Alle gode ting er tre

På verdensbasis blir ca. 40.000 tonn gipsavfall gravd ned i deponier. Godt hjulpet på vei av næringsbygg hvor skillevegger oftest er stedsbygde, eller modulære gipsvegger. Gipsvegger er billige i innkjøp, og håndterer både lyd- og brannkrav til kontor- og møteromsvegger, men er så og si umulige å gjenbruke i samme bygg. Med vårt konsept for sirkulære skillevegger i tre, vil vi tilby Statsbygg, og alle andre næringseiendomsutviklere, et fullverdig alternativ til vanlige lettvegger i gips, eller systemveggene som i hovedsak baserer seg på komposittmaterialer og gips. Utover å kunne møte både brann- og lydkrav som stilles i Norsk standard for kontor og møterom vil våre modulære systemvegger løfte et hvert næringsprosjekt både med tanke på innemiljø, estetikk, akustikk, fleksibilitet og bærekraft. Vårt konsept ble vinnerforslaget for sirkulære skillevegger for det nye regjeringskvartalet. Et modulbasert system, hvor alle elementer kan kobles med hverandre basert på en såkalt «plug’n play» løsning. Systemets byggekloss er et veggelement av isolert massivtre, hvor hvert element har en fast bredde på 200mm, veggtykkelser på 130, 150 og 170mm, og mulig høyde på opptil 3.6m.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Alle gode ting er tre

På verdensbasis blir ca. 40.000 tonn gipsavfall gravd ned i deponier. Godt hjulpet på vei av næringsbygg hvor skillevegger oftest er stedsbygde, eller modulære gipsvegger. Gipsvegger er billige i innkjøp, og håndterer både lyd- og brannkrav til kontor- og møteromsvegger, men er så og si umulige å gjenbruke i samme bygg. Med vårt konsept for sirkulære skillevegger i tre, vil vi tilby Statsbygg, og alle andre næringseiendomsutviklere, et fullverdig alternativ til vanlige lettvegger i gips, eller systemveggene som i hovedsak baserer seg på komposittmaterialer og gips. Utover å kunne møte både brann- og lydkrav som stilles i Norsk standard for kontor og møterom vil våre modulære systemvegger løfte et hvert næringsprosjekt både med tanke på innemiljø, estetikk, akustikk, fleksibilitet og bærekraft. Vårt konsept ble vinnerforslaget for sirkulære skillevegger for det nye regjeringskvartalet. Et modulbasert system, hvor alle elementer kan kobles med hverandre basert på en såkalt «plug’n play» løsning. Systemets byggekloss er et veggelement av isolert massivtre, hvor hvert element har en fast bredde på 200mm, veggtykkelser på 130, 150 og 170mm, og mulig høyde på opptil 3.6m.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Miljøambisjoner

Alle gode ting er tre

På verdensbasis blir ca. 40.000 tonn gipsavfall gravd ned i deponier. Godt hjulpet på vei av næringsbygg hvor skillevegger oftest er stedsbygde, eller modulære gipsvegger. Gipsvegger er billige i innkjøp, og håndterer både lyd- og brannkrav til kontor- og møteromsvegger, men er så og si umulige å gjenbruke i samme bygg. Med vårt konsept for sirkulære skillevegger i tre, vil vi tilby Statsbygg, og alle andre næringseiendomsutviklere, et fullverdig alternativ til vanlige lettvegger i gips, eller systemveggene som i hovedsak baserer seg på komposittmaterialer og gips. Utover å kunne møte både brann- og lydkrav som stilles i Norsk standard for kontor og møterom vil våre modulære systemvegger løfte et hvert næringsprosjekt både med tanke på innemiljø, estetikk, akustikk, fleksibilitet og bærekraft. Vårt konsept ble vinnerforslaget for sirkulære skillevegger for det nye regjeringskvartalet. Et modulbasert system, hvor alle elementer kan kobles med hverandre basert på en såkalt «plug’n play» løsning. Systemets byggekloss er et veggelement av isolert massivtre, hvor hvert element har en fast bredde på 200mm, veggtykkelser på 130, 150 og 170mm, og mulig høyde på opptil 3.6m.

Info

Prosjektleder
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Alle gode ting er tre

På verdensbasis blir ca. 40.000 tonn gipsavfall gravd ned i deponier. Godt hjulpet på vei av næringsbygg hvor skillevegger oftest er stedsbygde, eller modulære gipsvegger. Gipsvegger er billige i innkjøp, og håndterer både lyd- og brannkrav til kontor- og møteromsvegger, men er så og si umulige å gjenbruke i samme bygg. Med vårt konsept for sirkulære skillevegger i tre, vil vi tilby Statsbygg, og alle andre næringseiendomsutviklere, et fullverdig alternativ til vanlige lettvegger i gips, eller systemveggene som i hovedsak baserer seg på komposittmaterialer og gips. Utover å kunne møte både brann- og lydkrav som stilles i Norsk standard for kontor og møterom vil våre modulære systemvegger løfte et hvert næringsprosjekt både med tanke på innemiljø, estetikk, akustikk, fleksibilitet og bærekraft. Vårt konsept ble vinnerforslaget for sirkulære skillevegger for det nye regjeringskvartalet. Et modulbasert system, hvor alle elementer kan kobles med hverandre basert på en såkalt «plug’n play» løsning. Systemets byggekloss er et veggelement av isolert massivtre, hvor hvert element har en fast bredde på 200mm, veggtykkelser på 130, 150 og 170mm, og mulig høyde på opptil 3.6m.

Sted:
Areal
Status:
Oppdragsgiver:
Material:

Alle gode ting er tre

På verdensbasis blir ca. 40.000 tonn gipsavfall gravd ned i deponier. Godt hjulpet på vei av næringsbygg hvor skillevegger oftest er stedsbygde, eller modulære gipsvegger. Gipsvegger er billige i innkjøp, og håndterer både lyd- og brannkrav til kontor- og møteromsvegger, men er så og si umulige å gjenbruke i samme bygg. Med vårt konsept for sirkulære skillevegger i tre, vil vi tilby Statsbygg, og alle andre næringseiendomsutviklere, et fullverdig alternativ til vanlige lettvegger i gips, eller systemveggene som i hovedsak baserer seg på komposittmaterialer og gips. Utover å kunne møte både brann- og lydkrav som stilles i Norsk standard for kontor og møterom vil våre modulære systemvegger løfte et hvert næringsprosjekt både med tanke på innemiljø, estetikk, akustikk, fleksibilitet og bærekraft. Vårt konsept ble vinnerforslaget for sirkulære skillevegger for det nye regjeringskvartalet. Et modulbasert system, hvor alle elementer kan kobles med hverandre basert på en såkalt «plug’n play» løsning. Systemets byggekloss er et veggelement av isolert massivtre, hvor hvert element har en fast bredde på 200mm, veggtykkelser på 130, 150 og 170mm, og mulig høyde på opptil 3.6m.

Info

Kontaktperson:
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
No items found.
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
No items found.