvering sammenlignet med ordinære datasentre.

Sted:
Oslo
Areal
24 200 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Digiplex Fet AS
Material:
Natureloksert aluminium, Prefabrikkert grafiske betongelementer

Digiplex datasenter

Datasenteret på Fetsund er nyskapende arkitektur, både når det gjelder størrelse, grønn profil og tekniske løsninger for en ny og fremtidsrettet industri i Norge. Luftkjølingssystemet fjerner overskuddsvarme fra datamaskiner og servere ved hjelp av utendørsluft. Regnvann fra tak og harde overflater samles opp i kummer på hver side av bygget og føres til et fordrøyningsbasseng. Bassenget håndterer både overvann på egen grunn, men brukes også som vannforsyning til aggregatene som står for luftkjølingssystem av datahallene langs fasaden mot nord. Energibruken tilsvarer nær en halvering sammenlignet med ordinære datasentre.

Digiplex datasenter grenser mot Heia industriområde i nord. Bygget er orientert med lengste fasader mot sør og nord. Dette maksimerer fasaden mot nord med inntaksrister for kjøling av bygget. Det er lagt vekt på en landskapelig opparbeidelse av de grønne flatene som omslutter bygget og som danner buffersoner mot tomtegrensen i nord, øst og sør. Huset har et særegent fasadeuttrykk som gir prosjektet en merverdi, både for industriområdet lokalt, men også for profilering av Digiplex. Samtidig tilfredsstiller bygget de tekniske og sikkerhetsmessige kravene som kreves av et datasenter. Fasadene i bygget består av klimavegger i prefabrikkerte betongelementer og utgjør også hovedelementet i byggets arkitektoniske uttrykk. Betongelementene er bevisst brukt for å gi bygget et solid og varig uttrykk på eksteriører og interiører. Elementene har en glatt og lys utvendig overflate, bestående av 6% hvit cement med tillslag Gillstad Ballast. Overflaten har et grafisk mønster som gir rytme og variasjon til det lange industribygget. Mønsteret gjenspeiler en granskog, og er oppnådd ved bruk av en overflatebehandling som kalles Graphic Concrete (http://www.graphicconcrete.com/en/).

I støpeprosessen behandles elementene med en membran som henter frem et mørkere tilslag i betongen i visse felter. De utskytende volumer, hovedinngang og varelevering, utformes i frilagt slipt betong med en mørk overflate, bestående av 6% hvit cement med svart pigment og tilslag av Gillstad Ballast, som står seg til det mørke mønsteret på hovedfasaden. Overflaten er stålbørstet i socomap. Fasaden mot nord, og deler av fasaden mot syd, inkluderer store vertikale felter med rister. Ristene er utformet i natureloksert aluminium. Inn i det ukjente For Mad var prosjektet en reise inn mot det ukjente, hvor både programmering, forskjellig etterspørsel og prosjektets fysiske form hadde et ambisjonsnivå ulikt noe annet datasenter hadde krevd før. Vår rolle som arkitekter ble å løse en serie av tekniske utfordringer og koordinere ekspertise fra forskjellige fagfelt som bidro med ekspertise og formet arkitekturen i en helt annerledes retning enn hva vi har vært vant med fra tidligere.

Info

Kontaktperson:
Åshild Wangensteen Bjørvik
Arkitekt, partner & daglig leder Oslo
Team:
Åshild Wangensteen Bjørvik, Maja Egge Sipus, Martina Ellsel, Siri Ulrikke Høye og Tina Hansaas
Miljøambisjoner:
Energibruken tilsvarer nær en halvering sammenlignet med ordinære datasentre
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Næring
Sted:
Oslo
Areal:
24 200 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Digiplex Fet AS
Material
Natureloksert aluminium, Prefabrikkert grafiske betongelementer
Bildekredittering:
Jiri Havran
Samarbeidspartner:
Dronninga landskap