Storbykonferansen 2020 “Det felles eide”

Nomad kuraterte og ledet sesjonen "Det felles eide"under Storbykonferansen på Oslomet. Tittelen på sesjonen er lånt fra utstillingen med samme navn, som var å se på Kunstnernes hus i 2018. På Storbykonferansen ble det diskutert hvilke fellesskap vi bruker i byen i dag, hva som har vært i endring, og hvilke tjenester som bør tilbys.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Kunstner Jon Benjamin Tallerås i samtale med arkitekt og seniorrådgiver hos Riksantikvaren Vignir Freyr Helgason, etter presentasjonene.

Innlederne på konferansen var: | Alf Jørgen Schnell, samfunnsgeograf, medstifter av Kritisk bynettverk og medlem av Reduser husleia | Jon Benjamin Tallerås, billedkunstner | Eli Sætre Follerås, Seksjonsleder ved Deichman, Stovner bibliotek | Maren Saedi, Kjøpmann og kostymedesigner | Vignir Freyr Helgason, arkitekt og seniorrådgiver hos Riksantikvaren

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Bildekredittering
Bengt Magnus S. Carlson
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Storbykonferansen 2020 “Det felles eide”

Nomad kuraterte og ledet sesjonen "Det felles eide"under Storbykonferansen på Oslomet. Tittelen på sesjonen er lånt fra utstillingen med samme navn, som var å se på Kunstnernes hus i 2018. På Storbykonferansen ble det diskutert hvilke fellesskap vi bruker i byen i dag, hva som har vært i endring, og hvilke tjenester som bør tilbys.

Tema:
Sted
Areal:
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Skillet mellom privat og offentlig i fysisk planlegging og arkitektur er gjerne tydelig definert. Men hva er felles eid i dag, og hva anser vi ikke lenger å være felles for byens “vi”? Hva blir regulert inn som fellesskapsløsninger og hva skjermes fra offentligheten og regnes som privat gode?

I denne sesjonen ønsket vi å tilnærme oss en forståelse av det felles eide, og hvilke strukturelle endringer som har foregått i byutviklingen.

Maren Saedi driver landhandel i Svolvær, og var med på konferansen. Butikker på bygda drives ofte som kooperativer og er eid i fellesskap av beboere i byda, gjennom aksjelag.

Opptak av Storbykonferansen og de ulike sesjonene kan sees i filmen over.

Info

Kontaktperson
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team
Miljøambisjoner

Storbykonferansen 2020 “Det felles eide”

Nomad kuraterte og ledet sesjonen "Det felles eide"under Storbykonferansen på Oslomet. Tittelen på sesjonen er lånt fra utstillingen med samme navn, som var å se på Kunstnernes hus i 2018. På Storbykonferansen ble det diskutert hvilke fellesskap vi bruker i byen i dag, hva som har vært i endring, og hvilke tjenester som bør tilbys.

Kunstner Jon Benjamin Tallerås i samtale med arkitekt og seniorrådgiver hos Riksantikvaren Vignir Freyr Helgason, etter presentasjonene.

Skillet mellom privat og offentlig i fysisk planlegging og arkitektur er gjerne tydelig definert. Men hva er felles eid i dag, og hva anser vi ikke lenger å være felles for byens “vi”? Hva blir regulert inn som fellesskapsløsninger og hva skjermes fra offentligheten og regnes som privat gode?

I denne sesjonen ønsket vi å tilnærme oss en forståelse av det felles eide, og hvilke strukturelle endringer som har foregått i byutviklingen.

Maren Saedi driver landhandel i Svolvær, og var med på konferansen. Butikker på bygda drives ofte som kooperativer og er eid i fellesskap av beboere i byda, gjennom aksjelag.

Opptak av Storbykonferansen og de ulike sesjonene kan sees i filmen over.

Innlederne på konferansen var: | Alf Jørgen Schnell, samfunnsgeograf, medstifter av Kritisk bynettverk og medlem av Reduser husleia | Jon Benjamin Tallerås, billedkunstner | Eli Sætre Follerås, Seksjonsleder ved Deichman, Stovner bibliotek | Maren Saedi, Kjøpmann og kostymedesigner | Vignir Freyr Helgason, arkitekt og seniorrådgiver hos Riksantikvaren

Info

Prosjektleder
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Storbykonferansen 2020 “Det felles eide”

Nomad kuraterte og ledet sesjonen "Det felles eide"under Storbykonferansen på Oslomet. Tittelen på sesjonen er lånt fra utstillingen med samme navn, som var å se på Kunstnernes hus i 2018. På Storbykonferansen ble det diskutert hvilke fellesskap vi bruker i byen i dag, hva som har vært i endring, og hvilke tjenester som bør tilbys.

Sted:
Areal
Status:
Oppdragsgiver:
Material:

Storbykonferansen 2020 “Det felles eide”

Nomad kuraterte og ledet sesjonen "Det felles eide"under Storbykonferansen på Oslomet. Tittelen på sesjonen er lånt fra utstillingen med samme navn, som var å se på Kunstnernes hus i 2018. På Storbykonferansen ble det diskutert hvilke fellesskap vi bruker i byen i dag, hva som har vært i endring, og hvilke tjenester som bør tilbys.

Kunstner Jon Benjamin Tallerås i samtale med arkitekt og seniorrådgiver hos Riksantikvaren Vignir Freyr Helgason, etter presentasjonene.

Skillet mellom privat og offentlig i fysisk planlegging og arkitektur er gjerne tydelig definert. Men hva er felles eid i dag, og hva anser vi ikke lenger å være felles for byens “vi”? Hva blir regulert inn som fellesskapsløsninger og hva skjermes fra offentligheten og regnes som privat gode?

I denne sesjonen ønsket vi å tilnærme oss en forståelse av det felles eide, og hvilke strukturelle endringer som har foregått i byutviklingen.

Maren Saedi driver landhandel i Svolvær, og var med på konferansen. Butikker på bygda drives ofte som kooperativer og er eid i fellesskap av beboere i byda, gjennom aksjelag.

Opptak av Storbykonferansen og de ulike sesjonene kan sees i filmen over.

Innlederne på konferansen var: | Alf Jørgen Schnell, samfunnsgeograf, medstifter av Kritisk bynettverk og medlem av Reduser husleia | Jon Benjamin Tallerås, billedkunstner | Eli Sætre Follerås, Seksjonsleder ved Deichman, Stovner bibliotek | Maren Saedi, Kjøpmann og kostymedesigner | Vignir Freyr Helgason, arkitekt og seniorrådgiver hos Riksantikvaren

Info

Kontaktperson:
Bengt M. S. Carlson
Byplanlegger, partner & daglig leder Nomad
Team:
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
No items found.
Sted:
Areal:
Status:
Oppdragsgiver:
Material
Bildekredittering:
Bengt Magnus S. Carlson
Samarbeidspartner:
No items found.