Vi bygger en bedre fremtid

Om Mad

Mad skaper bygg, byer og tettsteder på lokalmiljøets, klimaet og naturens premisser. Med god arkitektur og design, i kombinasjon med kunnskap om lokalsamfunnets behov, står vi alltid på byens, lokalmiljøets og naturens side. Vi er vaktbikkje på prosjektene våre og følger dem helt til ferdigstillelse – og litt til.

Noen kaller oss rebelske, vi kaller det å være modige. For oss er hvert enkelt prosjekt ekstraordinært, og alle våre prosjekter skal bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsendring.  

Vi utfordrer alltid etablert praksis i søket etter nye og bedre svar på hvordan vi med arkitektur, design og kunnskap om by- og stedsutvikling kan møte klima- og samfunnsutfordringene på en bedre måte. Og vi utfordrer hverandre, kundene, rådgiverne og kommunene for å finne frem til den riktige løsningen for akkurat det stedet og den oppgaven vi til enhver tid jobber med.  

I dag er vi ledende innen arkitektur og design basert på ombrukte materialer, og vårt mål er å ta en sterk posisjon innen ombruks- og gjenbruksarkitektur og -design både i og utenfor Norge.  

I Mad-gruppen, med syv selskaper i fire byer, er våre ulike egenskaper og bakgrunn vår styrke. Vår unike sammensetning på tvers av fag og fjell gjør oss i stand til å skape suksess for våre kunder gjennom alle faser, helt fra mulighetsstudie til detaljert utforming og gjennom hele prosjektets levetid.  

Vi feier for egen dør og sørger for bærekraftig drift av vår virksomhet.

Våre verdierVi er nysgjerrige og åpne, optimistiske og modige.

Vi er nysgjerrige og åpne av natur, optimistiske til mulighetene vi har for å bygge en bedre fremtid, og modige i våre tilnærminger, løsninger og valg.

Vi bygger en bedre fremtid.

Eventyret startet i Berlin

Mad arkitekter har siden starten i 1997 utviklet seg til å bli et av Norges ledende arkitektkontor og blant de 50 største arkitektkontorene i Norden. Eventyret startet i Berlin på 90-tallet.

Kurt Singstad, Nicolai Riise og Trond Elverum

Selskapet ble stiftet av arkitektene Kurt Singstad, Trond Elverum og Nicolai Riise i 1997. De tre ble kjent på 90-tallet da de dro på jakt etter den store arkitekturdrømmen i byen mellom øst og vest. Det norske arkitektmiljøet i Berlin var lite på den tiden, noe som bidro til at de raskt ble kjent. De hadde til felles at de dyrket og delte interessen for det urbane.

Tiden i Berlin var preget av høy fokus på detaljer, presisjon og stolthet for faget. Denne mellomeuropeiske påvirkningen skulle vise seg å være et fortrinn da arkitektene flyttet tilbake til Oslo. Kompetansen de tilegnet seg i Berlin var ettertraktet. Etter noen år i et mellomstort norsk arkitektkontor fant de ut at de selv ville forme arkitekturen gjennom å starte et eget selskap.

Allerede i Berlin oppdaget de det som skulle bli deres største fordel. Kurt, Trond og Nicolai var alle ulike, og hadde stor respekt for hverandres sterke sider. Ambisjonen om å bli best lå også til grunn da Moderne Arkitektur og Design ble stiftet i 1997. De tre grunnleggerne så et tydelig behov for å etterlate et avtrykk på det som ble tegnet i Norge. Selskapet fikk etter hvert fotfeste i det norske arkitekturmarkedet, og fikk sitt store gjennombrudd med Statens byggeskikkpris i i 2005 for et boligbygg i Skippergata 12 i Oslo. Selskapet skiftet etter hvert navn til Mad arkitekter.

– Mad arkitekter har lykkes som arkitektkontor av flere årsaker. Den viktigste er verdiene som har vært med fra starten av: Mad tegner for byen og for menneskene som bruker den. Et prosjekt kan ikke betraktes alene uten å ta stilling til byen og området den inngår i. Med denne visjonen som utgangspunkt har vi gitt de ansatte tillit og muligheten til å utfolde seg, sier konsernleder Nicolai Riise.

Utmerkelser

Mad har vunnet en rekke priser for sin banebrytende arkitektur. Her er de viktigste:

DOGA-merket 2023

Gjenbrukshuset Festiviteten i Larvik

Betongtavlen 2022

Pir Ålesund

Bevaringspris 2022- Larvik kommune

Gjenbrukshuset Festiviteten

Årets transformasjonsprosjekt 2022- OMA Awards

Trekantblokka

Statens pris for byggkvalitet 2021

Kristian Augusts gate 13

DOGAs hedersmerke 2020

Kristian Augusts gate 13

Cityprisen 2020

Nygaardsplassen, Fredrikstad

Arnstein Arnebergprisen 2020

Nygaardsplassen, Fredrikstad

Cityprisen 2018

Media City Bergen

Iconic Award 2014

Madbygget/B11, Barcode, Oslo

Architizer A+ Awards 2014

Madbygget/B11, Barcode, Oslo

Oslo bys arkitekturpris 2012

Parkveien 5, Oslo

Statens Byggeskikkepris 2004

Boligbygg i Skippergata 12, Oslo

Styret

Styret i Mad AS består av Mads Bruun Høy (styreleder), Anja Solevågseide, Espen Starheim, Kurt Singstad, Andrea Gillow Kloster (ansattevalgt) og Magnus Asker Pettersen (ansattevalgt)

Etiske retningslinjer

Mads etiske retningslinjer tydeliggjør vårt ansvar overfor kunder, konkurrenter, kolleger, aksjonærer og samfunnet for øvrig. Våre retningslinjer er grunnlaget for hvordan vi jobber, og den guider oss i å opprettholde tillit og troverdighet med våre samarbeidspartnere. Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Mad- gruppen, og skal respekteres av alle.

Egenerklæring leverandør

Åpenhetsloven

Vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger er utført i henhold til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også kjent som Åpenhetsloven.

I denne redegjørelsen gir vi en oversikt over vår organisering, ansvarsområder og retningslinjer for håndtering av loven, samt presenterer resultatene fra aktsomhetsvurderingene vi har gjennomført.

Spørsmål til Åpenhetsloven i Mad kan rettes til apenhetsloven@mad.no

Varsling

Alle arbeidsplasser med fem ansatte eller flere, skal ha rutiner for intern varsling. Våre rutiner er utarbeidet i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte, og tilpasset vår virksomhet.

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse