Mad vinner Reinventing Cities C40

23.5.2019

Reinventing Cities Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over har konkurrert om å utvikle innovative og fremtidsrettede byer med gode klima- og miljøløsninger. Team Recipe for Future Living – Stovner består av Mad Arkitekter, Ineo Eiendom AS, Landskap+ AS, Asplan Viak AS, Vill Energi AS, Léva Urban Design AS, Resirqel AS, Mad Communication AS, Deichman Bibliotek, Stovner.

Mad har vunnet den internasjonale konkurransen Reinventing Cities med sitt forslag «Recipe for Future Living» på Stovner i Oslo. Prosjektet snur byggeindustriens enorme avfallsproblem til en uvurderlig og unik ressurs, og prosjektet baserer seg utelukkende baserer på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk. Konseptet er utformet på lokalsamfunnets premisser, med mål om å løfte Stovner, og styrke fremtidsutsiktene for hele bydelen.

Prosjektet beviser at et fullskala byutviklingsprosjekt både kan være funksjonelt og bærekraftig, samtidig som det ser fantastisk ut!

«Recipe for Future Living» er et resultat av prosjektets høye miljøambisjoner, og Stovners særegne stedsidentitet.  En sterk lokal og kulturell tilknytning har vært viktige i prosessen, og teamet bak forslaget «Recipe for Future Living» har fått med seg flere aktører som bidrar til å skape arbeidsplasser og rimeligere boliger for unge i etableringsfasen. Prosjektet «Recipe for Future living» er et virkelig «kinder-egg», som reduserer karbonavtrykket, er med på å utjevne sosiale forskjeller, og bygger og styrker et godt lokalsamfunn.

– I dette prosjektet har vi virkelig flyttet målstreken for hva som er mulig når det gjelder gjenbruk av bygningsmaterialer i nye prosjekter. Det som er spesielt her er at vi også gjenbruker bæringen i bygningen fra andre steder. Kanskje henter vi også deler av det gamle regjeringskvartalet, sier konsernsjef Nicolai Riise i MAD arkitekter

Teamet som er med, er bredt sammensatt hvor alle er eksperter på sine felt. For å forstå hva Stovner virkelig trenger har også prosjektet tatt med seg en spesialbibliotekar fra Stovner Bibliotek.

Utvikler er Stavangerbaserte Ineo Eiendom. De har andre prosjekter hvor de også har prioritert sosial bærekraft.

– Å jobbe på denne måten her er fremtidens måte å drive eiendomsutvikling på. Her er det en helthetlig tilnærming til hva hele bydelen Stovner trenger, fra bolig, næring, arbeidsplasser og steder hvor alle kan møtes, sier prosjektutvikler Vetle Bringsjord hos Ineo Eiendom.

Riise forteller også at dette prosjektet har stort fokus på det grønne, hvor også landskapet er gjenbrukt og at alt grønt er spiselig og at beboerne kan vandre fra takhage til takhage.

Jorda – et lukket system

Det overordnede konseptet i forslaget er å gjenbruke bygningsmaterialer. Teamet har med seg tunge bransjeaktører som Ineo Eiendom og Resirqel. Sammen med de dyktigste rådgiverne fra Asplan Viak og Vill Urbanisme har teamet tegnet et troverdig prosjekt hvor ombruk og gjenbruk av bygningskomponenter benyttes i alle faser.

Byggebransjen må våkne opp; vi kan ikke fortsette å utvinne og deponere råmaterialer slik vi har gjort det i hele vår moderne tid. Ombruk, «upcycling» og gjenbruk er den eneste måten vi kan bygge på, hvis vi samtidig ønsker å bevare verden slik vi har vært vant til å oppleve den.  Mad, sammen med teamet bak prosjektet, er en spydspiss for denne tankegangen.

En grønn bydel

Like viktig som bebyggelsen, er selvfølgelig de ubebygde delene av tomten. Prosjektets landskapsarkitektur sikrer gode muligheter for vegetasjon, biodiversitet, dyreliv og overvannshåndtering – samtidig som uteområdene er tilrettelagt for større og mindre møteplasser. Verdien av livet mellom husene tas på alvor, og det er lagt til rette for gode, trygge og spennende uterom, som vil kunne utvikle og styrke lokalt samhold og bygge stedsidentitet.

Et forbilde for endringer

Prosjektet skal i tillegg huse et innovativt start-up-miljø, som vil kunne gi støtte til profesjonelle og lokale initiativer. Hovedfokus blir på å akselerere løsninger som jobber mot klimakrisen, og som gir konkrete svar på hvordan man kan leve grønnere.

Nicolai Riise

konsernsjef

riise@mad.no
917 13 909

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse