Nytt hjerte i sentrum

7.3.2019

I oktober 2018 ble det klart at Mad, A-lab, ARCASA, Team Nordic og SAAHA/Lala Tøyen var de fem arkitektkontorene/teamene som deltar i parallelloppdraget fra Oslo Areal, den største eieren av Galleri Oslo.

Det var fullsatt sal da daglig leder i Oslo, Åshild Wangensteen Bjørvik presenterte Mad sitt forslag til parallelloppdraget om Galleri Oslo. Det historiske knutepunktet i hovedstaden skal utvikles og bidraget fra Mad har byen og menneskene i fokus.

Et av de mest menneskefiendtlige og kalde områdene i Oslo skal transformeres til et attraktivt, velfungerende og populært sentrumsområde. Sist uke ble bidragene presentert av fire team som konkurrerer om å designe Norges mest attraktive knutepunkt. Mad har utarbeidet forslaget sammen med Léva Urban Design og Vill Energi.

Mad for byen

En velfungerende bykjerne må fremstå imøtekommende for fotgjengere. Fravær av denne nyansen på tomten i dag er en av hovedårsakene til at den oppleves som frastøtende. Hovedgrepene Mad har designet vender dette fullstendig.

– Noe av det viktigste med dette oppdraget har vært å gi byen tilbake til befolkningen. Mad er alltid på byen sin side, og byen er menneskene som befolker den, sier Bjørvik.

Det første grepet Mad presenterer handler om å åpne byen langs Akerselva ved at det dannes et storslagent parkområde. Videre skisseres det et Mini-Manhattan i vest som åpner opp for kultur, opplevelser og hyggelige bygater. Det tredje grepet omhandler respekt for nabolaget. Det utvides og Grønland blir tatt på alvor. Sist men ikke minst legges det frem en realistisk løsning for bussterminalen som plasseres under bakkenivå med enkel tilgang og masse dagslys.

Bakkeplan og Akerselva tilbake til folket

– Området rundt Galleri Oslo har et spennende historisk lag det har vært viktig for oss å vektlegge i designprosessen, sier Bjørvik.

Frem til midten av 1800-tallet utgjorde Akerselva selve skillet mellom by og land. Ved byutvidelsen ble elven selve samlingen for arbeidsmiljøet knyttet til industri. Dette ga grobunn for et mangfoldig sosialt miljø. I dag har elven dessverre et overdekke og er lagt i kulvert på området som skal utvikles.

Tomten har en rik historie som har vært verdifull for byutviklingen både funksjonelt og sosialt. Dette tilbakefører Mad.

Akerselva får tilbake sin historiske identitet og vil knyte byen tettere sammen.

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse