God kommunikasjon for bygg- og eiendomsnæringen

Kommunikasjons-ekspertise når eiendommer, byer og tettsteder skal utvikles

Våre rådgivere  har lang erfaring fra medier og kommunikasjon, samt bygg- og eiendom. Blant våre oppdragsgivere finner du mange av landets ledende selskaper som jobber i og med eiendomsnæringen.

God kommunikasjon er avgjørende for at virksomheten eller prosjektet skal nå sine mål. I en næring preget av høy innovasjonstakt og behov for å gjøre store endringer for å nå bærekraftsmålene, er det viktigere enn noen gang å framstå tydelig, være riktig posisjonert og godt synlig overfor viktige målgrupper. Mad Communication bistår med strategisk og operativ rådgivning.

Kontakt

Madeleine Vehre Navekvien
Senior rådgiver
Kommunikasjonstjenester
Oslo
Nina Kristin Amdahl
Senior rådgiver og partner
Kommunikasjonstjenester
Oslo
Terje Gulbrandsen
Senior rådgiver, partner & daglig leder
Kommunikasjonstjenester
Oslo