Utfordrer boligtypologier i Åsane

20.12.2018

Reguleringsplanen til prosjektet Liaparken har blitt godkjent og mottatt med overveldende positiv tilbakemelding.

Mad overtok og har arbeidet med prosjektet siden 2015. Det hadde da vært forsøkt løst med tradisjonelle typologier og stoppet opp i reguleringsprosessen grunnet mer eller mindre fjerning av grøntdrag som går igjennom tomten. Å beholde opplevelsen av grøntdraget gjennom etablering av et nytt terrassert landskap samt redusere fjernvirkning har vært viktige forutsetninger for utviklingen av konseptet. Resultatet har blitt en hybrid mellom småhus- og terrassebebyggelse som følger naturlig terreng på tomten.

Småhusbebyggelsen ved Liavatnet  i Åsane er inspirert av de urbane kvalitetene i de Bergenske smitt og smau. Bebyggelsen fremstår som en moderne fortolkning , hvor det er etablert flere tverrforbindelser med samlingsplasser og interne gater. Det legges opp til utstrakt bruk av delingsøkonomi i prosjektet, som prosjekteres etter BREEAM, full BIM og VDC.

– For å skape god arkitektur er vi nødt til å utfordre oss selv hver dag. Dette prosjektet er et eksempel på hvordan nye tanker rundt tradisjonelle typologier har kommet til rette. Vi er overveldet over de positive tilbakemeldingene. Det er også vesentlig å nevne at ingen nytenkning kan bli vellykket dersom man ikke legger en god stedsforståelse til grunn, nevner prosjektleder Eva Oulie Alvarez.

Rådet for byforming og arkitektur berømmer planforslaget som i volum og oppdeling i sin helhet er godt løst og vil gi identitet og variasjon. Det helhetlige grepet er også vesentlig i forhold til videre stedsutvikling, og at man ivaretar ferdselen til grøntområder. Utformingen av volumene reduserer inntrykket av et stort volum. Rådet finner det positivt at man klarer å beholde mest mulig av terrenget i bakkant, som er en viktig kvalitet både estetisk og miljømessig.

Rammesøknad sendes inn i mars 2019.

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse