Reguleringsplan godkjent på rekordtid

2.7.2019

Reguleringsplanen for «Torget i Meieribyen» er vedtatt i ekspressfart, fire måneder etter 1.gangs innsendelse. Det er en sjeldenhet i reguleringssammenheng.

Detaljreguleringen er et byutviklingsprosjekt i sentrum av Skiptvet. Illustrasjonsprosjektet og planen er utarbeidet av Mad arkitekter i tett dialog med oppdragsgiverne Omtanke AS, Meierigården AS og Skiptvet kommunes referansegruppe og planavdeling.

Felles suksess

At reguleringsplanen har blitt godkjent på rekordtid skyldes mange ting, men et godt samarbeid fra alle parter er en viktig faktor. Mad har utarbeidet et robust og godt konsept for torget og tomten og det er vist hensyn til naboer og andre viktige premisser som har dukket opp underveis i prosessen.

Kommunen har sikret en rask, effektiv og ryddig saksbehandling. Grunnlaget for de gode prosessene har vært forståelsen for at dette prosjektet kommer til å være samlende for Skiptvet og deres innbyggere. Det er motiverende å skape et godt sted å leve og bo. Underveis har det vært arrangert åpne møter for naboer og interesserte for å sørge for viktig medvirkning rundt det som kommer til å forme fremtidens sentrum av Meieribyen.

Noe for alle i Meieribyen

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i Indre Østfold, og skal sørge for å skape nye møteplasser og et definert og tydelig hjerte i Meieribyen. Første byggetrinn på torget skal huse Bibliotek, Kulturseksjon, Scene, Innbyggerservice, 22 omsorgsboliger og 7 leiligheter. Når hele området er ferdig utviklet kan det bo et sted mellom 100 og 150 mennesker der. Mad ser frem til å jobbe med dette fremover.

Sammen for byen

Ansvarlig partner og arkitekt Karoline Kolstad Heen, og arkitekt Jon-Martin Kolnes som har vært planansvarlig fra Mad, mener det er mye å lære av saker som denne.

At det er viktig å lage et helhetlig og godt konsept som svarer ut viktige premisser og tar hensyn til omgivelsene legges ikke skjul på. Det er dog en rekke andre momenter som er vel så viktige.

– Det handler om å snakke sammen, dele utfordringer og finne løsninger underveis. Det er viktig å respektere hverandre og tenke på at vi må gjøre hverandre gode. I tillegg er fremdriften essensiell. Planlegg nøye med oppdragsgiver og kommune før oppstart og ta høyde for uforutsette ting. Vi må ha en forståelse for at vi har ulike utgangspunkt, men at vi sammen skal skape noe som gjør byen bedre, flere hoder tenker bedre enn ett, avslutter Heen.

Karoline Kolstad Heen

Arkitekt mnal, partner

kkh@mad.no
+47 928 49 495

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse