Videre i konkurransen om Ibsenbiblioteker i Skien

20.1.2019

Prosjektet Trekrone er ett av to prosjekter som har gått videre i konkurransen om å utforme Ibsenbiblioteket i Skien. Kengo Kuma & Associates (KKA) og Mad arkitekters forslag vil gi Skien et Ibsenbibliotek som speiler Ibsens verker og en destinasjon til glede for byens befolkning.

Skien kommune utlyste i 2016 konkurransen om det nye Ibsenbiblioteket i Skien. To tomter ble valgt og seks arkitektteam har sendt inn sine forslag. Trekrone er KKA og Mad arkitekters forslag til Ibsenbibliotek i Kulturkvartalet i Skien sentrum.

Det var fullsatt sal den 16. januar på temamøte for bystyret i Skien. Det fremtidige Ibsenbiblioteket stod på agendaen, og politikere og andre interesserte ventet spent på kunngjøringen av vinnerne.

På scenen var det varaordfører Trond Ballestad som ledet programmet. I tillegg til offentliggjøringen av vinnerne kunne han skryte av et innholdsrikt program med innlegg fra lokale og regionale profiler. Det nysgjerrige publikum fikk blant annet innlegg fra den godt kjente prosjektlederen for Ibsenbiblioteket Gunn Marit Christenson, og Ibsen-formidler Anette Storli Andersen.

Kulturkvartalet

Kulturkvartalet som tomt for det nye Ibsenbiblioteket har et stort potensial for å etablere et kulturelt kraftsenter i Skiensregionen. Koblingen mellom Ibsenhuset og biblioteket vil forsterke området, og vil knytte Kulturskolen og den nye sportshallen ved Lunde skole tettere sammen. Tomten i Kulturkvartalet er i dag et knutepunkt for gående og syklende fra ulike retninger. Vår ambisjon er å dra full nytte av dette utgangspunktet ved å trekke strømmen av mennesker inn i biblioteket, og aktivisere uterommene.

Den nye destinasjonen i Skien

Det nye Ibsenbiblioteket skal fungere både som arena for hverdagsaktiviteter og som en ny destinasjon for besøkende og turister. Vår arkitektoniske tolkning av «Sølvåren», som i prosjektet skal synliggjøre Ibsen og hans diktning, innebærer en uavbrutt reise mellom bykjernen og biblioteket, hvor øyeblikk for uplanlagte møter og nye perspektiver oppstår underveis. Ibsenbiblioteket er derfor strategisk utformet med et utvalg av innganger fra alle retninger og i alle nivåer, for å sikre aktive bevegelsesmønstre og naturlige, gode forbindelser.

Parken våkner til liv

Parken er et av kvartalets store fortrinn. Vårt mål er å knytte parken til byen ved å la parklandskapet senkes ned under biblioteksbygget og åpne seg mot byen på en ny og inviterende måte. Dette grepet gjør at parken, som i dag ligger litt bortgjemt, synliggjøres i bybildet.

Det nye bibliotekets fotavtrykk omkranser parkens trær, i en sømløs overgang mellom inne og ute. Mot parken holdes taket lavt og forholder seg til den menneskelige skalaen. Herfra stiger det forsiktig mot øst og møter byens urbane skala. Utformingen gir biblioteket en distinkt tilstedeværelse, som sammen med Ibsenhuset vil gi Skien et enestående kulturelt knutepunkt.

Torkel

Ansvarlig partner

tn@mad.no
+47 926 07 838

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse