Mad arkitekter vant Bergen kommunes arkitektur- og byutviklingspris

27.11.2020

For Vestenfjeldske eiendom har Mad arkitekter forvandlet en skyggelagt bakgate i Bergen sentrum og skapt en opplyst juvel og et kontorbygg med historisk sus. I dag mottok de Bergen kommunes arkitektur- og byutviklingspris for arbeidet med Vaskerelven 39. - Et godt eksempel på en helhetlig arkitektonisk løsning som gjenbruker og tilbakefører bygningsmasse med kulturverdi på dennes premisser, i følge juryen.

- Dette er helt rått! Vaskerelven har vært et utrolig gøy og meningsfullt prosjekt å jobbe med fra dag en. Og når man virkelig får anledning til å følge hjertet sitt og tør tenke litt utenfor boksen, er det også ekstra fint å se at det blir satt pris på. Derfor betyr denne prisen så utrolig mye for oss, sier en rørt arkitekt og partner i Mad arkitekter, Celia Glanfield.

Glanfield takker byggherre Vestenfjeldske, for å ha vært modige og gitt arkitektene stort og fritt spillerom.

Hyller byggherren og riksantikvaren

- Vestenfjeldske har stolt på oss og turt å være fremoverlente. De har lagt inn store ressurser i tilbakeføringen til originale detaljer. Det står stor respekt av en byggherre som er så opptatt kvalitet og som strekker seg så langt i sitt ønske om å videreføre Bergens historie, fastslår Glanfield.

- Byantikvaren fortjener også stor takk, for å ha vært en utrolig god støttespiller under hele prosessen. Og ikke minst fordi de ikke lot seg skremme av gullrommet, som vi på møtet med dem nedtonet og betegnet som et «gyllent» rom, i frykt for at det skulle bli for voldsomt for dem, røper Glanfield.

Godt samspill med entreprenør og interiørarkitekt

- Kontorbygg har gjerne en tendens til å bli litt innadvendte, men her har vi lagt stor vekt på å jobbe innenfra og ut. Vi har ønsket gi noe tilbake til byen og brukerne av byen og gata. Vi ønsket å skape et bygg som lever og forandrer karakter igjennom døgnet. Det mener jeg vi har fått til, sier en stolt og glad Celia Glanfield.

- I prosjekter der nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg kombineres, kreves en helt annen tilnærming til prosjekteringen. Overraskelser dukker opp på byggeplass, som krever at vi må tegne om, tilpasse oss og ta raske beslutninger. Da er det spesielt viktig å ha en god dialog med entreprenøren. I dette tilfellet har vi hatt et eksepsjonelt godt samarbeid i løpet av byggeprosessen, sier arkitekt Karl Sarkis, som har hatt en sentral rolle i prosjektet.

- Entreprenøren hadde hele tiden veldig god oversikt over utfordringene og var engasjerte sammen med oss for å få til et godt sluttresultat. Som arkitekt, setter vi stor pris på det. Vi var også heldige som fikk jobbe med flinke interiørarkitekter, som var dyktige å tilpasse deres ideer til stedet, avslutter Sarkis.

Juryens begrunnelse

«Alt i alt er prosjektet et godt eksempel på en helhetlig arkitektonisk løsning som gjenbruker og tilbakefører bygningsmasse med kulturverdi på dennes premisser. Det skaper nye muligheter for samlokalisering av arbeidsplasser i et spennende prosjekt som tilfører gaten liv gjennom aktive førsteetasjer. Prosjektet tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk. Alle disse faktorene til sammen gjør prosjektet til vinneren av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2020.»


Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse