Rådhuspassasjen

Bygget er fra 1930, tegnet av Arnstein Arneberg, og ble oppført i forbindelse med etableringen av Rådhuset og tilhørende plasser. Siden sin opprinnelse har det blitt gjort større og mindre endringer på bygget, deriblant et nytt påbygg mot Olav Vs gate, samt et nytt mellombygg. Mad arkitekter og Sane er med å rehabilitere og oppgradere alle etasjer. Et ledende prinsipp for tiltaket er tilbakeføring, eller endringer i tråd med detaljene som preget tiden da bygget ble oppført. Material- og fargepalett utføres i den samme ånden. Prosjektet har høye ambisjoner om bærekraft og miljøvennlige valg i tillegg til ønske om BREEAM Excellent sertifisering.

Tema:
Sted
Oslo
Areal:
10.000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Nordea Liv og Malling
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

På generell basis vil eksisterende konstruksjoner benyttes så langt mulig som en del av materialpaletten. De tilførte nye konstruksjonene og materialene samt løsningene, skal ha høy kvalitet og utførelse. Dette vil sikre at det blir liten eller ingen utskifting av materialer i lang overskuelig tid. Videre skal det etterstrebes å bruke bærekraftige løsninger og gjenbrukte komponenter og materialer.

Info

Kontaktperson
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team
Firat Aysim, Martine Sæther Nilsen, Patriq Backlund (Mad), Siri Ulrikke Høye (Mad), Trond Elverum (Mad)
Bildekredittering
Miljøambisjoner
BREEAM Excellent
Dokumenter
Dokumenter

Rådhuspassasjen

Bygget er fra 1930, tegnet av Arnstein Arneberg, og ble oppført i forbindelse med etableringen av Rådhuset og tilhørende plasser. Siden sin opprinnelse har det blitt gjort større og mindre endringer på bygget, deriblant et nytt påbygg mot Olav Vs gate, samt et nytt mellombygg. Mad arkitekter og Sane er med å rehabilitere og oppgradere alle etasjer. Et ledende prinsipp for tiltaket er tilbakeføring, eller endringer i tråd med detaljene som preget tiden da bygget ble oppført. Material- og fargepalett utføres i den samme ånden. Prosjektet har høye ambisjoner om bærekraft og miljøvennlige valg i tillegg til ønske om BREEAM Excellent sertifisering.

Tema:
Sted
Oslo
Areal:
10.000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Nordea Liv og Malling
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

Det er et ønske om å knytte passasjen gjennom bygget, til byveven med en tydelig identitet, som gjør tiltaket til en destinasjon for byens beboere.

Info

Kontaktperson
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team
Firat Aysim, Martine Sæther Nilsen, Patriq Backlund (Mad), Siri Ulrikke Høye (Mad), Trond Elverum (Mad)
Miljøambisjoner
BREEAM Excellent

Rådhuspassasjen

Bygget er fra 1930, tegnet av Arnstein Arneberg, og ble oppført i forbindelse med etableringen av Rådhuset og tilhørende plasser. Siden sin opprinnelse har det blitt gjort større og mindre endringer på bygget, deriblant et nytt påbygg mot Olav Vs gate, samt et nytt mellombygg. Mad arkitekter og Sane er med å rehabilitere og oppgradere alle etasjer. Et ledende prinsipp for tiltaket er tilbakeføring, eller endringer i tråd med detaljene som preget tiden da bygget ble oppført. Material- og fargepalett utføres i den samme ånden. Prosjektet har høye ambisjoner om bærekraft og miljøvennlige valg i tillegg til ønske om BREEAM Excellent sertifisering.

Det er et ønske om å knytte passasjen gjennom bygget, til byveven med en tydelig identitet, som gjør tiltaket til en destinasjon for byens beboere.

På generell basis vil eksisterende konstruksjoner benyttes så langt mulig som en del av materialpaletten. De tilførte nye konstruksjonene og materialene samt løsningene, skal ha høy kvalitet og utførelse. Dette vil sikre at det blir liten eller ingen utskifting av materialer i lang overskuelig tid. Videre skal det etterstrebes å bruke bærekraftige løsninger og gjenbrukte komponenter og materialer.

Info

Prosjektleder
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team:
Firat Aysim, Martine Sæther Nilsen, Patriq Backlund (Mad), Siri Ulrikke Høye (Mad), Trond Elverum (Mad)
Miljøambisjoner:
BREEAM Excellent
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
10.000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Nordea Liv og Malling
Material:
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter
Next
Previous
No items found.

Rådhuspassasjen

Bygget er fra 1930, tegnet av Arnstein Arneberg, og ble oppført i forbindelse med etableringen av Rådhuset og tilhørende plasser. Siden sin opprinnelse har det blitt gjort større og mindre endringer på bygget, deriblant et nytt påbygg mot Olav Vs gate, samt et nytt mellombygg. Mad arkitekter og Sane er med å rehabilitere og oppgradere alle etasjer. Et ledende prinsipp for tiltaket er tilbakeføring, eller endringer i tråd med detaljene som preget tiden da bygget ble oppført. Material- og fargepalett utføres i den samme ånden. Prosjektet har høye ambisjoner om bærekraft og miljøvennlige valg i tillegg til ønske om BREEAM Excellent sertifisering.

Sted:
Oslo
Areal
10.000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Nordea Liv og Malling
Material:

Rådhuspassasjen

Bygget er fra 1930, tegnet av Arnstein Arneberg, og ble oppført i forbindelse med etableringen av Rådhuset og tilhørende plasser. Siden sin opprinnelse har det blitt gjort større og mindre endringer på bygget, deriblant et nytt påbygg mot Olav Vs gate, samt et nytt mellombygg. Mad arkitekter og Sane er med å rehabilitere og oppgradere alle etasjer. Et ledende prinsipp for tiltaket er tilbakeføring, eller endringer i tråd med detaljene som preget tiden da bygget ble oppført. Material- og fargepalett utføres i den samme ånden. Prosjektet har høye ambisjoner om bærekraft og miljøvennlige valg i tillegg til ønske om BREEAM Excellent sertifisering.

Det er et ønske om å knytte passasjen gjennom bygget, til byveven med en tydelig identitet, som gjør tiltaket til en destinasjon for byens beboere.

På generell basis vil eksisterende konstruksjoner benyttes så langt mulig som en del av materialpaletten. De tilførte nye konstruksjonene og materialene samt løsningene, skal ha høy kvalitet og utførelse. Dette vil sikre at det blir liten eller ingen utskifting av materialer i lang overskuelig tid. Videre skal det etterstrebes å bruke bærekraftige løsninger og gjenbrukte komponenter og materialer.

Info

Kontaktperson:
Ine Abelsnes Stokka
Interiørarkitekt MNIL
Team:
Firat Aysim, Martine Sæther Nilsen, Patriq Backlund (Mad), Siri Ulrikke Høye (Mad), Trond Elverum (Mad)
Miljøambisjoner:
BREEAM Excellent
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kontor
Næring
Rehabilitering
Sted:
Oslo
Areal:
10.000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Nordea Liv og Malling
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter