Kommunikasjonsstrategi, planer og gode prosesser for bygg og eiendom

Kommunikasjonsbyrå for utvikling av eiendommer, byer og tettsteder

Vi brenner for gode byer og tettsteder. Vår erfaring fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen gjør oss til de beste støttespillerne og rådgiverne når du skal i gang med ditt neste prosjekt.  En god kommunikasjonsplan i bunnen er avgjørende for at dere skal nå deres mål, enten i enkeltstående prosjekter eller i selskapet.

Vi er kreative, strategiske og operative. Mad Communication ivaretar alle dine kommunikasjonsbehov slik at du kan bruke tiden din på andre oppgaver.

Kontakt

Mike Hillingseter
Kommunikasjonsrådigver - Digital
Oslo
Nina Kristin Amdahl
Senior rådgiver og partner
Kommunikasjonstjenester
Oslo
Terje Gulbrandsen
Senior rådgiver, partner & daglig leder
Kommunikasjonstjenester
Oslo
Victoria Bryde
Kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjonstjenester
Oslo