Miljøpress på rådgiverne

12.2.2019

Frampå Vi er i en bransje som er så lite villig til å tenke annerledes. Men skal vi ta den globale miljøkrisen på alvor og kutte eiendomsbransjens utslipp, har vi ikke noe annet valg enn å starte å gjenbruke byggematerialer, slutte å kaste alt på dynga og unngå å rive bygg som vi kan bruke på nytt, sier Nicolai Riise.

Det er ikke oppdragsgiverne, leietagerne eller kommunen som stritter i mot når Mad arkitekter jobber for å redde miljøet. Det er de rådgiverne som ikke tar gjenbruk på alvor.

– Vi bruker mye tid for å flytte grenser for hva vi i eiendomsbransjen må gjøre for å få ned klimagassutslippene, sier konsernsjef Nicolai Riise i Mad.

Han har en rekke prosjekter hvor han har fått oppdragsgiverne med på å tenke annerledes. Tidligere var det vanlig å bare rive alt og bygge nytt.

– Men nå anbefaler vi alle å la de gamle byggene stå, og helle bygge om og bygge på. For hvert bygg vi klarer å la stå har vi kuttet klimagassutslippene med halvparten sammenlignet med nybygg, sier Riise.

Likevel er det motstand mot denne måten å jobbe på. Kanskje overraskende for noen, er det en gruppe som skiller seg negativt ut.

– Dette handler ikke om eierne, leietagerne eller kommunen. Nei det er rådgiverkorpset som stritter i mot. Der møter du en vegg. De sier automatisk at ting ikke kan gjenbrukes og at man må ha nytt. Det som overrasker er at det  er de unge rådgiverne som er verst, sier Riise.

Gjenbruk: Under byggingen av Media City i Bergen tok man et valg på å la den gamle betongkonstruksjonen bli stående. Dette reduserte klimagassutslippene med 6242 tonn.

– Det har jeg mange eksempler på og dette kan jeg dokumentere. Det er så dumt at jeg nesten ikke får sagt det. Et konkret eksempel fra et prosjekt i Oslo sentrum er da en rådgiver anbefalte at alle de gamle radiatorene måtte kastes.

Hvorfor det?, spurte jeg. De fungerer ikke svarte han. Jeg foreslo at vi bare kunne reparer de som var ødelagt. Det ente med at han svarte at de var stygge.

– Den rådgiveren fikk andre oppgaver. Og det som er kult nå er at stadig flere av oppdragsgiverne har begynt å tenke som oss. Nå blir rådgiverne utfordret. Min analyse er at de i denne bransjen som ikke tar inn over seg at det kastes for mye, kommer til å bli stående uten jobb om 5 år.

Presses ut

Mad arkitekter har store oppdragsgivere og Riise har et bredt nettverk blant investorer og de største gårdbesittere i Norge.

– Du vet, jeg får stadig flere meldinger fra eiere der ute som forteller at de nå har en mye tøffere tone mot hele rådgiverkorpset, og at de nå må lære seg å gjenbruke. Nå har det begynt å bli kult å stramme opp de rådgiverne som er utafor. Eller så ryker de rett ut!

For å illustrere poenget viser Riise til et nybygg som gjerne skal stå i 150 år. Samtidig er det slik at nær 40 prosent av byggekostnadene går til byggets automatikk. Men denne byttes gjerne ut hvert 15. år.

– Bare tenk, 10 ganger gjennom byggets levetid bytter du ut byggets automatikk og det går bare rett på dynga! Sånn kan vi ikke fortsette!

Mye av motstanden Riise møter blir begrunnet med regler og spesielt henvisning til teknisk forskrift. Dette provoserer han kraftig og han har ikke noe til overs for en slik måte å jobbe på.

– Jeg blir så provosert. Det er jo bare å dokumentere at valgte ombruksløsninger tilfredsstiller plan- og bygningsloven. Vi har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, ja det er faktisk der det ligger, hvor vi har skriftlig fra dem at forskriften ikke er i veien for å velge gjenbruk.

– Det som overrasker meg mest er at det er så mange ingeniører som er så konservative i hodet og bare lener seg på regler.

Riise har i flere år jobbet for å være få bygget verdens første hele bygg kun basert på gjenbrukt bygningsavfall.

– Ja dette skal jeg få til. Om jeg fornærmer noen, så bryr det ikke meg. Du må huske på hvor mange som lever av at vi alle skal kjøpe nytt. Det er de som må stoppes.

Hvem er disse?

Det er rett og slett de rådgiverne som ikke følger med i timen. Det er ikke slik at dette handler om alder, men hvordan man tenker.

Vinnerne

Heldigvis er det noen der ute som har forstått hvor viktig det er å bevare fremfor å kjøpe nytt. Dette er rådgivere som alle vil jobbe med fremover og de som blir vinnerne i fremtiden.

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse