Olav Kyrres gate 22

Mad og Sane har hatt glede av å prosjektere rehabilitering og transformasjon av Olav Kyrres gate 22 i Bergen sentrum. Dette har blir utført med en sterk miljøprofil. Bygget ble BREEAM Very Good sertifisert i designfasen og det har vært fokus på gjenbruk av byggematerialer. Olav Kyrres gate 22 ligger i et historisk område og ble er opprinnelig tegnet av Arkon og oppført i 1989. Bygningen strekker seg over en hel kvartalslengde, med to markante hjørner mot Christies gate og mot Olav Kyrres gate. Bygget har opprinnelig et postmodernistisk og tidstypisk uttrykk. Bygningens arkitektoniske lesbarhet kommer til uttrykk i form av de geometrisk formete hjørnemotivene, samt vindus-inndeling og dimensjoner som veksler mellom tette og åpne felt, både på fasade og takflater.

Tema:
Transformasjon, ombruk, kontor, næring
Sted
Bergen
Areal:
10000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Nordea Liv Eiendom
Samarbeidspartner:
Sane, Iark, Malling & Co, Obas Entreprenør, Cowi

Vårt hovedfokus i ethvert prosjekt er å finne den rette balansen. Balansen mellom bygget, kvartalet og byen, mellom gammelt og nytt, mellom ulik bruk eller behov, mellom individ og kollektiv, bærekraft og profitt og så videre. Hver balansegang har et unikt sett med hindringer å overvinne. I OK22 var en av disse balansegangene å bevare bygningens egen identitet og gjenbruke så mange ting som mulig fra det originale samtidig som vi har transformert bygget til nye standarder. Når det har vært nødvendig med innføring av nye elementer, har det vært fokus på å tilføre utvidet verdi til bygget, dets omgivelser og dets brukere. Hensikten med rehabilitering og transformasjon har vært å tilpasse seg moderne kontorlokaler, samt å forbedre hvordan bygget møter byen og gaten utenfor.

Bygningens arkitektoniske verdi ligger i dens klare tidstypiske postmoderne uttrykk, som var et viktig moment i transformeringen av bygget. Deriblant er smijernsornamentikk blitt introdusert foran vinduene som viderefører det geometriske originale formspråket, samt er med på å skape dynamikk på gateplan. Det er blitt gjort en nøye vurdering av hva som kan introdusere av endringer, tilpasset ny bruk og ny tid, uten at det går på bekostning av byggets originalitet. Det har også vært etablert en god dialog med byantikvaren i henhold til nye takopplett, vindusåpninger samt detaljering og ornamentikk i fasaden.

Løsninger introdusert for både eksteriør og interiør er en videreføring av det eksisterende uten å  gjøre en klar differensiering mellom hva som er nytt og hva som er gammelt. Unike stedsspesifikke elementer som geometriske former i gulvflater, vinduer og vegger er bevart. De forteller byggets historie og bidrar til et mangfoldig bygningsmiljø i bybildet med variasjon i opplevelse igjennom gateløpet.

Info

Kontaktperson
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Celia Glanfield, Kark Sarkis, Fredrik Thorstrøm
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Olav Kyrres gate 22

Mad og Sane har hatt glede av å prosjektere rehabilitering og transformasjon av Olav Kyrres gate 22 i Bergen sentrum. Dette har blir utført med en sterk miljøprofil. Bygget ble BREEAM Very Good sertifisert i designfasen og det har vært fokus på gjenbruk av byggematerialer. Olav Kyrres gate 22 ligger i et historisk område og ble er opprinnelig tegnet av Arkon og oppført i 1989. Bygningen strekker seg over en hel kvartalslengde, med to markante hjørner mot Christies gate og mot Olav Kyrres gate. Bygget har opprinnelig et postmodernistisk og tidstypisk uttrykk. Bygningens arkitektoniske lesbarhet kommer til uttrykk i form av de geometrisk formete hjørnemotivene, samt vindus-inndeling og dimensjoner som veksler mellom tette og åpne felt, både på fasade og takflater.

Tema:
Transformasjon, ombruk, kontor, næring
Sted
Bergen
Areal:
10000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Nordea Liv Eiendom
Samarbeidspartner:
Sane, Iark, Malling & Co, Obas Entreprenør, Cowi

Info

Kontaktperson
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Celia Glanfield, Kark Sarkis, Fredrik Thorstrøm
Miljøambisjoner

Olav Kyrres gate 22

Mad og Sane har hatt glede av å prosjektere rehabilitering og transformasjon av Olav Kyrres gate 22 i Bergen sentrum. Dette har blir utført med en sterk miljøprofil. Bygget ble BREEAM Very Good sertifisert i designfasen og det har vært fokus på gjenbruk av byggematerialer. Olav Kyrres gate 22 ligger i et historisk område og ble er opprinnelig tegnet av Arkon og oppført i 1989. Bygningen strekker seg over en hel kvartalslengde, med to markante hjørner mot Christies gate og mot Olav Kyrres gate. Bygget har opprinnelig et postmodernistisk og tidstypisk uttrykk. Bygningens arkitektoniske lesbarhet kommer til uttrykk i form av de geometrisk formete hjørnemotivene, samt vindus-inndeling og dimensjoner som veksler mellom tette og åpne felt, både på fasade og takflater.

Vårt hovedfokus i ethvert prosjekt er å finne den rette balansen. Balansen mellom bygget, kvartalet og byen, mellom gammelt og nytt, mellom ulik bruk eller behov, mellom individ og kollektiv, bærekraft og profitt og så videre. Hver balansegang har et unikt sett med hindringer å overvinne. I OK22 var en av disse balansegangene å bevare bygningens egen identitet og gjenbruke så mange ting som mulig fra det originale samtidig som vi har transformert bygget til nye standarder. Når det har vært nødvendig med innføring av nye elementer, har det vært fokus på å tilføre utvidet verdi til bygget, dets omgivelser og dets brukere. Hensikten med rehabilitering og transformasjon har vært å tilpasse seg moderne kontorlokaler, samt å forbedre hvordan bygget møter byen og gaten utenfor.

Bygningens arkitektoniske verdi ligger i dens klare tidstypiske postmoderne uttrykk, som var et viktig moment i transformeringen av bygget. Deriblant er smijernsornamentikk blitt introdusert foran vinduene som viderefører det geometriske originale formspråket, samt er med på å skape dynamikk på gateplan. Det er blitt gjort en nøye vurdering av hva som kan introdusere av endringer, tilpasset ny bruk og ny tid, uten at det går på bekostning av byggets originalitet. Det har også vært etablert en god dialog med byantikvaren i henhold til nye takopplett, vindusåpninger samt detaljering og ornamentikk i fasaden.

Info

Prosjektleder
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Celia Glanfield, Kark Sarkis, Fredrik Thorstrøm
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
10000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Nordea Liv Eiendom
Material:
Samarbeidspartner:
Sane, Iark, Malling & Co, Obas Entreprenør, Cowi
Next
Previous
No items found.

Olav Kyrres gate 22

Mad og Sane har hatt glede av å prosjektere rehabilitering og transformasjon av Olav Kyrres gate 22 i Bergen sentrum. Dette har blir utført med en sterk miljøprofil. Bygget ble BREEAM Very Good sertifisert i designfasen og det har vært fokus på gjenbruk av byggematerialer. Olav Kyrres gate 22 ligger i et historisk område og ble er opprinnelig tegnet av Arkon og oppført i 1989. Bygningen strekker seg over en hel kvartalslengde, med to markante hjørner mot Christies gate og mot Olav Kyrres gate. Bygget har opprinnelig et postmodernistisk og tidstypisk uttrykk. Bygningens arkitektoniske lesbarhet kommer til uttrykk i form av de geometrisk formete hjørnemotivene, samt vindus-inndeling og dimensjoner som veksler mellom tette og åpne felt, både på fasade og takflater.

Sted:
Bergen
Areal
10000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Nordea Liv Eiendom
Material:

Olav Kyrres gate 22

Mad og Sane har hatt glede av å prosjektere rehabilitering og transformasjon av Olav Kyrres gate 22 i Bergen sentrum. Dette har blir utført med en sterk miljøprofil. Bygget ble BREEAM Very Good sertifisert i designfasen og det har vært fokus på gjenbruk av byggematerialer. Olav Kyrres gate 22 ligger i et historisk område og ble er opprinnelig tegnet av Arkon og oppført i 1989. Bygningen strekker seg over en hel kvartalslengde, med to markante hjørner mot Christies gate og mot Olav Kyrres gate. Bygget har opprinnelig et postmodernistisk og tidstypisk uttrykk. Bygningens arkitektoniske lesbarhet kommer til uttrykk i form av de geometrisk formete hjørnemotivene, samt vindus-inndeling og dimensjoner som veksler mellom tette og åpne felt, både på fasade og takflater.

Vårt hovedfokus i ethvert prosjekt er å finne den rette balansen. Balansen mellom bygget, kvartalet og byen, mellom gammelt og nytt, mellom ulik bruk eller behov, mellom individ og kollektiv, bærekraft og profitt og så videre. Hver balansegang har et unikt sett med hindringer å overvinne. I OK22 var en av disse balansegangene å bevare bygningens egen identitet og gjenbruke så mange ting som mulig fra det originale samtidig som vi har transformert bygget til nye standarder. Når det har vært nødvendig med innføring av nye elementer, har det vært fokus på å tilføre utvidet verdi til bygget, dets omgivelser og dets brukere. Hensikten med rehabilitering og transformasjon har vært å tilpasse seg moderne kontorlokaler, samt å forbedre hvordan bygget møter byen og gaten utenfor.

Bygningens arkitektoniske verdi ligger i dens klare tidstypiske postmoderne uttrykk, som var et viktig moment i transformeringen av bygget. Deriblant er smijernsornamentikk blitt introdusert foran vinduene som viderefører det geometriske originale formspråket, samt er med på å skape dynamikk på gateplan. Det er blitt gjort en nøye vurdering av hva som kan introdusere av endringer, tilpasset ny bruk og ny tid, uten at det går på bekostning av byggets originalitet. Det har også vært etablert en god dialog med byantikvaren i henhold til nye takopplett, vindusåpninger samt detaljering og ornamentikk i fasaden.

Løsninger introdusert for både eksteriør og interiør er en videreføring av det eksisterende uten å  gjøre en klar differensiering mellom hva som er nytt og hva som er gammelt. Unike stedsspesifikke elementer som geometriske former i gulvflater, vinduer og vegger er bevart. De forteller byggets historie og bidrar til et mangfoldig bygningsmiljø i bybildet med variasjon i opplevelse igjennom gateløpet.

Info

Kontaktperson:
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Celia Glanfield, Kark Sarkis, Fredrik Thorstrøm
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Ombruk
Kontor
Næring
Sted:
Bergen
Areal:
10000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Nordea Liv Eiendom
Material
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Sane, Iark, Malling & Co, Obas Entreprenør, Cowi