Piksel - høgskulens nye mediebygg

20.12.2018

Piksel er vårt konkurranseforslag til nytt mediebygg for Høgskulen i Volda. Statsbygg gjennomfører konkurransen som en totalentreprise, og endelig vinner får tegne nybygget og stå for byggingen av det.

Vi i Mad er på team med Hent, Oslo Works og SLA, og endelig vinner vil bli kåret i løpet av høsten.

Limtrebjelkene i takkonstruksjonen tar form etter flere piksler, et begrepet man benytter om mange små punkt som sammen danner et bilde. I vårt prosjekt danner pikslene et lyskonsept som endrer seg i takt med døgnet.

– Vi har tatt hensyn til at bygget ligger i aksen i campus der veldig mange passerer. Taket gjør at du kan gå mer eller mindre tørrskodd gjennom området. Vi har lagt vekt på å skape et robust, fleksibelt og tidløst bygg med tydelige linjer, sier arkitekt og partner i MAD as Jonny Klokk.

På Høgskulen i Volda (HVO) utdannes både journalister, animatører, kommunikatører, mediedesignere og produsenter. Når prosjektet er ferdig, vil 500 studenter og 50 ansatte være samlet under samme tak.

Det nye bygget vil ha et brutto bygningsareal på 2700 m². Statsbygg skriver: «Eit viktig forhold ved konkurransen er korleis bygget kompletterer og utviklar campusen.» Piksel svarer godt til disse utfordringene, og er et robust, fleksibelt og tidløst bygg med tydelige linjer.

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse