Kommunikasjonsstrategi, planer og gode prosesser for bygg og eiendom

Kommunikasjonsbyrå for utvikling av eiendommer, byer og tettsteder

Vi brenner for gode byer og tettsteder. Vår erfaring fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen gjør oss til de beste støttespillerne og rådgiverne når du skal i gang med ditt neste prosjekt.  En god kommunikasjonsplan i bunnen er avgjørende for at dere skal nå deres mål, enten i enkeltstående prosjekter eller i selskapet.

Vi er kreative, strategiske og operative. Mad Communication ivaretar alle dine kommunikasjonsbehov slik at du kan bruke tiden din på andre oppgaver.

Kontakt

Nina Kristin Amdahl
Senior rådgiver og partner
Kommunikasjonstjenester
Oslo
Sten Edvard Eriksen
Visuell Innholdsprodusent
Kommunikasjonstjenester
Oslo
Terje Gulbrandsen
Senior rådgiver, partner & daglig leder
Kommunikasjonstjenester
Oslo
Victoria Bryde
Kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjonstjenester
Oslo